Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > KTHKI Lý 12 Bình Thuận 2016-2017

KTHKI Lý 12 Bình Thuận 2016-2017

* Dương Văn Đổng - Bình Thuận - 1,525 lượt tải

Dương Văn Đổng

Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

Để download tài liệu KTHKI Lý 12 Bình Thuận 2016-2017 các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu KTHKI Lý 12 Bình Thuận 2016-2017 , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn

Sửa lại một số lỗi đánh máy vì bị phê bình. Xin cảm ơn sự góp ý của quý bạn đọc.
► Like TVVL trên Facebook nhé!
Luong tu thu vi
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
9 Đang tải...
Ngày cập nhật: 15/12/2017
Tags: KTHKI Lý 12, Bình Thuận, 2016-2017
Ngày chia sẻ:
Tác giả Dương Văn Đổng - Bình Thuận
Phiên bản 1.0
Kích thước: 157.83 Kb
Kiểu file: docx
Hãy đăng kí hoặc đăng nhập để tham gia bình luận

  • Tài liệu KTHKI Lý 12 Bình Thuận 2016-2017 là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

SỞ GIÁO DỤC & ĐT BÌNH THUẬN - THI HKI LÝ 12 - 1617

Mã đề thi: HKI_485

Câu 1. Một lan truyền theo trục Ox có phương trình u = 2cos(4πt - 0,2π) (cm). trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Bước sóng của sóng cơ này là

A. 0,1 m.B. 10 cm.C. 0,2 m.D. 20 cm.

Câu 2. Một con lắc lò xo có độ cứng k = 100 N/m, dao động điều hòa với biên độ A = 4 cm. Động năng của vật tại vị trí cách biên 3 cm là

A. 0,035 J.B. 350 J.C. 750 J.D. 0,075 J.

Câu 3. Hợp lực tác dụng lên một vật dao động điều hòa có biểu thức F = 2cos4πt (N). Biết khối lượng của vật là 400 g. Gia tốc của vật tại thời điểm ban đầu là

A. 0,8 m/s2.B. 0,8π m/s2.C. 5 m/s2.D. 5π m/s2.

Câu 4. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp có cộng hưởng điện?

A. Hiệu điện thế hiệu dụng trên mỗi phần tử đều bằng nhau.

B. Điện áp tức thời và cường độ dòng điện tức thời cùng pha nhau.

C. Công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại.

D. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần R đạt cực đại.

Câu 5. Công thức tính chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn có chiều dài l nơi có gia tốc trọng trường g là

A. T = 2π

.B. T = 2π

.C. T =

.D. T =

.

Câu 6. Để đo gia tốc trọng trường, một học sinh đã làm như sau: treo vào sợi chỉ mãnh một vật có khối lượng m để làm thành một con lắc đơn có chiều dài 99 cm; kích thích cho con lắc dao động với biên độ nhỏ thì thấy nó thực hiện được 10 dao động toàn phần trong 20 giây. Gia tốc trong trường tính được trong phép đo nói trên gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 9,81 m/s2.B. 9,87 m/s2.C. 9,77 m/s2.D. 10 m/s2.

Câu 7. Một sóng cơ học có tần số f lan truyền trong môi trường vật chất đàn hồi với vận tốc v, khi đó bước sóng được tính theo công thức

A. =

.B. = vf.C. =

.D. =

.

Câu 8. Sóng âm truyền được trong môi trường nào?

A. Chỉ trong chất lỏng và chất rắn.B. Chỉ trong chất khí.

C. trong mọi chất kể cả chân không.D. Trong chất rắn, chất lỏng và chất khí.

Câu 9. Một sợi dây đàn có hai đầu cố định, chiều dài l. Khi gảy đàn, nếu trên dây có sóng dừng với k bụng sóng thì liên hệ giữa chiều dài dây đàn l và bước sóng lan truyền trên dây là

A. l = kB. l = (2k + 1)

.C. l = k

.D. l = (2k + 1)

.

Câu 10. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng âm?

A. Với các sóng âm nghe được thì âm nghe càng cao (càng thanh) khi tần số càng lớn.

B. Tai người có thể nghe được sóng âm có tần số từ 16 Hz đến 20000 Hz khi âm có cường độ đủ lớn.

C. Trong cùng một môi trường sóng siêu âm lan truyền nhanh hơn sóng hạ âm.

D. Sáng âm là sóng cơ lan truyền trong môi trường vật chất.

Câu 11. Đặt vào hai đầu cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L =

H một điện áp xoay chiều có biểu thức u = 200

cos100πt (V). Khi điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm là 100

V thì cường độ dòng điện tức thời chạy trong mạch có độ lớn là

A. 4 A.B. 2

A.C. 2

A.D. 2 A.

Câu 12. Cường độ dòng điện tức thời chạy trong một mạch điện xoay chiều có biểu thức i = 4

cos100πt (A). cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là

A. I = 4

A.B. I = 8A.C. I = 2

A.D. I = 4 A.

Câu 13. Công thức tính tổng trở của đoạn mạch RLC mắc nối tiếp là

A. Z =

. B. Z =

.

C. Z =

.D. Z = R + ZL + ZC.

Câu 14. Trong một đoạn mạch xoay chiều chỉ có cuộn dây không thuần cảm thì hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch

A. sớm pha so với cường độ dòng điện góc 0 < <

. B. sớm pha so với cường độ dòng điện góc

.C. trể pha so với cường độ dòng điện góc 0 < <

. D. trể pha so với cường độ dòng điện góc

.

Câu 15. Đoạn mạch xoay chiều chỉ chứa một hoặc hai trong ba phần tử: điện trở thuần R, cuộn thuần cảm L hoặc tụ điện C. Khi đặt điện áp u = U0cost (V) vào hai đầu đoạn mạch thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có biểu thức i = I0cos(t -

) (A). Đoạn mạch này chứa

A. Chỉ có L.B. L và C.C. R và L.D. R và C.

Câu 16. Trong hiện tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn cùng pha, những điểm trên mặt nước trong vùng giao thoa dao động với biên độ cực đại khi hiệu đường đi thỏa mãn

A. d2 – d1 = k.B. d2 – d1 = k

.C. d2 – d1 = (2k + 1)

.D. d2 – d1 = (2k + 1)

.

Câu 17. Sóng cơ lan truyền từ nguồn O dọc theo trục Ox với vận tốc v = 150 cm/s. Phương trình dao động tai nguồn O là u = 4cosπt (cm). Coi biên độ sóng không đổi khi lan truyền. phương trình sóng tại điểm M trên trục Ox cách O một đoạn 25 cm là

A. u = 4cos(πt - 6π) (cm).B. u = 4cos(πt -

) (cm).

C. u = 4cos(πt -

) (cm). D. u = 4cos(πt +

) (cm).

Câu 18. Phát biểu nào sau đây về sóng cơ là sai?

A. Sóng ngang là sóng có các phần tử vật chất dao động theo phương ngang.

B. Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.

C. Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kì.

D. Sóng cơ là quá trình lan truyền dao động cơ trong một môi trường vật chất.

Câu 19. Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp đang có tính dung kháng. Để đoạn mạch có sự cộng hưởng điện thì có thể

A. Giảm điện dung của tụ điện.B. Tăng tần số của dòng điện xoay chiều.

C. Giảm hệ số tự cảm của cuộn dây.D. Tăng điện trở thuần của đoạn mạch.

Câu 20. Chọn phát biểu sai khi nói về dao động điều hòa

A. Trong dao động điều hòa, cứ sau mỗi nữa chu kì vật lại có tốc độ như cũ.

B. Chu kì của dao động điều hòa là khoảng thời gian ngắn nhất sau đó vật về vị trí ban đầu.

C. Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời gian.

D. Độ lớn của li độ của vật dao động điều hòa bằng khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng.

Câu 21. Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có 4 điểm theo đúng thứ tự A, M, N, B. Giữa A và M chỉ có điện trở thuần, giữa M và N chỉ có tụ điện, giữa N và B chỉ có cuộn dây. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều 240 V – 50 Hz thì uMB và uAM lệch pha nhau

, uAB và uMB lệch pha nhau

. Điện áp hiệu dụng trên R là

A. 80

V.B. 80

.C. 60

V.D. 120 V.

Câu 22. Nhận định nào sau đây là sai khi nói về dao động cơ tắt dần?

A. Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh.

B. Dao động cơ tắt dần có động năng và thế năng luôn giảm dần theo thời gian.

C. Trong dao động cơ tắt dần cơ năng giảm dần theo thời gian.

D. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.

Câu 23. Mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp có R = 60 Ω, L =

H, C =

F. Tần số của dòng điện là 50 Hz. Tổng trở của mạch là

A. 140 Ω.B. 180 Ω.C. 20

Ω.D. 100 Ω.

Câu 24. Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m = 250 g, lò xo có độ cứng 64 N/m. Chu kì dao động của con lắc xấp xỉ bằng

A. 0,4 s.B. 12,4 s.C. 3,18 s.D. 2,55 s.

Câu 25. Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos(10πt +

) (cm) (với t tính bằng giây). Tần số dao động của vật là

A. 5 Hz.B. 10π.C. 5 Hz.D. 10 Hz.

Câu 26. Con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m, lò xo có độ cứng k dao động điều hòa với tần số

A. f = 2π

.B. f = 2π

.C. f =

.D. f =

.

Câu 27. Một co lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với biên độ A, chu kì T. Khi vật ở vị trí cân bằng, tại nơi có gia tốc trọng trường g, lò xo giãn một đoạn l =

. Thời gian trong một chu kì mà độ lớn gia tốc của vật đó lớn hơn hoặc bằng gia tốc trọng trường g là

A. t =

.B. t =

.C. t =

.D. t =

.

Câu 28. Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos2πt (cm). Biên độ dao động của vật là

A. 10π cm.B. 10 cm.C. 5π cm.D. 5 cm.

Câu 29. Trên một sợi dây hai đầu cố định dài 80 cm đang có sóng dừng ổn định với 8 bụng sóng. Tần số sóng là 10 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. v = 80 cm/s.B. v = 2 m/s.C. v = 8 m/s.D. v = 20 cm/s.

Câu 30. Hệ số công suất của mạch RLC nối tiếp được xác định bằng công thức nào sau đây?

A. cos =

.B. cos =

.C. cos =

. D. cos =

.

Câu 31. Khi nói về một hệ dao động cưỡng bức ở giai đoạn ổn định, phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Biên độ của hệ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của ngoại lực cưỡng bức.

B. Biên độ của hệ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực cưỡng bức.

C. Chu kì của hệ dao động cưỡng bức luôn bằng chu kì dao động riêng của hệ.

D. Tần số của hệ dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức.

Câu 32. Đặt vào hai đầu điện trở R = 100 một điện áp tức thời u = 220

cos100πt (V). Nhiệt lượng tỏa ra ở điện trở trong 1 giờ là

A. 1742,4 kJ.B. 484 J.C. 29,4 kJ.D. 3484,8 kJ.

Câu 33. Một vật dao động điều hòa, biểu thức quan hệ giữa biên độ dao động A, li độ x, vận tốc v và tần số góc của vật là

A. A2 = x2 -

.B. A2 = x2 -

.C. A2 = x2 +

.D. A2 = x2 +

.

7081520508000Câu 34. Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, với li độ x1 và x2 có đồ thị như hình vẽ bên. Tốc độ cực đại của vật là

A. 8

π cm/s.B. 16π cm/s.

C. 8 m/s.D. 642 cm/s.

Câu 35. Trên một bóng đèn dây tóc có ghi 220 V – 100 W. Mắc bóng đèn này vào điện áp u = 220cos100πt (V) thì công suất tiêu thụ của đèn như thế nào so với công suất định mức?

A. nhỏ hơn.B. bằng.C. lớn hơn.D. lớn hơn hoặc nhỏ hơn tùy thuộc .

Câu 36. Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương với các phương trình x1 = 4cos5t (cm) và x2 = 4cos(5t +

) (cm). Phương trình dao động của chất điểm là

A. x = 4

cos(5t +

) (cm).B. x = 8cos(10t +

) (cm).

C. i = 4

cos(5t +

) (cm).D. i = 4

cos(5t -

) (cm).

Câu 37. Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, với R = 40 Ω, cuộn cảm thuần có L =

H, tụ điện có điện dung C =

F. Biểu thức điện áp tức thời hai đầu mạch là u = 200

cos100t (V). Cường độ dòng điện hiệu dụng chay qua mạch là

A. I = 5

A.B. I = 4 A.C. I = 4

A.D. I = 5 A.

Câu 38. Hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện là u = 220

cos100t (V) và cường độ dòng điện qua mạch là i = 2

cos(100t +

) (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

A. 220 W.B. 440 W.C. 880 W.D. 110 W.

Câu 39. Trên mặt nước tại hai điểm S1 và S2 cách nhau 10 cm, người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng với tần số 15 Hz. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng S1S2 và cùng pha với hai nguồn (không kể hai nguồn) là

A. 9.B. 4.C. 5.D. 7.

Câu 40. Đặt điện áp u = U0cost vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch có thể được tính theo biểu thức

A. tan =

.B. tan =

.C. tan =

.D. tan =

.

Downlaod video thí nghiệm

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* KT vật lý 10 giữa kỳ 1
Ngày 01/12/2020
* (Word) - Đề KSCL Lí 10 (THPT Đội Cấn - Vĩnh Phúc)
Ngày 30/11/2020
* Word - KSCL Lí 12 - THPT Đội Cấn - Vĩnh Phúc
Ngày 30/11/2020
* TÀI LIỆU BDHSG VẬT LÝ 11 CHƯƠNG ĐIỆN TÍCH ĐIỆN TRƯỜNG
Ngày 30/11/2020
* Bài tập chương 4 Lý 12 - biên soạn và sưu tầm
Ngày 30/11/2020
File mới upload

Ngày này hằng năm

* Xử lý chất thải hạt nhân
Ngày 05/12/2012
* Đề ôn thi HK 1 Vật Lí 11
Ngày 08/12/2015
* ĐỀ CƯƠNG hay VẬT LÝ 11___HK2
Ngày 06/12/2019
* HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP VẬT LÝ LTĐH (Cơ bản)
Ngày 08/12/2013
* BỘ 10 ĐỀ ÔN THI HK1 LỚP 10
Ngày 03/12/2018
File mới upload

Được tải nhiều nhất tháng trước

File icon Phần mềm công cụ toán học Mathtype 6.9 (có key full)
175,209 lượt tải - 2,561 trong tháng
File icon Full trắc nghiệm Công. Công suất. Động năng (có đáp án)
3,879 lượt tải - 1,736 trong tháng
File icon 94 câu trắc nghiệm - Từ trường - File word có lời giải chi tiết
8,014 lượt tải - 1,714 trong tháng
File icon FILE WORD. CẬP NHẬT CÁC DẠNG TOÁN MỚI NHẤT - Phân Dạng Chi Tiết - SÓNG ĐIỆN TỪ - VẬT LÝ 12. Chuẩn cấu trúc năm 2019
4,877 lượt tải - 1,407 trong tháng
File icon TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 11 (CẢ NĂM - FILE WORD)
5,250 lượt tải - 1,356 trong tháng
File download nhiều

Bình luận tài nguyên

Phiên bản mới nhất

200 Bài tập Sóng cơ Hay và Khó Trong Đề thi thử THPTQG 2020
User Trần Tuệ Gia 30 - 11

300 Bài tập Điện xoay chiều Trong Đề thi thử THPTQG năm 2020
User Trần Tuệ Gia 30 - 11

Free file word quý thầy cô tải về cho học sinh ôn thi

BÀI GIẢNG POWERPOINT 12 (SƯU TẦM)


ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (81)