Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> 📂 Danh mục trên> 📁 Thiên văn học, Vũ trụ học

76 Tài liệu Thiên văn học, Vũ trụ học (Trang 2)

Từ khóa: thien van hoc, vu tru hoc, ebook, cosmology, astronomy

Tải miễn phí 76 tài liệu từ chuyên mục Thiên văn học, Vũ trụ học. Các tài liệu được đóng góp từ các giáo viên trên cả nước.

📂 Quay lại danh mục cấp trên

Time Travel and Warp Drives - A. Everett, T. Roman (Univ. Chicago Press, 2012)

• 878 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghiêm

• Ngày tải lên: 12/01/2012

An Intro. to Distance Measurement in Astronomy - R. de Grijs (Wiley, 2011)

• 875 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kẻ Chiến Bại

• Ngày tải lên: 08/01/2012

Thiên cầu (Tiếng Anh)

• 867 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyễn văn trung

• Ngày tải lên: 07/01/2012

Cơ học thiên thể (Tiếng Anh)

• 883 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyễn văn trung

• Ngày tải lên: 07/01/2012

Hindsight and Popular Astronomy - A. Whiting (World, 2011)

• 848 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kẻ Chiến Bại

• Ngày tải lên: 30/11/2011

Relaxation Dynamics in Lab., Astrophysical Plasmas - P. Diamond, et. al., (World, 2010)

• 839 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kẻ Chiến Bại

• Ngày tải lên: 30/11/2011

Earth's Magnetosphere - Formed by the Low-Lat. Bound. Lyr. - W. Heikkila (Elsevier, 2011)

• 865 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kẻ Chiến Bại

• Ngày tải lên: 28/11/2011

Thermodynamics of the Earth and Planets - A. Douce (Cambridge, 2011)

• 848 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kẻ Chiến Bại

• Ngày tải lên: 27/11/2011

Physics of Comets 3rd ed. - K. Swamy (World, 2010)

• 860 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kẻ Chiến Bại

• Ngày tải lên: 27/11/2011

Astronomy - The Universe Before the Big Bang - Cosmology and String Theory

• 909 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyễn quang đông

• Ngày tải lên: 16/11/2011

Trang hiện tại: 2 / 8

<< Quay lai trang 1

>> Qua Trang 3 / 8

Sách thiên văn, vũ trụ học.