Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Phan Văn Lăng

👤 Tác giả Phan Văn Lăng tải lên 31 tài liệu

Tải miễn phí 31 tài liệu đóng góp bởi tác giả Phan Văn Lăng.

Tổng hợp các bài tập Hóa học hay của BoxMath

• 3,003 lượt tải về

• Chuyên mục: Trắc nghiệm, ôn thi

• Ngày tải lên: 10/05/2013

Sơ đồ phản ứng hóa Hữu cơ (11&12)

• 2,380 lượt tải về

• Chuyên mục: Trắc nghiệm, ôn thi

• Ngày tải lên: 09/05/2013

Giản đồ vec tơ giải toán ĐXC

• 1,316 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 05/05/2013

Sóng Cơ Học Nâng Cao

• 1,955 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 20/04/2013

260 hệ phương trình trong các đề thi thử

• 5,380 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 20/09/2012

Phương trình Mũ và Logarit_ nâng cao

• 805 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 15/06/2012

Điện xoay chiều (sưu tầm)

• 2,405 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 05/06/2012

Câu hỏi thường gặp trong lý thuyết hóa hữu cơ

• 3,922 lượt tải về

• Chuyên mục: Trắc nghiệm, ôn thi

• Ngày tải lên: 29/05/2012

50 đề thi thử toán 2012_ Trần Sĩ Tùng

• 1,555 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 25/05/2012

Đề thi thử môn Toán trường Đặng Thúc Hứa lần 2-2012

• 543 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 21/05/2012

Bài tập Sóng cơ chọn lọc

• 1,959 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 21/05/2012

Đề và đáp án thi thử Toán 2012

• 575 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 18/05/2012

Đề thi thử lý 2012_ ĐHQG

• 928 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 17/05/2012

Chuyên đề DĐXC luyện thi đại học

• 2,127 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 14/05/2012

PL bài tập dòng điện xoay chiều

• 1,558 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 14/05/2012

Bài toán va chạm con lắc lò xo

• 3,613 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 13/05/2012

Công thức vật lý 12 LTĐH

• 1,555 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 10/05/2012

41 Chuyên đề vật lý Vũ Đình Hoàng

• 7,173 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 10/05/2012

Phân loai và PP giải Lượng tử ánh sáng

• 2,146 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 10/05/2012

Tuyển điện xoay chiều qua các đề thi 2007-2011

• 1,248 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 16/04/2012

Chuyên đề Con lắc đơn

• 2,438 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 16/04/2012

Đáp án 30 đề thi thử luyện thi 2012

• 836 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 10/04/2012

30 đề thi thử luyện thi 2012

• 1,286 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 10/04/2012