Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> 📂 Danh mục trên> 📁 Thiên văn học, Vũ trụ học

76 Tài liệu Thiên văn học, Vũ trụ học

Từ khóa: thien van hoc, vu tru hoc, ebook, cosmology, astronomy

Tải miễn phí 76 tài liệu từ chuyên mục Thiên văn học, Vũ trụ học. Các tài liệu được đóng góp từ các giáo viên trên cả nước.

📂 Quay lại danh mục cấp trên

Einstein's Universe Without Big Bang

• 1,418 lượt tải về

• Tải lên bởi: Ngô Vinh Huy

• Ngày tải lên: 11/12/2017

Fundamental Astronomy 5th ed - H. Karttunen (Springer, 2007)

• 1,460 lượt tải về

• Tải lên bởi: Hannu Karttunen

• Ngày tải lên: 15/09/2016

How the Planets, Stars, Galaxies, and the Universe Began

• 1,703 lượt tải về

• Tải lên bởi: no

• Ngày tải lên: 11/12/2012

Astronomy Encyclopedia

• 1,681 lượt tải về

• Tải lên bởi: trungdb0718

• Ngày tải lên: 30/04/2012

The Astronomy Revolution - 400 Years of Exploring the Cosmos (Donald G. York et al, CRC Press 2012)

• 1,618 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kẻ Chiến Bại

• Ngày tải lên: 23/03/2012

Artificial Black Holes (Mario Novello et al, World Scientific 2002)

• 1,608 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kẻ Chiến Bại

• Ngày tải lên: 15/03/2012

Astronomy - A Self Teaching Guide

• 1,616 lượt tải về

• Tải lên bởi: anhlephuoc

• Ngày tải lên: 29/02/2012

Extragalactic Astronomy and Cosmology - An Introduction (Peter Schneider, Springer 2006)

• 1,577 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kẻ Chiến Bại

• Ngày tải lên: 10/02/2012

The Music of the Sun - The Story of Helioseismology (William J. Chaplin, Oneworld Publications 2006)

• 1,546 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kẻ Chiến Bại

• Ngày tải lên: 10/02/2012

Trang hiện tại: 1 / 8

>> Qua Trang 2 / 8

Sách thiên văn, vũ trụ học.