Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Phan Dương Cẩn

👤 Tác giả Phan Dương Cẩn tải lên 76 tài liệu

Tải miễn phí 76 tài liệu đóng góp bởi tác giả Phan Dương Cẩn.

Đề thi thử THPTQG chuyên Vĩnh Phúc

• 958 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 03/03/2017

Đề KSCL lớp 10 lần 1 Chuyên Vĩnh Phúc

• 867 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 21/01/2017

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Lý - Chuyên Vĩnh Phúc

• 2,012 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề tuyển sinh vào lớp 10

• Ngày tải lên: 06/04/2016

Đề TS vào lớp chuyên Lý - Chuyên Vĩnh Phúc

• 2,217 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề tuyển sinh vào lớp 10

• Ngày tải lên: 24/06/2013

Đề thi HSG lớp 9 - Tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013

• 1,061 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 25/03/2013

Đáp án thi thử lần 1_Chuyên Vĩnh Phúc

• 1,188 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 05/02/2013

Đề thi thử ĐH lần 1_Chuyên Vĩnh Phúc

• 1,678 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 05/02/2013

Đáp án giải bài tập trên máy tính_Vĩnh Phúc

• 1,023 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 04/02/2013

Đề thi Giải toán Vật Lý trên máy tính_Vĩnh Phúc

• 1,124 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 04/02/2013

Đáp án KS lần 2_Lớp 10_Chuyên VP

• 733 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 04/02/2013

Đề KS lần 2 lớp 10 của Trường Chuyên Vĩnh Phúc

• 908 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 04/02/2013

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc

• 1,511 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề tuyển sinh vào lớp 10

• Ngày tải lên: 04/08/2012

Thi thử ĐH lần 2_Chuyên Vĩnh Phúc_2012

• 1,447 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 15/02/2012

Đề thi học sinh giỏi quốc gia 2010-2011 Ngày thứ nhất

• 693 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Quốc gia

• Ngày tải lên: 11/01/2011

Đề, ĐA thi học kì I lớp 11_chuyên Vĩnh Phúc

• 874 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 11/12/2010

Đáp án phần sóng cơ_Chuyên Vĩnh Phúc

• 1,719 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 31/01/2010

Bài tập sóng cơ_Chuyên Vĩnh Phúc

• 2,143 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 31/01/2010

Đáp án phần dao động cơ_Chuyên Vĩnh Phúc

• 1,269 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 29/01/2010

Bài tập dao động cơ_Chuyên Vĩnh Phúc

• 1,357 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 29/01/2010

Đáp án phần động lực học chất điểm_Chuyên Vĩnh Phúc

• 2,650 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 28/01/2010

Bài tập động lực học chất điểm_Chuyên Vĩnh Phúc

• 3,760 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 28/01/2010

Đáp án phần Cơ sở của nhiệt động lực học_Chuyên Vĩnh Phúc

• 2,283 lượt tải về

• Chuyên mục: Nhiệt học

• Ngày tải lên: 22/01/2010

Bài tập phần Cơ sở của nhiệt động lực học_Chuyên Vĩnh Phúc

• 3,753 lượt tải về

• Chuyên mục: Nhiệt học

• Ngày tải lên: 22/01/2010

Đáp án phần chất rắn và chất lỏng_Chuyên Vĩnh Phúc

• 1,964 lượt tải về

• Chuyên mục: Nhiệt học

• Ngày tải lên: 21/01/2010

Bài tập phần chất rắn và chất lỏng_Chuyên Vĩnh Phúc

• 3,524 lượt tải về

• Chuyên mục: Nhiệt học

• Ngày tải lên: 21/01/2010

Đáp án phần dụng cụ quang học_Chuyên Vĩnh Phúc

• 2,158 lượt tải về

• Chuyên mục: Mắt và dụng cụ quang

• Ngày tải lên: 20/01/2010

Bài tập dụng cụ quang học_Chuyên Vĩnh Phúc

• 3,158 lượt tải về

• Chuyên mục: Mắt và dụng cụ quang

• Ngày tải lên: 20/01/2010

Đáp án phần khúc xạ ánh sáng_Chuyên Vĩnh Phúc

• 3,195 lượt tải về

• Chuyên mục: Sự phản xạ và khúc xạ ánh sáng

• Ngày tải lên: 20/01/2010

Bài tập khúc xạ ánh sáng_Chuyên Vĩnh Phúc

• 5,545 lượt tải về

• Chuyên mục: Sự phản xạ và khúc xạ ánh sáng

• Ngày tải lên: 20/01/2010

Đáp án phần cảm ứng điện từ_Chuyên Vĩnh Phúc

• 2,561 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Từ học

• Ngày tải lên: 19/01/2010

Bài tập cảm ứng điện từ_Chuyên Vĩnh Phúc

• 3,807 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Từ học

• Ngày tải lên: 19/01/2010

Đáp án phần tĩnh điện_Chuyên Vĩnh Phúc

• 1,685 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 13/01/2010

Bài tập phần tĩnh điện_Chuyên Vĩnh Phúc

• 2,263 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 13/01/2010

Bài tập nhiệt lớp 10_Chuyên Vĩnh Phúc

• 1,624 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 13/01/2010

Bài tập tĩnh học vật rắn lớp 10_Chuyên Vĩnh Phúc

• 9,839 lượt tải về

• Chuyên mục: Tĩnh học vật rắn

• Ngày tải lên: 11/01/2010

Đề thi HSG lớp 12 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2009-2010

• 1,898 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 17/12/2009

Đề và đáp án kiểm tra Học kì 1 Vật lí 11 (Chuyên Vĩnh Phúc)

• 981 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 16/12/2009

Olimpiad Trại Hè Hùng Vương 2009 (Phan Dương Cẩn)

• 1,095 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 24/08/2009

Lời giải: 2008-2009 Physics Olympiad Preparation Program

• 782 lượt tải về

• Chuyên mục: 04. Quốc tế

• Ngày tải lên: 10/08/2009

2008-2009 Physics Olympiad Preparation Program

• 1,489 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc gia

• Ngày tải lên: 10/08/2009

Đề thi HSG lớp 9 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2009 (Phan Dương Cẩn)

• 2,104 lượt tải về

• Chuyên mục: HSG Lớp 9

• Ngày tải lên: 23/03/2018

Thi thử ĐH Lần 3(08-09)_Chuyên Vĩnh Phúc

• 2,564 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 31/03/2009

Đề thi HSG Lý 12 THPT Chuyên Vĩnh Phúc 2008 - 2009

• 1,495 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý cấp trường

• Ngày tải lên: 11/02/2009

Đề HSG quốc gia 2008 môn Vật lí

• 2,046 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Quốc gia

• Ngày tải lên: 14/04/2009

KS ĐH Lần 2(08-09)_Chuyên Vĩnh Phúc.doc

• 1,137 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 06/02/2009

ĐỀ THI HSG LỚP 12 TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2007

• 2,045 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 13/04/2009