Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> LÊ MINH ĐỨC

👤 Tác giả LÊ MINH ĐỨC tải lên 77 tài liệu

Tải miễn phí 77 tài liệu đóng góp bởi tác giả LÊ MINH ĐỨC.

ĐỀ CHUYÊN NAM ĐINH_FULL GIẢI

• 758 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 15/06/2021

ĐỀ SỞ NAM ĐỊNH_FULL GIẢI

• 985 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 15/06/2021

WORD_CHUYÊN BIÊN HOÀ 2021_FULL GIẢI

• 966 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 21/06/2021

ĐỀ CHUYÊN LAM SƠN LẦN 1

• 977 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 28/04/2021

WORD_ĐỀ CHUYÊN LAM SƠN LẦN 2_FULL GIẢI

• 4,696 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 28/04/2021

ĐỀ THI THỬ 2021 THEO ĐỀ MINH HOẠ

• 716 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 25/04/2021

ĐỀ CHUYÊN THÁI BÌNH 2021

• 708 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 25/04/2021

HỌC SINH GIỎI. ĐIỆN TÍCH - ĐIỆN TRƯỜNG

• 879 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 02/01/2021

7 ĐỀ GIẢI CHI TIẾT ĐỖ NGỌC HÀ

• 1,178 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 10/06/2020

ĐỀ TINH GIẢN (THẦY ĐỖ NGỌC HÀ)

• 2,055 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 18/05/2020

ĐỀ TINH GIẢN (THẦY VŨ TUẤN ANH)

• 1,153 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 18/05/2020

ĐỀ CHUẨN MOON.VN

• 1,237 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 07/04/2020

GIẢI CHI TIẾT 5 ĐỀ LẠI ĐẮC HỢP

• 1,065 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 25/03/2020

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ SỐ 2 2020

• 581 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 29/02/2020

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ SỐ 1 2020

• 504 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 29/02/2020

MẠCH DAO ĐỘNG

• 1,120 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động điện từ - Sóng điện từ

• Ngày tải lên: 27/02/2020

ÔN TẬP LỰC LO-REN-XƠ

• 906 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Từ học

• Ngày tải lên: 26/02/2020

ÔN TẬP NGUYÊN LÝ CHỒNG CHẤT TỪ TRƯỜNG

• 1,027 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Từ học

• Ngày tải lên: 26/02/2020

ÔN TẬP LỰC TỬ-CẢM ỨNG TỪ

• 1,175 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Từ học

• Ngày tải lên: 26/02/2020

TRẮC NGHIỆM CƠ NĂNG

• 1,158 lượt tải về

• Chuyên mục: Các định luật bảo toàn - Cơ học chất lưu

• Ngày tải lên: 23/02/2020

TRẮC NGHIỆM ĐỘNG NĂNG

• 1,220 lượt tải về

• Chuyên mục: Các định luật bảo toàn - Cơ học chất lưu

• Ngày tải lên: 23/02/2020

TRẮC NGHIỆM BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

• 1,902 lượt tải về

• Chuyên mục: Các định luật bảo toàn - Cơ học chất lưu

• Ngày tải lên: 23/02/2020

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ SỐ 2 2020

• 1,055 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 18/02/2020

ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN CƠ NĂNG

• 1,111 lượt tải về

• Chuyên mục: Các định luật bảo toàn - Cơ học chất lưu

• Ngày tải lên: 18/02/2020

LỰC LO-REN-XƠ

• 820 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Từ học

• Ngày tải lên: 17/02/2020

GIAO THOA SÓNG ÁNH SÁNG

• 1,007 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 16/02/2020

NGUYÊN LÝ CHỒNG CHẤT TỪ TRƯỜNG

• 950 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Từ học

• Ngày tải lên: 16/02/2020

BÀI TẬP ĐỘNG NĂNG

• 543 lượt tải về

• Chuyên mục: Các định luật bảo toàn - Cơ học chất lưu

• Ngày tải lên: 16/02/2020

100 CÂU ĐỦ DẠNG BẢO TOÀN CƠ NĂNG

• 1,091 lượt tải về

• Chuyên mục: Các định luật bảo toàn - Cơ học chất lưu

• Ngày tải lên: 14/02/2020

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 1 2020_VIETJACK

• 894 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 14/02/2020

FULL DẠNG MẠCH DAO ĐỘNG

• 1,312 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động điện từ - Sóng điện từ

• Ngày tải lên: 13/02/2020

ĐỊNH LÝ BIẾN THIÊN ĐỘNG NĂNG

• 530 lượt tải về

• Chuyên mục: Các định luật bảo toàn - Cơ học chất lưu

• Ngày tải lên: 09/02/2020

100 CÂU ĐỦ DẠNG LỰC LO-REN-XƠ

• 513 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Từ học

• Ngày tải lên: 04/02/2020

100 CÂU ĐỦ DẠNG ĐỘNG NĂNG

• 838 lượt tải về

• Chuyên mục: Các định luật bảo toàn - Cơ học chất lưu

• Ngày tải lên: 01/02/2020

ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

• 879 lượt tải về

• Chuyên mục: Các định luật bảo toàn - Cơ học chất lưu

• Ngày tải lên: 13/01/2020

100 CÂU CHỌN LỌC LỰC TỪ - CẢM ỨNG TỪ

• 1,108 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Từ học

• Ngày tải lên: 04/01/2020

100 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐỊNH TÍNH ĐỘNG LƯỢNG

• 743 lượt tải về

• Chuyên mục: Các định luật bảo toàn - Cơ học chất lưu

• Ngày tải lên: 02/01/2020

PHÂN DẠNG TRẮC NGHIỆM LỰC TỪ. CẢM ỨNG TỪ

• 1,132 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Từ học

• Ngày tải lên: 25/12/2019

ĐỘNG LƯỢNG. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

• 916 lượt tải về

• Chuyên mục: Các định luật bảo toàn - Cơ học chất lưu

• Ngày tải lên: 23/12/2019

Phân loại trắc nghiệm Động lực học chất điểm

• 547 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 12/11/2019

Chuyên đề luyện thi THPT Quốc gia Vật lý 12

• 832 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 11/11/2019

Trọn bộ trắc nghiệm Vật lý 12

• 737 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 27/10/2019

Phân dạng trắc nghiệm SÓNG CƠ. Đáp án

• 1,872 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 07/10/2019

Kiểm tra 1 tiết chương DAO ĐỘNG CƠ. Đáp án

• 1,285 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 07/10/2019

Kiểm tra 1 tiết chương ĐIỆN TRƯỜNG. Đáp án

• 1,365 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 07/10/2019

Phân dạng trắc nghiệm ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM.Đáp án

• 1,531 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 07/10/2019

45PH CHƯƠNG DAO ĐỘNG CƠ. ĐÁP ÁN

• 1,015 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 26/09/2019

45PH CHƯƠNG ĐIỆN TÍCH-ĐIỆN TRƯỜNG. ĐÁP ÁN

• 779 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 26/09/2019

ĐÁP ÁN TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC

• 754 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 21/09/2019

ĐÁP ÁN ĐỊNH LUẬT ÔM CHO TOÀN MẠCH

• 686 lượt tải về

• Chuyên mục: Dòng điện không đổi - Dòng điện trong các môi trường

• Ngày tải lên: 21/09/2019

ĐÁP ÁN SÓNG CƠ. PHƯƠNG TRÌNH SÓNG

• 839 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 21/09/2019

ĐÁP ÁN QUÃNG ĐƯỜNG MIN MAX TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

• 862 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 12/09/2019

FULL ĐÁP ÁN BÀI TẬP VỀ ĐỊNH LUẬT CU-LÔNG

• 794 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 05/09/2019

FULL ĐÁP ÁN CÁC DẠNG TỪ TRƯỜNG

• 1,025 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Từ học

• Ngày tải lên: 05/09/2019

FULL ĐÁP ÁN VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

• 927 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 03/09/2019