Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> HOÀNG KÌ ANH . CTMT

👤 Tác giả HOÀNG KÌ ANH . CTMT tải lên 50 tài liệu

Tải miễn phí 50 tài liệu đóng góp bởi tác giả HOÀNG KÌ ANH . CTMT.

Bài tập sóng ánh sáng, giao thoa với ánh sáng liên tục

• 1,520 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 16/06/2019

Để thi thử vật lý Ninh Bình 2018

• 578 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 09/06/2018

Lý thuyết tổng hợp học kì 1 Lý 12

• 1,037 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 07/07/2017

BÀI TẬP MẠCH RLC CÓ THAM SỐ THAY ĐỔI

• 808 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 20/06/2017

BÀI TẬP MẠCH RLC CÓ THAM SỐ THAY ĐỔI

• 1,688 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 20/06/2017

BÀI TẬP MẠCH RLC CÓ THAM SỐ THAY ĐỔI

• 763 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 18/06/2017

Lý thuyết tổng hợp học kì 2

• 1,575 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 26/12/2016

Lý thuyết tổng hợp học kì 1

• 872 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 26/12/2016

Chuyên đề riêng về Dao động điều hòa

• 3,111 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 02/07/2016

Tuyển các câu vật lý 12 hay lạ

• 1,259 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 02/05/2016

HSG 11 - Cảm ứng điện từ

• 4,141 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 11

• Ngày tải lên: 01/02/2016

Bồi dưỡng HSG lớp 11. Tụ điện

• 3,233 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 11

• Ngày tải lên: 29/01/2016

Bài tập chương 1 vật lí 10

• 8,298 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí lớp 10

• Ngày tải lên: 15/08/2015

Bài tập chương 2 vật lí 10

• 9,715 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí lớp 10

• Ngày tải lên: 15/08/2015

ĐÁP ÁN 35 ĐỀ BÙI GIA NỘI _ TỰ LÀM

• 1,159 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 11/06/2015

MẮT - DỤNG CỤ QUANG HỌC

• 4,861 lượt tải về

• Chuyên mục: Mắt và dụng cụ quang

• Ngày tải lên: 26/03/2015

Bài tập khúc xạ ánh sáng

• 1,829 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 11

• Ngày tải lên: 14/03/2015

Câu hỏi ôn tập học kì 2 vật lý 11

• 1,292 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 11

• Ngày tải lên: 15/03/2015

Lớp 11. Chương cảm ứng điện từ

• 3,462 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Từ học

• Ngày tải lên: 09/01/2015

BÀI TẬP TỪ TRƯỜNG TỔNG HỢP. VẬT LÍ 11

• 7,228 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Từ học

• Ngày tải lên: 23/12/2014

Các đề thi thử vật lý 11

• 2,121 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 18/11/2014

Dao động điện từ

• 2,399 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động điện từ - Sóng điện từ

• Ngày tải lên: 03/11/2014

ĐỊNH LUẬT ÔM CHO TOÀN MẠCH

• 2,053 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Dòng điện không đổi

• Ngày tải lên: 21/10/2014

Chương 2 Vật lí 10

• 5,378 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 01/10/2014

Các dạng toán Dòng điện không đổi

• 14,781 lượt tải về

• Chuyên mục: Dòng điện không đổi - Dòng điện trong các môi trường

• Ngày tải lên: 07/09/2014

CHỦ ĐỀ.SÓNG ÂM

• 2,070 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 10/08/2014

BÀI TOÁN GIAO THOA. ĐÃ PHÂN LOẠI

• 2,668 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 07/08/2014

Chủ đề .Sóng dừng

• 1,680 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 17/07/2014

Sóng cơ. Phương trình sóng. Sự lan truyền sóng

• 1,607 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 16/07/2014

Lý thuyết + trắc nghiệm lý thuyết VL12

• 1,232 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/07/2014

Con lắc lò xo (đã phân dạng)

• 2,295 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 10/07/2014

Lý thuyết + trắc nghiệm lý thuyết VL12

• 832 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 02/07/2014

Bộ đề thi thử đại học

• 1,964 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 22/12/2013

Bộ đề thi thử đại học. Cấp độ 1

• 1,014 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 15/12/2013

Chương 2+ 3. lớp 11

• 4,249 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 28/10/2013

Dao động cơ: Một số bài tập cơ bản

• 1,195 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 23/06/2013

Tài liệu dạy thêm và học thêm dành cho lớp 10

• 10,329 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 06/06/2013

Tài liệu dao động cơ (phân loại bài tập)

• 2,956 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 06/06/2013

Tài liệu Sóng cơ ( đầy đủ các loại)

• 2,996 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 06/06/2013

Lý thuyết trắc nghiệm hạt nhân nguyên tử

• 2,921 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 18/01/2013

Lý thuyết trắc nghiệm lượng tử ánh sáng

• 2,764 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 18/01/2013

Lý thuyết trắc nghiệm sóng ánh sáng

• 3,588 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 18/01/2013

Lý thuyết trắc nghiệm dòng điện xoay chiều

• 2,638 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 18/01/2013

Lý thuyết trắc nghiệm sóng co học

• 1,069 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 18/01/2013

Chuyên đề lý thuyết dao động cơ học

• 1,221 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 18/01/2013

Bài tập: Mắt. Các dụng cụ quang

• 3,453 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 11

• Ngày tải lên: 14/03/2012