Extragalactic Astronomy and Cosmology - An Introduction (Peter Schneider, Springer 2006)

Kẻ Chiến Bại

722 Lượt tải

Extragalactic Astronomy and Cosmology - An Introduction (Peter Schneider, Springer 2006).

Để download tài liệu Extragalactic Astronomy and Cosmology - An Introduction (Peter Schneider, Springer 2006) các bạn click vào nút download bên trên.

@trieuphu0505 Máy may hoạt động như thế này #maymay #máymay ♬ Không ngờ hệ thống cơ học hoàn chỉnh đến mức này.


📁 Chuyên mục: Thiên văn học, Vũ trụ học

📅 Ngày tải lên: 10/02/2012

📥 Tên file: Extragalactic Astronomy and Cosmology - An Introduction.15793.pdf (18.9 MB)

🔑 Chủ đề: Extragalactic Astronomy and Cosmology An Introduction Peter Schneider Springer 2006


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Extragalactic Astronomy and Cosmology - An Introduction (Peter Schneider, Springer 2006)

GỢI Ý THEO Extragalactic Astronomy and Cosmology An Introduction Peter Schneider Springer 2006

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG CHUYÊN MỤC Thiên văn học, Vũ trụ học