Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> dong dan

👤 Tác giả dong dan tải lên 45 tài liệu

Tải miễn phí 45 tài liệu đóng góp bởi tác giả dong dan.

ĐỀ THI THỬ THQG 2017-2018

• 568 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 15/01/2018

Thi khảo sát chất lượng lớp 11

• 947 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 09/04/2017

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An 2016-2017

• 4,094 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 25/03/2017

ĐỀ THI HSG TỈNH NGHỆ AN + ĐÁP ÁN 2016

• 2,256 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 29/03/2016

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1-2016

• 1,040 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 28/01/2016

Kiểm tra Vật lí 11 tháng 1/2014

• 1,003 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 21/02/2014

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1-2014

• 1,579 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 30/12/2013

ĐỀ THI HSG TỈNH NGHỆ AN 2013-2014

• 4,307 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 16/12/2013

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG 1 - LỚP 11

• 895 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 29/10/2013

BÀI TẬP VỀ ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ

• 1,370 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 11/08/2013

Laser Cooling - An Introduction to the Physics

• 865 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho ebook vật lý ứng dụng

• Ngày tải lên: 09/08/2012

LASER DIODE

• 852 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho ebook vật lý ứng dụng

• Ngày tải lên: 09/08/2012

Bài tập chương dao động cơ

• 1,069 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 30/07/2012

Lượng tử ánh sáng - ôn thi đại học 2012

• 1,884 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 10/03/2012

Chuyên đề hạt nhân ôn thi 2012

• 2,386 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 10/03/2012

Chuyên đề Sóng ánh sáng ôn thi 2012

• 3,239 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 10/03/2012

Đề thi học sinh giỏi VL10 - THPT Anh Sơn 1

• 1,282 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý cấp trường

• Ngày tải lên: 16/04/2011

Đáp án đề thi HSG VL12 tỉnh Nghệ An 2010- 2011

• 1,992 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 03/01/2011

Đề thi HSG VL12 tỉnh Nghệ An 2010-2011

• 2,116 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 03/01/2011

Thi thứ đại hoc lần 3-2010

• 679 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 23/06/2010

Ôn thi ĐH: Dao động cơ

• 775 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 02/05/2010

Bài tập Mẫu nguyên tử Bohr

• 1,881 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 09/03/2010

Bài tập Giao thoa ánh sáng

• 4,297 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 24/01/2010

Bài tập Giao thoa ánh sáng

• 7,202 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 15/01/2010

Bài giảng điện tử về thông tin quang -Dành cho cao học

• 792 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 20/12/2009

Đề thi thứ ĐH lần 1-2010 (Anh Sơn 1)

• 776 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 20/12/2009

Đáp án đề thi HSG Nghệ An 2009 - 2010 Bảng B

• 2,057 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 20/12/2009

Đề thi HSG VL12 tỉnh Nghệ An 2009 - 2010 BẢng B

• 1,315 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 18/12/2009

Đề thi HSG VL12 tỉnh Nghệ An 2009 - 2010

• 1,639 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 18/12/2009

Cấu tạo của laser

• 1,503 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar

• Ngày tải lên: 17/12/2009

Efficient state transfer in an ultracold dense

• 693 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng nước ngoài

• Ngày tải lên: 13/11/2009

Sóng dừng và Sóng âm

• 1,178 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 21/11/2009

Ôn tập phần giao thoa sóng cơ học

• 3,646 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 12/11/2009