Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> THANH XUÂN

👤 Tác giả THANH XUÂN tải lên 35 tài liệu

Tải miễn phí 35 tài liệu đóng góp bởi tác giả THANH XUÂN.

Giáo án vật lí 12 hk2 5512

• 765 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 03/10/2022

Bài mở đầu Vạt lí 10 - Cánh Diều

• 791 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 21/09/2022

Giáo án vật lí 12 tiết 1- 46 năm học 2021-2022

• 816 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 17/06/2022

VẬT LÍ 10 BÀI 37

• 594 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Chất rắn và chất lỏng

• Ngày tải lên: 02/05/2022

Giáo án vật lí 10 chủ đề 11

• 683 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 22/04/2022

Giáo án lí 10 chỉnh từ tiết 1- 51 theo 5512

• 957 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 06/04/2022

Giáo án lí 12 theo 5512 chỉ từ tiết 1- 46

• 948 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 06/04/2022

Ôn tập chuong 4,5 lí 12 trắc nghiệm

• 901 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 06/04/2022

Ma trận và đề thi hk1 môn vật lí 12 ( 30 câu trắc nghiệm)

• 1,082 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 06/04/2022

Thi thử giữa kì 2 file word vật lí 10

• 585 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 06/04/2022

Thi thử giữa kì 2 vật lí 10 azota

• 657 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 06/04/2022

Ma trận và đề thi giữa kì 2 vật lí 10

• 754 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 06/04/2022

Phép đo các đại lượng vật lí

• 703 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Động học chất điểm

• Ngày tải lên: 07/11/2021

25 câu trắc nghiệm giao thoa sóng

• 768 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 22/10/2021

Con lắc đơn ( dạy online 2021)

• 739 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Dao động cơ

• Ngày tải lên: 07/11/2021

Con lắc lò xo ( dạy online 2021)

• 716 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Dao động cơ

• Ngày tải lên: 07/11/2021

Đề thi hk2 môn vật li 10

• 609 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 10/09/2021

Đề thi hk1 môn vật lí 10 năm học 2020-2021

• 1,331 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 10/09/2021

Giáo án Vật li 12 HK2 (2020-2021)

• 565 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 16/08/2021

Giáo án Vật li 12 HK1 (2020-2021)

• 790 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 16/08/2021

Phân phối chương trình vật lí 10 năm học 2020-2021

• 1,200 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 14/09/2020

Trắc nghiệm học kì 1 lí 12 cho hs ôn tập.

• 988 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 07/10/2017