Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Nguyễn Quang Đông

👤 Tác giả Nguyễn Quang Đông tải lên 33 tài liệu

Tải miễn phí 33 tài liệu đóng góp bởi tác giả Nguyễn Quang Đông.

Surface-enhanced Raman Scattering form a Layer of Gold Nanoparticles

• 793 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng nước ngoài

• Ngày tải lên: 07/09/2013

Preparation of metal nanoparticles for surface enhanced raman scattering

• 795 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng nước ngoài

• Ngày tải lên: 07/09/2013

LASER APPLICATION TO PRODUCE COPPER NANOPARTICLES IN SOME DIFFERENT LIQUIDS

• 884 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng nước ngoài

• Ngày tải lên: 07/09/2013

FABRICATION OF METAL NANOPARTICLES BY LASER ABLATION

• 784 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng nước ngoài

• Ngày tải lên: 07/09/2013

Astronomy - The Universe Before the Big Bang - Cosmology and String Theory

• 817 lượt tải về

• Chuyên mục: Thiên văn học, Vũ trụ học

• Ngày tải lên: 16/11/2011

The Theory of Everything - The Origin and Fate of the Universe (Stephen Hawking)

• 807 lượt tải về

• Chuyên mục: Thiên văn học, Vũ trụ học

• Ngày tải lên: 05/11/2011

Oxford Dictionary of Science

• 1,167 lượt tải về

• Chuyên mục: Sổ tay, từ điển vật lý

• Ngày tải lên: 27/10/2011

Introduction to Quantum Mechanics

• 806 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý lượng tử

• Ngày tải lên: 27/10/2011

A Walk through the Southern Sky

• 835 lượt tải về

• Chuyên mục: Thiên văn học, Vũ trụ học

• Ngày tải lên: 24/10/2011

Physics in Biology and Medicine

• 931 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho ebook vật lý ứng dụng

• Ngày tải lên: 19/10/2011

Quantum Optics

• 849 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý lượng tử

• Ngày tải lên: 19/10/2011

EINSTEIN A to Z

• 957 lượt tải về

• Chuyên mục: Lịch sử Vật lí

• Ngày tải lên: 15/10/2011

Schaum - College Physics

• 1,023 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 15/10/2011

Fundamentals of Photonics

• 782 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý lượng tử

• Ngày tải lên: 14/10/2011

[Sách] CON ĐƯỜNG MỚI CỦA VẬT LÝ

• 1,000 lượt tải về

• Chuyên mục: Sách tham khảo

• Ngày tải lên: 12/10/2011

Principles of Modern Physics

• 881 lượt tải về

• Chuyên mục: Các mũi nhọn cơ bản của Vật lý học đương đại

• Ngày tải lên: 28/09/2011

BẢNG TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ THPT

• 2,291 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 23/09/2011

Physics before and after Einstein

• 838 lượt tải về

• Chuyên mục: Các mũi nhọn cơ bản của Vật lý học đương đại

• Ngày tải lên: 21/09/2011

GIÁO TRÌNH VẬT LÝ LÝ SINH Y HỌC

• 11,487 lượt tải về

• Chuyên mục: Y Học Hạt Nhân

• Ngày tải lên: 01/09/2011

Sổ tay vật lý 12

• 1,171 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Tổng hợp, sổ tay vật lý, từ điển vật lý

• Ngày tải lên: 28/07/2010

Sổ tay vật lý 12

• 1,398 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Tổng hợp, sổ tay vật lý, từ điển vật lý

• Ngày tải lên: 26/07/2010

Con lắc đơn (Nguyễn Quang Đông)

• 1,479 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 13/07/2009

Con lắc lò xo (Nguyễn Quang Đông)

• 1,078 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 13/07/2009

Dao động điều hoà (Nguyễn Quang Đông)

• 1,249 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 13/07/2009

1HP có giá trị bao nhiêu?

• 937 lượt tải về

• Chuyên mục: Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý

• Ngày tải lên: 08/07/2009