Pa nô mặt trời hoạt động như thế nào? - Phần 3

Hiệp Khách Quậy Mặt trời liên tục giải phóng năng lượng. Năng lượng đó lan đi trong không gian dưới dạng bức xạ điện từ. Có vài loại bức xạ điện từ. Ánh sáng là một loại. Sóng vô tuyến là một loại nữa. Xin mời đọc tiếp.

Năng lưng t ánh sáng mt tri

Mặt trời liên tục giải phóng năng lượng. Năng lượng đó lan đi trong không gian dưới dạng bức xạ điện từ. Có vài loại bức xạ điện từ. Ánh sáng là một loại. Sóng vô tuyến là một loại nữa.

Bức xạ điện từ truyền đi giống như những con sóng truyền đi trong nước. Giống như sóng nước, nó là một chuỗi đỉnh sóng và hõm sóng. Một trong những thứ mà các loại bức xạ điện từ khác nhau là bước sóng của chúng. Đây là khoảng cách giữa hai đỉnh sóng (hoặc hai hõm sóng) liên tiếp trong một hàng. Bước sóng của sóng vô tuyến thì dài hơn bước sóng của ánh sáng. Trong các loại ánh sáng, ánh sáng đỏ có bước sóng dài hơn bước sóng của ánh sáng xanh.

Mặt trời sáng rực với nguồn năng lượng gần như vô tận

Tế bào mặt trời sử dụng ánh sáng như thế nào

Chỉ một phần năng lượng Mặt trời gửi đến Trái đất thật sự đến được mặt đất. Một phần năng lượng mặt trời bị phản xạ trở vào trong không gian. Một phần thì bị không khí hấp thụ. Phần lớn năng lượng mặt trời đến được mặt đất ở dạng ánh sáng nhìn thấy. Các tế bào mặt trời có thể khai thác ánh sáng này để sản xuất điện năng. Nhưng chúng không hoạt động đồng đều với mọi dạng ánh sáng. Những loại tế bào mặt trời khác nhau sử dụng những bước sóng ánh sáng khác nhau. Điều này có nghĩa là một tế bào chỉ sử dụng một phần năng lượng mặt trời mà nó nhận được.

Những loại bức xạ điện từ khác nhau có bước sóng khác nhau. Các tế bào mặt trời sử dụng những bước sóng nhất định thuộc dải ánh sáng nhìn thấy để sản xuất điện năng.

Bạn có biết?

Pin quang điện

Một tên gọi khác cho các tế bào mặt trời là tế bào quang điện. Tên gọi này hợp lí, vì quang có nghĩa là “ánh sáng”, và điện ám chỉ điện năng.

Còn tiếp...

Trần Nghiêm dịch

Xem Phần 2

Mời đọc thêm