Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> THẦY NGUYỄN HỒNG KHÁNH

👤 Tác giả THẦY NGUYỄN HỒNG KHÁNH tải lên 76 tài liệu

Tải miễn phí 76 tài liệu đóng góp bởi tác giả THẦY NGUYỄN HỒNG KHÁNH.

GIAO THOA SÓNG ÁNH SÁNG

• 2,420 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 03/01/2012

MẪU NGUYÊN TỬ BOHR - QUANG PHỔ HIDRO

• 2,446 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 03/01/2012

Đại cương vật lý hạt nhân 2.0

• 1,533 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 24/12/2011

Trắc nghiệm Sóng âm, nhạc âm (Nguyễn Hồng Khánh)

• 1,780 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 23/03/2011

Trắc nghiệm giao thoa sóng cơ

• 2,139 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 23/03/2011

Bài tập đại cương dao động điều hòa

• 2,175 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 17/03/2011

700 câu điện xoay chiều

• 3,184 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 17/03/2011

368 Câu trắc nghiệm Sóng Cơ học

• 3,231 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 11/03/2011

555 câu trắc nghiệm Dao Động Cơ Học

• 2,193 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 11/03/2011