Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > Kiểm tra 1 tiết Học kì 2 Vật lí 12

Kiểm tra 1 tiết Học kì 2 Vật lí 12

* Lê Đình Bửu - 520 lượt tải

Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

Để download tài liệu Kiểm tra 1 tiết Học kì 2 Vật lí 12 các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu Kiểm tra 1 tiết Học kì 2 Vật lí 12 , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn

 


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Luong tu thu vi
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
1 Đang tải...
Chia sẻ bởi: Lê Đình Bửu
Ngày cập nhật: 02/06/2020
Tags: Kiểm tra 1 tiết, Học kì 2 Vật lí 12
Ngày chia sẻ:
Tác giả Lê Đình Bửu
Phiên bản 1.0
Kích thước: 130.02 Kb
Kiểu file: docx
Hãy đăng kí hoặc đăng nhập để tham gia bình luận

  • Tài liệu Kiểm tra 1 tiết Học kì 2 Vật lí 12 là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

Trường PTDTNT TỈNHĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT

MÔN VẬT LÝ – KHỐI 12

Họ tên:........................................................ Năm học: 2019 – 2020

Lớp:.............. Thời gian: 45 phút

Đề 1

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TL

Câu

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

TL

Câu 1. Hiện tượng quang học nào sau đây sử dụng trong máy phân tích quang phổ lăng kính?

A. Hiện tượng phản xạ ánh sáng.B. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

C. Hiện tượng tán sắc ánh sáng.D. Hiện tượng giao thoa ánh sáng.

Câu 2. Trong mạch dao động điện từ LC, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0 thì chu kì dao động điện từ trong mạch là:

A. T = 2

B. T = 2Q0I0C. T = 2LCD. T = 2

Câu 3. Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là SAI?

A. Sóng điện từ tuân theo các quy luật giao thoa, nhiễu xạ

B. Sóng điện từ là sóng ngang

C. Sóng điện từ mang năng lượng

D. Sóng điện từ không truyền được trong chân không

Câu 4. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young, khoảng cách giữa hai khe sáng a = 2 mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến màn D = 1m. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm = 0,5µm. Tính khoảng vân:

A. 4 mm B. 40 mmC. 2,5 mm D. 0,25 mm

Câu 5. Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L =

(H) và một tụ điện có điện dung C =

(F). Chu kì dao động của mạch bằng:

A. 0

,02

(s)B. 0,2(s)C. 0,0002(s)D. 0,002(s)

Câu 6. . Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm L và tụ điện C, dao động tự do với tần số góc

A. =

B. =

C. =

D. =2

Câu 7. Quang phổ vạch phát xạ hidro có 4 vạch màu đặc trưng:

A. Đỏ, lam, chàm, tím B. Đỏ, vàng, lam, tím.

C. Đỏ, vàng, chàm, tímD. Đỏ, lục, chàm, tím.

Câu 8.

Một mạch LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do, cường độ tức thời của dòng điện trong mạch là i =

0,05cos(

2000t) (A). Cuộn cảm có độ tự cảm L = 0,05H. Điện dung của tụ điện là:

A. 5.10-5FB. 100FC. 5.10-6F D. 0

,5

F

Câu 9. Phát biểu nào sau đây là SAI khi nói về quang phổ vạch phát xạ?

A. Quang phổ vạch phát xạ bao gồm một hệ thống những vạch màu riêng rẽ nằm trên một nền tối.

B. Quang phổ vạch phát xạ bao gồm một hệ thống những dãy màu biến thiên liên tục nằm trên một nền tối.

C. Mỗi nguyên tố hoá học ở trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất cho một quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố đó.

D. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì rất khác nhau về số lượng các vạch quang phổ, vị trí các vạch và độ sáng tỉ đối của các vạch đó.

Câu 10.

Một sóng điện từ

lan

truyền trong chân không có bước sóng là 300m thì tần số của sóng đó là bao nhiêu? Biết c = 3.108m/s.

A. 106Hz B. 6

,5.106Hz

C. 9.106HzD. 4,3.106Hz

Câu 11. Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là SAI?

A. Tia hồng ngoại pht ra từ các vậtt bị nung nóng.

B. Tia hồng ngoại có tác dụng diệt khuẩn, khử trùng.

C. Tia hồng ngoại là bức xạ điện từ có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.

D. Tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt.

Câu 12. Tia hồng ngoại là sóng điện từ có bước sóng:

A. 0,4 µm < < 0,75 µm B. > 0,4 µm

C. < 0,4 µm D. > 0,76 µm

Câu 13. Phát biểu nào sau đây là SAI khi nói về ánh sáng đơn sắc?

A. Trong cùng một môi trường mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định.

B. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu xác định gọi là màu đơn sắc.

C. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.

D. Vận tốc truyền của một ánh sáng đơn sắc trong các môi trường trong suốt khác nhau là như nhau

Câu 14.

Một mạch dao động LC lí tưởng, tụ điện có điện dung C = 0

,5

F. Để tần số của dao động của mạch là 960Hz thì độ tự cảm L của cuộn dây là bao nhiêu ?

A. 5

,49.10

-2H B. 0,345HC. 52,8H D. 3

,3.102H

Câu 15. Tia tử ngoại có tính chất nào sau đây?

A. Bị lệch trong điện trường và từ trường.B. Truyền được qua giấy, vải, gỗ..

C. Không làm đen kính ảnh. D. Kích thích sự phát quang một số chất

Câu 16.

Thực hiện giao thoa với ánh sang đơn sắc, người ta đo được khoảng vân i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 đến vân sáng bậc 7 nằm về hai phía so với vân trung tâm là

A. x = 10i B. x = 11i C. x = 9iD. x = 4i

Câu 17.

Một mạch LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do, tụ điện có điện dung C= 5F, cường độ dòng điện tức thời là

(A). Độ tự cảm của cuộn cảm là:

A. 0,05H

B. 0,15HC. 0,2HD. 0,25H

Câu 18. Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Gọi U0 là hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ và I0 là cường độ dòng điện cực đại trong mạch. Hệ thức đúng là:

A.

B.

C.

D.

Câu 19. Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Chu kì dao động riêng của mạch là:

A. .

B.

C.

D.

Câu 20. Trong thí nghiệm Young, khoảng cách 2 khe là 0,5mm, từ 2 khe đến màn giao thoa là 2m. Bước sóng của ánh sáng trong thí nghiệm là 0,4m. Tại điểm cách vân trung tâm 5,6mm là vân gì? Thứ mấy?

A. Vân sáng thứ 3. B. Vân tối thứ 4C. Vân tối thứ 3. D. Vân sáng thứ 4.

Câu 21. . Mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến điện gồm L = 2 μH và C = 1800pF. Mạch dao động có thể thu được sóng vô tuyến điện với bước sóng bằng:

A. 50 mB. 100 mC. 113 mmD. 113 m

Câu 22. Sóng điện từ

A. không truyền trong chân khôngB. không mang năng lượng

C. là sóng dọcD. là sóng ngang

Câu 23.

Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L= 2mH và tụ điện có điện dung C= 2pF. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do.

Lấy 2 = 10.

Tần số dao động của

mạch :

A. 2,5MHz B. 2,5HzC. 1MHzD. 1Hz

Câu 24. Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian

A. luôn cùng pha nhau B. luôn ngược pha nhau

C. với cùng tần số D. với cùng biên độ

Câu 25. Một nguồn sáng S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng = 0,5µm, đến khe Young S1, S2 với S1S2 = a = 0,5mm. Mặt phẳng chứa S1S2 cách màn (E) một khoảng D = 1m. Chiều rộng của vùng giao thoa quan sát được trên màn là L = 13mm. Tìm số vân sáng và vân tối quan sát được.

A. 12 sáng, 13 tối B. 11 sáng, 12 tối C. 13 sáng, 14 tối D. 10 sáng, 11 tối

Câu 26. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Young S1 và S2. Một điểm M nằm trên màn cách S1 và S2 những khoảng lần lượt là: MS1 = d1; MS2 = d2. M sẽ ở trên vân sáng khi:

A.

B. d2 – d1 = k

C.

D.

Câu 27. Trong chân không ánh sáng một đơn sắc có bước sóng là λ = 720nm, khi truyền vào nước bước sóng giảm còn λ’= 360nm. Tìm chiết suất của chất lỏng?

A. n = 2 B. n = 1,75C. n = 1,5 D. n = 1

Câu 28. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách 2 khe là 0,5mm, từ 2 khe đến màn giao thoa là 2m. Đo bề rộng của 10 vân sáng liên, tiếp được 1,8cm. Suy ra bước sóng của ánh sáng đơn sắc trong thí nghiệm là:

A. 0,72µm B. 0,8µmC. 0,45µm. D. 0,5µm.

Câu 29. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng vàng bằng khe Young, khoảng cách giữa hai khe sáng a = 0,3mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến màn D = 1m, khoảng vân đo được i = 2mm. Xác định vị trí của vân sáng bậc 5.

A. 10 mm B. 1 mm C. 100 mmD. 0,1 mm

Câu 30.

Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại của tụ là

= 1C và dòng điện cực đại qua cuộn dây là

= 10A.

Tần số dao động riêng của mạch có giá trị nào?

A. 16kHzB. 1,6kHz C. 16MHz D. 1,6MHz

-----------------------------------Hết -----------------------------

Trường PTDTNT TỈNHĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT

MÔN VẬT LÝ – KHỐI 12

Họ tên:........................................................ Năm học: 2019 – 2020

Lớp:.............. Thời gian: 45 phút

Đề 2

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TL

Câu

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

TL

Câu 1.

Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại của tụ là

= 1C và dòng điện cực đại qua cuộn dây là

= 10A.

Tần số dao động riêng của mạch có giá trị nào?

A. 16MHz B. 16kHzC. 1,6kHz D. 1,6MHz

Câu 2. Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian

A. luôn cùng pha nhau B. luôn ngược pha nhau

C. với cùng tần số D. với cùng biên độ

Câu 3. Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L =

(H) và một tụ điện có điện dung C =

(F). Chu kì dao động của mạch bằng:

A. 0,002(s)B. 0

,02

(s)C. 0,0002(s)D. 0,2(s)

Câu 4. Tia tử ngoại có tính chất nào sau đây?

A. Bị lệch trong điện trường và từ trường.B. Kích thích sự phát quang một số chất

C. Không làm đen kính ảnh. D. Truyền được qua giấy, vải, gỗ..

Câu 5. Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là SAI?

A. Sóng điện từ không truyền được trong chân không

B. Sóng điện từ tuân theo các quy luật giao thoa, nhiễu xạ

C. Sóng điện từ là sóng ngang

D. Sóng điện từ mang năng lượng

Câu 6.

Một mạch LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do, tụ điện có điện dung C= 5F, cường độ dòng điện tức thời là

(A). Độ tự cảm của cuộn cảm là:

A. 0,2HB. 0,15HC. 0,05HD. 0,25H

Câu 7. Tia hồng ngoại là sóng điện từ có bước sóng:

A. < 0,4 µm B. > 0,76 µm

C. > 0,4 µmD. 0,4 µm < < 0,75 µm

Câu 8. Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Gọi U0 là hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ và I0 là cường độ dòng điện cực đại trong mạch. Hệ thức đúng là:

A.

B.

C.

D.

Câu 9. Trong thí nghiệm Young, khoảng cách 2 khe là 0,5mm, từ 2 khe đến màn giao thoa là 2m. Bước sóng của ánh sáng trong thí nghiệm là 0,4m. Tại điểm cách vân trung tâm 5,6mm là vân gì? Thứ mấy?

A. Vân tối thứ 4B. Vân sáng thứ 4. C. Vân sáng thứ 3. D. Vân tối thứ 3.

Câu 10. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Young S1 và S2. Một điểm M nằm trên màn cách S1 và S2 những khoảng lần lượt là: MS1 = d1; MS2 = d2. M sẽ ở trên vân sáng khi:

A.

B.

C. d2 – d1 = k

D.

Câu 11.

Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L= 2mH và tụ điện có điện dung C= 2pF. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do.

Lấy 2 = 10.

Tần số dao động của

mạch :

A. 2,5MHz B. 1HzC. 1MHzD. 2,5Hz

Câu 12. Phát biểu nào sau đây là SAI khi nói về quang phổ vạch phát xạ?

A. Quang phổ vạch phát xạ bao gồm một hệ thống những vạch màu riêng rẽ nằm trên một nền tối.

B. Quang phổ vạch phát xạ bao gồm một hệ thống những dãy màu biến thiên liên tục nằm trên một nền tối.

C. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì rất khác nhau về số lượng các vạch quang phổ, vị trí các vạch và độ sáng tỉ đối của các vạch đó.

D. Mỗi nguyên tố hoá học ở trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất cho một quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố đó.

Câu 13. . Mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến điện gồm L = 2 μH và C = 1800pF. Mạch dao động có thể thu được sóng vô tuyến điện với bước sóng bằng:

A. 100 mB. 113 m C. 113 mmD. 50 m

Câu 14.

Thực hiện giao thoa với ánh sang đơn sắc, người ta đo được khoảng vân i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 đến vân sáng bậc 7 nằm về hai phía so với vân trung tâm là

A. x = 11i B. x = 9iC. x = 10i D. x = 4i

Câu 15. Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Chu kì dao động riêng của mạch là:

A. .

B.

C.

D.

Câu 16. Quang phổ vạch phát xạ hidro có 4 vạch màu đặc trưng:

A. Đỏ, lục, chàm, tím.B. Đỏ, lam, chàm, tím

C. Đỏ, vàng, lam, tím. D. Đỏ, vàng, chàm, tím

Câu 17. Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là SAI?

A. Tia hồng ngoại là bức xạ điện từ có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.

B. Tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt.

C. Tia hồng ngoại có tác dụng diệt khuẩn, khử trùng.

D. Tia hồng ngoại pht ra từ các vậtt bị nung nóng.

Câu 18. Trong mạch dao động điện từ LC, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0 thì chu kì dao động điện từ trong mạch là:

A. T = 2Q0I0B. T = 2

C. T = 2LCD. T = 2

Câu 19. Hiện tượng quang học nào sau đây sử dụng trong máy phân tích quang phổ lăng kính?

A. Hiện tượng tán sắc ánh sáng.B. Hiện tượng giao thoa ánh sáng.

C. Hiện tượng phản xạ ánh sáng.D. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

Câu 20.

Một sóng điện từ

lan

truyền trong chân không có bước sóng là 300m thì tần số của sóng đó là bao nhiêu? Biết c = 3.108m/s.

A. 106Hz B. 4

,3.106Hz

C. 6,5.106Hz D. 9.106Hz

Câu 21. Trong chân không ánh sáng một đơn sắc có bước sóng là λ = 720nm, khi truyền vào nước bước sóng giảm còn λ’= 360nm. Tìm chiết suất của chất lỏng?

A. n = 1,75B. n = 1,5 C. n = 1 D. n = 2

Câu 22. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách 2 khe là 0,5mm, từ 2 khe đến màn giao thoa là 2m. Đo bề rộng của 10 vân sáng liên, tiếp được 1,8cm. Suy ra bước sóng của ánh sáng đơn sắc trong thí nghiệm là:

A. 0,45µm. B. 0,5µm. C. 0,8µmD. 0,72µm

Câu 23. Phát biểu nào sau đây là SAI khi nói về ánh sáng đơn sắc?

A. Trong cùng một môi trường mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định.

B. Vận tốc truyền của một ánh sáng đơn sắc trong các môi trường trong suốt khác nhau là như nhau

C. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu xác định gọi là màu đơn sắc.

D. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.

Câu 24.

Một mạch LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do, cường độ tức thời của dòng điện trong mạch là i =

0,05cos(

2000t) (A). Cuộn cảm có độ tự cảm L = 0,05H. Điện dung của tụ điện là:

A. 0

,5

FB. 5.10-5FC. 5.10-6F D. 100F

Câu 25. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young, khoảng cách giữa hai khe sáng a = 2 mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến màn D = 1m. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm = 0,5µm. Tính khoảng vân:

A. 2,5 mm B. 0,25 mm C. 4 mm D. 40 mm

Câu 26.

Một mạch dao động LC lí tưởng, tụ điện có điện dung C = 0

,5

F. Để tần số của dao động của mạch là 960Hz thì độ tự cảm L của cuộn dây là bao nhiêu ?

A. 5

,49.10

-2H B. 52,8H C. 0,345HD. 3

,3.102H

Câu 27. Sóng điện từ

A. là sóng ngangB. không truyền trong chân không

C. không mang năng lượngD. là sóng dọc

Câu 28. Một nguồn sáng S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng = 0,5µm, đến khe Young S1, S2 với S1S2 = a = 0,5mm. Mặt phẳng chứa S1S2 cách màn (E) một khoảng D = 1m. Chiều rộng của vùng giao thoa quan sát được trên màn là L = 13mm. Tìm số vân sáng và vân tối quan sát được.

A. 10 sáng, 11 tốiB. 12 sáng, 13 tối C. 11 sáng, 12 tối D. 13 sáng, 14 tối

Câu 29. . Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm L và tụ điện C, dao động tự do với tần số góc

A. =

B. =2

C. =

D. =

Câu 30. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng vàng bằng khe Young, khoảng cách giữa hai khe sáng a = 0,3mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến màn D = 1m, khoảng vân đo được i = 2mm. Xác định vị trí của vân sáng bậc 5.

A. 0,1 mm B. 10 mm C. 1 mm D. 100 mm

-----------------------------------Hết -----------------------------

Trường PTDTNT TỈNHĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT

MÔN VẬT LÝ – KHỐI 12

Họ tên:........................................................ Năm học: 2019 – 2020

Lớp:.............. Thời gian: 45 phút

Đề 3

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TL

Câu

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

TL

Câu 1.

Một sóng điện từ

lan

truyền trong chân không có bước sóng là 300m thì tần số của sóng đó là bao nhiêu? Biết c = 3.108m/s.

A. 6

,5.106Hz

B. 9.106HzC. 106Hz D. 4,3.106Hz

Câu 2. Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Chu kì dao động riêng của mạch là:

A.

B.

C. .

D.

Câu 3. Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian

A. luôn cùng pha nhau B. với cùng tần số

C. luôn ngược pha nhauD. với cùng biên độ

Câu 4. Quang phổ vạch phát xạ hidro có 4 vạch màu đặc trưng:

A. Đỏ, lam, chàm, tím B. Đỏ, vàng, chàm, tím

C. Đỏ, lục, chàm, tím.D. Đỏ, vàng, lam, tím.

Câu 5. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young, khoảng cách giữa hai khe sáng a = 2 mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến màn D = 1m. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm = 0,5µm. Tính khoảng vân:

A. 4 mm B. 0,25 mm C. 40 mmD. 2,5 mm

Câu 6. Phát biểu nào sau đây là SAI khi nói về quang phổ vạch phát xạ?

A. Quang phổ vạch phát xạ bao gồm một hệ thống những vạch màu riêng rẽ nằm trên một nền tối.

B. Mỗi nguyên tố hoá học ở trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất cho một quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố đó.

C. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì rất khác nhau về số lượng các vạch quang phổ, vị trí các vạch và độ sáng tỉ đối của các vạch đó.

D. Quang phổ vạch phát xạ bao gồm một hệ thống những dãy màu biến thiên liên tục nằm trên một nền tối.

Câu 7. Hiện tượng quang học nào sau đây sử dụng trong máy phân tích quang phổ lăng kính?

A. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng. B. Hiện tượng giao thoa ánh sáng.

C. Hiện tượng phản xạ ánh sáng.D. Hiện tượng tán sắc ánh sáng.

Câu 8. Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Gọi U0 là hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ và I0 là cường độ dòng điện cực đại trong mạch. Hệ thức đúng là:

A.

B.

C.

D.

Câu 9. Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là SAI?

A. Sóng điện từ tuân theo các quy luật giao thoa, nhiễu xạ

B. Sóng điện từ là sóng ngang

C. Sóng điện từ mang năng lượng

D. Sóng điện từ không truyền được trong chân không

Câu 10. Tia hồng ngoại là sóng điện từ có bước sóng:

A. > 0,4 µmB. < 0,4 µm

C. 0,4 µm < < 0,75 µm D. > 0,76 µm

Câu 11. Phát biểu nào sau đây là SAI khi nói về ánh sáng đơn sắc?

A. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.

B. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu xác định gọi là màu đơn sắc.

C. Trong cùng một môi trường mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định.

D. Vận tốc truyền của một ánh sáng đơn sắc trong các môi trường trong suốt khác nhau là như nhau

Câu 12.

Một mạch LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do, tụ điện có điện dung C= 5F, cường độ dòng điện tức thời là

(A). Độ tự cảm của cuộn cảm là:

A. 0,2HB. 0,25HC. 0,15HD. 0,05H

Câu 13. Tia tử ngoại có tính chất nào sau đây?

A. Kích thích sự phát quang một số chất B. Truyền được qua giấy, vải, gỗ..

C. Không làm đen kính ảnh. D. Bị lệch trong điện trường và từ trường.

Câu 14.

Thực hiện giao thoa với ánh sang đơn sắc, người ta đo được khoảng vân i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 đến vân sáng bậc 7 nằm về hai phía so với vân trung tâm là

A. x = 9iB. x = 4i C. x = 10i D. x = 11i

Câu 15.

Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại của tụ là

= 1C và dòng điện cực đại qua cuộn dây là

= 10A.

Tần số dao động riêng của mạch có giá trị nào?

A. 16kHzB. 1,6kHz C. 1,6MHz D. 16MHz

Câu 16. Sóng điện từ

A. là sóng dọcB. không mang năng lượng

C. không truyền trong chân khôngD. là sóng ngang

Câu 17. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng vàng bằng khe Young, khoảng cách giữa hai khe sáng a = 0,3mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến màn D = 1m, khoảng vân đo được i = 2mm. Xác định vị trí của vân sáng bậc 5.

A. 100 mmB. 0,1 mm C. 10 mm D. 1 mm

Câu 18.

Một mạch LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do, cường độ tức thời của dòng điện trong mạch là i =

0,05cos(

2000t) (A). Cuộn cảm có độ tự cảm L = 0,05H. Điện dung của tụ điện là:

A. 5.10-5FB. 100FC. 0

,5

FD. 5.10-6F

Câu 19. . Mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến điện gồm L = 2 μH và C = 1800pF. Mạch dao động có thể thu được sóng vô tuyến điện với bước sóng bằng:

A. 113 m B. 113 mmC. 50 mD. 100 m

Câu 20.

Một mạch dao động LC lí tưởng, tụ điện có điện dung C = 0

,5

F. Để tần số của dao động của mạch là 960Hz thì độ tự cảm L của cuộn dây là bao nhiêu ?

A. 52,8H B.

0,345HC. 3

,3.102H

D. 5,49.10-2H

Câu 21. Trong thí nghiệm Young, khoảng cách 2 khe là 0,5mm, từ 2 khe đến màn giao thoa là 2m. Bước sóng của ánh sáng trong thí nghiệm là 0,4m. Tại điểm cách vân trung tâm 5,6mm là vân gì? Thứ mấy?

A. Vân tối thứ 4B. Vân sáng thứ 3. C. Vân tối thứ 3. D. Vân sáng thứ 4.

Câu 22. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Young S1 và S2. Một điểm M nằm trên màn cách S1 và S2 những khoảng lần lượt là: MS1 = d1; MS2 = d2. M sẽ ở trên vân sáng khi:

A.

B.

C.

D. d2 – d1 = k

Câu 23. Trong chân không ánh sáng một đơn sắc có bước sóng là λ = 720nm, khi truyền vào nước bước sóng giảm còn λ’= 360nm. Tìm chiết suất của chất lỏng?

A. n = 1,75B. n = 1,5 C. n = 2 D. n = 1

Câu 24. Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là SAI?

A. Tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt.

B. Tia hồng ngoại có tác dụng diệt khuẩn, khử trùng.

C. Tia hồng ngoại pht ra từ các vậtt bị nung nóng.

D. Tia hồng ngoại là bức xạ điện từ có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.

Câu 25.

Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L= 2mH và tụ điện có điện dung C= 2pF. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do.

Lấy 2 = 10.

Tần số dao động của

mạch :

A. 2,5MHz B. 2,5HzC. 1HzD. 1MHz

Câu 26. Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L =

(H) và một tụ điện có điện dung C =

(F). Chu kì dao động của mạch bằng:

A. 0,002(s)B. 0

,02

(s)C. 0,0002(s)D. 0,2(s)

Câu 27. Một nguồn sáng S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng = 0,5µm, đến khe Young S1, S2 với S1S2 = a = 0,5mm. Mặt phẳng chứa S1S2 cách màn (E) một khoảng D = 1m. Chiều rộng của vùng giao thoa quan sát được trên màn là L = 13mm. Tìm số vân sáng và vân tối quan sát được.

A. 12 sáng, 13 tối B. 11 sáng, 12 tối C. 13 sáng, 14 tối D. 10 sáng, 11 tối

Câu 28. Trong mạch dao động điện từ LC, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0 thì chu kì dao động điện từ trong mạch là:

A. T = 2

B. T = 2

C. T = 2Q0I0D. T = 2LC

Câu 29. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách 2 khe là 0,5mm, từ 2 khe đến màn giao thoa là 2m. Đo bề rộng của 10 vân sáng liên, tiếp được 1,8cm. Suy ra bước sóng của ánh sáng đơn sắc trong thí nghiệm là:

A. 0,8µmB. 0,45µm. C. 0,72µm D. 0,5µm.

Câu 30. . Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm L và tụ điện C, dao động tự do với tần số góc

A. =

B. =2

C. =

D. =

-----------------------------------Hết -----------------------------

Trường PTDTNT TỈNHĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT

MÔN VẬT LÝ – KHỐI 12

Họ tên:........................................................ Năm học: 2019 – 2020

Lớp:.............. Thời gian: 45 phút

Đề 4

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TL

Câu

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

TL

Câu 1. Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L =

(H) và một tụ điện có điện dung C =

(F). Chu kì dao động của mạch bằng:

A. 0

,0002

(s)B. 0,2(s)C. 0,02(s)D. 0,002(s)

Câu 2. Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là SAI?

A. Sóng điện từ không truyền được trong chân không

B. Sóng điện từ mang năng lượng

C. Sóng điện từ tuân theo các quy luật giao thoa, nhiễu xạ

D. Sóng điện từ là sóng ngang

Câu 3. Trong thí nghiệm Young, khoảng cách 2 khe là 0,5mm, từ 2 khe đến màn giao thoa là 2m. Bước sóng của ánh sáng trong thí nghiệm là 0,4m. Tại điểm cách vân trung tâm 5,6mm là vân gì? Thứ mấy?

A. Vân tối thứ 4B. Vân sáng thứ 3. C. Vân tối thứ 3. D. Vân sáng thứ 4.

Câu 4. Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Gọi U0 là hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ và I0 là cường độ dòng điện cực đại trong mạch. Hệ thức đúng là:

A.

B.

C.

D.

Câu 5. Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Chu kì dao động riêng của mạch là:

A.

B. .

C.

D.

Câu 6.

Một mạch LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do, tụ điện có điện dung C= 5F, cường độ dòng điện tức thời là

(A). Độ tự cảm của cuộn cảm là:

A. 0,2HB. 0,25HC. 0,15HD. 0,05H

Câu 7. Trong chân không ánh sáng một đơn sắc có bước sóng là λ = 720nm, khi truyền vào nước bước sóng giảm còn λ’= 360nm. Tìm chiết suất của chất lỏng?

A. n = 1,75B. n = 1 C. n = 1,5 D. n = 2

Câu 8.

Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L= 2mH và tụ điện có điện dung C= 2pF. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do.

Lấy 2 = 10.

Tần số dao động của

mạch :

A. 1HzB. 1MHzC. 2,5HzD. 2,5MHz

Câu 9. Phát biểu nào sau đây là SAI khi nói về ánh sáng đơn sắc?

A. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu xác định gọi là màu đơn sắc.

B. Trong cùng một môi trường mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định.

C. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.

D. Vận tốc truyền của một ánh sáng đơn sắc trong các môi trường trong suốt khác nhau là như nhau

Câu 10. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng vàng bằng khe Young, khoảng cách giữa hai khe sáng a = 0,3mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến màn D = 1m, khoảng vân đo được i = 2mm. Xác định vị trí của vân sáng bậc 5.

A. 100 mmB. 0,1 mm C. 1 mm D. 10 mm

Câu 11. . Mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến điện gồm L = 2 μH và C = 1800pF. Mạch dao động có thể thu được sóng vô tuyến điện với bước sóng bằng:

A. 50 mB. 113 mmC. 113 m D. 100 m

Câu 12. Tia hồng ngoại là sóng điện từ có bước sóng:

A. > 0,4 µmB. < 0,4 µm

C. 0,4 µm < < 0,75 µm D. > 0,76 µm

Câu 13. Trong mạch dao động điện từ LC, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0 thì chu kì dao động điện từ trong mạch là:

A. T = 2LCB. T = 2

C. T = 2

D. T = 2Q0I0

Câu 14.

Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại của tụ là

= 1C và dòng điện cực đại qua cuộn dây là

= 10A.

Tần số dao động riêng của mạch có giá trị nào?

A. 1,6kHz B. 16MHz C. 1,6MHz D. 16kHz

Câu 15.

Thực hiện giao thoa với ánh sang đơn sắc, người ta đo được khoảng vân i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 đến vân sáng bậc 7 nằm về hai phía so với vân trung tâm là

A. x = 4i B. x = 9iC. x = 11i D. x = 10i

Câu 16. Phát biểu nào sau đây là SAI khi nói về quang phổ vạch phát xạ?

A. Quang phổ vạch phát xạ bao gồm một hệ thống những dãy màu biến thiên liên tục nằm trên một nền tối.

B. Quang phổ vạch phát xạ bao gồm một hệ thống những vạch màu riêng rẽ nằm trên một nền tối.

C. Mỗi nguyên tố hoá học ở trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất cho một quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố đó.

D. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì rất khác nhau về số lượng các vạch quang phổ, vị trí các vạch và độ sáng tỉ đối của các vạch đó.

Câu 17.

Một mạch dao động LC lí tưởng, tụ điện có điện dung C = 0

,5

F. Để tần số của dao động của mạch là 960Hz thì độ tự cảm L của cuộn dây là bao nhiêu ?

A. 52,8H B. 5

,49.10

-2H C. 3,3.102HD. 0,345H

Câu 18. . Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm L và tụ điện C, dao động tự do với tần số góc

A. =

B. =

C. =2

D. =

Câu 19. Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian

A. luôn ngược pha nhauB. luôn cùng pha nhau

C. với cùng tần số D. với cùng biên độ

Câu 20. Hiện tượng quang học nào sau đây sử dụng trong máy phân tích quang phổ lăng kính?

A. Hiện tượng phản xạ ánh sáng.B. Hiện tượng giao thoa ánh sáng.

C. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng. D. Hiện tượng tán sắc ánh sáng.

Câu 21. Một nguồn sáng S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng = 0,5µm, đến khe Young S1, S2 với S1S2 = a = 0,5mm. Mặt phẳng chứa S1S2 cách màn (E) một khoảng D = 1m. Chiều rộng của vùng giao thoa quan sát được trên màn là L = 13mm. Tìm số vân sáng và vân tối quan sát được.

A. 11 sáng, 12 tối B. 12 sáng, 13 tối C. 13 sáng, 14 tối D. 10 sáng, 11 tối

Câu 22. Quang phổ vạch phát xạ hidro có 4 vạch màu đặc trưng:

A. Đỏ, lục, chàm, tím.B. Đỏ, lam, chàm, tím

C. Đỏ, vàng, lam, tím. D. Đỏ, vàng, chàm, tím

Câu 23. Tia tử ngoại có tính chất nào sau đây?

A. Kích thích sự phát quang một số chất B. Truyền được qua giấy, vải, gỗ..

C. Bị lệch trong điện trường và từ trường.D. Không làm đen kính ảnh.

Câu 24.

Một sóng điện từ

lan

truyền trong chân không có bước sóng là 300m thì tần số của sóng đó là bao nhiêu? Biết c = 3.108m/s.

A. 4

,3.106Hz

B. 9.106HzC. 6,5.106Hz D. 106Hz

Câu 25. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Young S1 và S2. Một điểm M nằm trên màn cách S1 và S2 những khoảng lần lượt là: MS1 = d1; MS2 = d2. M sẽ ở trên vân sáng khi:

A. d2 – d1 = k

B.

C.

D.

Câu 26.

Một mạch LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do, cường độ tức thời của dòng điện trong mạch là i =

0,05cos(

2000t) (A). Cuộn cảm có độ tự cảm L = 0,05H. Điện dung của tụ điện là:

A. 5.10-6F B. 5.10-5FC. 100FD. 0

,5

F

Câu 27. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young, khoảng cách giữa hai khe sáng a = 2 mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến màn D = 1m. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm = 0,5µm. Tính khoảng vân:

A. 40 mmB. 0,25 mm C. 2,5 mm D. 4 mm

Câu 28. Sóng điện từ

A. không truyền trong chân khôngB. là sóng dọc

C. là sóng ngangD. không mang năng lượng

Câu 29. Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là SAI?

A. Tia hồng ngoại là bức xạ điện từ có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.

B. Tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt.

C. Tia hồng ngoại pht ra từ các vậtt bị nung nóng.

D. Tia hồng ngoại có tác dụng diệt khuẩn, khử trùng.

Câu 30. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách 2 khe là 0,5mm, từ 2 khe đến màn giao thoa là 2m. Đo bề rộng của 10 vân sáng liên, tiếp được 1,8cm. Suy ra bước sóng của ánh sáng đơn sắc trong thí nghiệm là:

A. 0,45µm. B. 0,72µm C. 0,8µmD. 0,5µm.

-----------------------------------Hết -----------------------------

TRƯỜNG PTDTNT TỈNHĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT VẬT LÍ 12

Đề 1

Đề 2

Đề 3

Đề 4

1. C

1. D

1. C

1. D

2. D

2. C

2. A

2. A

3. D

3. A

3. B

3. A

4. D

4. B

4. A

4. C

5. D

5. A

5. B

5. C

6. A

6. C

6. D

6. D

7. A

7. B

7. D

7. D

8. C

8. A

8. D

8. D

9. B

9. A

9. D

9. D

10. A

10. C

10. D

10. D

11. B

11. A

11. D

11. C

12. D

12. B

12. D

12. D

13. D

13. B

13. A

13. C

14. A

14. C

14. C

14. C

15. D

15. D

15. C

15. D

16. A

16. B

16. D

16. A

17. A

17. C

17. C

17. B

18. D

18. D

18. D

18. D

19. B

19. A

19. A

19. C

20. B

20. A

20. D

20. D

21. D

21. D

21. A

21. C

22. D

22. B

22. D

22. B

23. A

23. B

23. C

23. A

24. C

24. C

24. B

24. D

25. C

25. B

25. A

25. A

26. B

26. A

26. A

26. A

27. A

27. A

27. C

27. B

28. D

28. D

28. A

28. C

29. A

29. D

29. D

29. D

30. D

30. B

30. C

30. D

Đề1

C

D

D

D

D

A

A

C

B

A

B

D

D

A

D

A

A

D

B

B

D

D

A

C

C

B

A

D

A

D

Đề2

D

C

A

B

A

C

B

A

A

C

A

B

B

C

D

B

C

D

A

A

D

B

B

C

B

A

A

D

D

B

Đề3

C

A

B

A

B

D

D

D

D

D

D

D

A

C

C

D

C

D

A

D

A

D

C

B

A

A

C

A

D

C

Đề4

D

A

A

C

C

D

D

D

D

D

C

D

C

C

D

A

B

D

C

D

C

B

A

D

A

A

B

C

D

D

Downlaod video thí nghiệm

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* Các định luật cơ bản của dòng điện không đổi
Ngày 27/10/2020
* Bộ giáo án Powerpoint Lí 12 (Sưu tầm)
Ngày 27/10/2020
* Điện năng, công suất điện
Ngày 27/10/2020
* Đề Khảo sát Chất lượng Chương Điện xoay chiều Vât lý 12 năm 2020 lần 15
Ngày 27/10/2020
* Phương pháp giải bài toán dao động tắt dần - Vật lý 12
Ngày 15/10/2020
File mới upload

Ngày này hằng năm

File mới upload

Được tải nhiều nhất tháng trước

File icon Phần mềm công cụ toán học Mathtype 6.9 (có key full)
175,209 lượt tải - 2,561 trong tháng
File icon Full trắc nghiệm Công. Công suất. Động năng (có đáp án)
3,879 lượt tải - 1,736 trong tháng
File icon 94 câu trắc nghiệm - Từ trường - File word có lời giải chi tiết
8,014 lượt tải - 1,714 trong tháng
File icon FILE WORD. CẬP NHẬT CÁC DẠNG TOÁN MỚI NHẤT - Phân Dạng Chi Tiết - SÓNG ĐIỆN TỪ - VẬT LÝ 12. Chuẩn cấu trúc năm 2019
4,877 lượt tải - 1,407 trong tháng
File icon TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 11 (CẢ NĂM - FILE WORD)
5,250 lượt tải - 1,356 trong tháng
File download nhiều

Bình luận tài nguyên

Full 500 câu trắc nghiệm chương 2

300 BÀI TẬP CON LẮC LÒ XO TRONG ĐỀ THI THỬ THPTQG 2020 (PHẦN 1)
User Trần Tuệ Gia 27 - 10

200 Bài tập Sóng cơ Hay và Khó Trong Đề thi thử THPTQG 2020
User Trần Tuệ Gia 27 - 10

Free file word quý thầy cô tải về cho học sinh ôn thi

Tổng Ôn 8+ Điện Xoay Chiều 2020-2021


ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (91)