Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> TRỊNH VĂN BÌNH

👤 Tác giả TRỊNH VĂN BÌNH tải lên 87 tài liệu

Tải miễn phí 87 tài liệu đóng góp bởi tác giả TRỊNH VĂN BÌNH.

GIAO THOA VỚI ÁNH SÁNG HỖN HỢP (MỚI - LẠ - KHÓ)

• 4,861 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 17/02/2019

[VẬT LÝ lỚP 10] Chương 5

• 1,499 lượt tải về

• Chuyên mục: Nhiệt học

• Ngày tải lên: 18/01/2019

[VẬT LÝ lỚP 10] Chương 6

• 1,166 lượt tải về

• Chuyên mục: Nhiệt học

• Ngày tải lên: 18/01/2019

[VẬT LÝ lỚP 10] Chương 7

• 1,443 lượt tải về

• Chuyên mục: Nhiệt học

• Ngày tải lên: 18/01/2019

[VẬT LÝ lỚP 10] Chương 4

• 1,973 lượt tải về

• Chuyên mục: Các định luật bảo toàn - Cơ học chất lưu

• Ngày tải lên: 18/01/2019

[VẬT LÝ lỚP 11] Chương 7

• 1,866 lượt tải về

• Chuyên mục: Mắt và dụng cụ quang

• Ngày tải lên: 18/01/2019

[VẬT LÝ lỚP 11] Chương 6

• 1,619 lượt tải về

• Chuyên mục: Sự phản xạ và khúc xạ ánh sáng

• Ngày tải lên: 18/01/2019

[VẬT LÝ lỚP 11] Chương 4

• 1,608 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Từ học

• Ngày tải lên: 18/01/2019

[VẬT LÝ lỚP 11] Chương 5

• 1,544 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Từ học

• Ngày tải lên: 18/01/2019

[VẬT LÝ LỚP 12] Các chuyên đề Sóng ánh sáng

• 3,677 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 11/01/2019

80 câu lí thuyết Chương 5

• 1,423 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 20/01/2019

TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 11 (CẢ NĂM - FILE WORD)

• 17,355 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 07/01/2019

Các đề ôn tập học kì Vật lí 12

• 1,000 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 20/01/2019

PHƯƠNG PHÁP GIẢI VẬT LÍ 10 (CẢ NĂM - FILE WORD)

• 4,491 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 07/01/2019

ĐỀ CƯƠNG SÓNG ÁNH SÁNG (WORD)

• 2,504 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 07/01/2019

PHƯƠNG PHÁP GIẢI VẬT LÝ 11 - HK II (MỚI NHẤT)

• 2,592 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 03/01/2019

176 CÂU LÝ THUYẾT DAO ĐỘNG CƠ CÓ ĐÁP ÁN

• 3,187 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 01/10/2018

136 CÂU LÝ THUYẾT SÓNG CƠ CÓ ĐÁP ÁN

• 3,944 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 01/10/2018

VẬT LÝ 10 - CHƯƠNG 2

• 1,597 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 27/07/2018

VẬT LÝ 10 - CHƯƠNG 1

• 2,376 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề trắc nghiệm vật lý, đề kiểm tra, động học chất điểm

• Ngày tải lên: 27/07/2018

VẬT LÝ 11 - HỌC KÌ 1 (2018-2019)

• 667 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 21/07/2018

24 mã đề thi THPT Quốc Gia 2018

• 1,392 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 21/07/2018

TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 11

• 1,019 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 16/04/2018

VẬN DỤNG CAO CHƯƠNG 1

• 1,932 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 02/04/2018

ĐỀ THAM KHẢO THI GIỮA HK II

• 505 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 14/03/2018

ĐỀ THAM KHẢO -SỐ 5 - NH: 2017-2018

• 793 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 08/01/2018

ĐỀ THAM KHẢO -SỐ 4 - NH: 2017-2018

• 729 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 29/11/2017

136 CÂU LÝ THUYẾT CHƯƠNG 3

• 505 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 16/11/2017

ĐỀ THAM KHẢO -SỐ 3 - NH: 2017-2018

• 769 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 11/11/2017

ĐỀ THAM KHẢO -SỐ 2 - NH: 2017-2018

• 754 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 11/11/2017

123 câu lý thuyết chương 1

• 976 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 09/11/2017

ĐỀ THAM KHẢO 2017-2018

• 780 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 05/11/2017

ĐÔNG CƠ ĐIỆN

• 780 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 05/09/2017

VẬT DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA QUA THẤU KÍNH

• 1,013 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 02/08/2017

ĐỀ THI THỬ SỐ 6 - 2017

• 766 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 12/06/2017

ĐỀ THI THỬ SỐ 5 - 2017

• 755 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 02/06/2017

ĐỀ THI THỬ CỤM 7 TP HCM - CÓ ĐÁP ÁN

• 1,797 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 29/05/2017

ĐỀ THI THỬ SỐ 4 - 2017

• 1,008 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 29/05/2017

ĐỀ THI THỬ SỐ 3 - 2017

• 629 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 24/05/2017

ĐỀ THI THỬ SỐ 2 - 2017

• 767 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 18/05/2017

ĐỀ THI THỬ SỐ 1 - 2017

• 898 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 15/05/2017

ÔN TẬP VẬT LÝ 11 - HK II (CB)

• 1,957 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 12/04/2017

ÔN TẬP VẬT LÝ 10 - HK II

• 1,537 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 12/04/2017

MỘT SỐ ĐỀ THI QUỐC GIA VÀ ĐỀ THỬ NGHIỆM CUẢ BỘ

• 639 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 02/03/2017

3 ĐỀ ÔN TẬP THI GIỮA HK II - VẬT LÝ 12

• 968 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 02/03/2017

CÁC CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ 11 - CHƯƠNG 4

• 7,005 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Từ học

• Ngày tải lên: 18/01/2017

6 ĐỀ LÀM TẾT 2017

• 619 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 18/01/2017

TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 11

• 856 lượt tải về

• Chuyên mục: Dòng điện không đổi - Dòng điện trong các môi trường

• Ngày tải lên: 21/11/2016

ĐỀ CƯƠNG LUYỆN THI CHƯƠNG VẬT LÝ HẠT NHÂN

• 1,982 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 15/04/2016

18 đề ôn tập HK II VL12

• 649 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 15/04/2016

MẠCH RLC KHÔNG PHÂN NHÁNH

• 909 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 24/11/2015

CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU

• 863 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 24/11/2015

ĐẠI CƯƠNG DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

• 904 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 24/11/2015

Luyện đại học phần Điện xoay chiều

• 2,783 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 30/08/2013

Luyện thi đại học chương dao động cơ

• 4,289 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 18/08/2013

Ôn thi đại học sóng cơ học

• 2,392 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 18/08/2013

PP giải bài tập vật lý 12-chương 1

• 3,523 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 08/04/2013

Lí thuyết vật lí 12

• 1,131 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 05/04/2013

Đề cương vật lý 10 - chương 6,7

• 3,620 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 01/04/2013

ĐỀ KIỂM TRA HKII-VL 11 THAM KHẢO

• 2,276 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 24/03/2013

ÔN THI ĐẠI HỌC - VL 12- CHƯƠNG 2

• 951 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 24/03/2013

ÔN THI ĐẠI HỌC - VL 12- CHƯƠNG 1

• 1,044 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 24/03/2013

Vật lý 10 chương 5

• 2,129 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí lớp 10

• Ngày tải lên: 22/03/2013

Đề cương Vật lý 11 -Chương 6,7

• 1,886 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 11

• Ngày tải lên: 22/03/2013

Cảm ứng điện từ

• 3,247 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Từ học

• Ngày tải lên: 06/03/2013