Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Vuong

👤 Tác giả Vuong tải lên 23 tài liệu

Tải miễn phí 23 tài liệu đóng góp bởi tác giả Vuong.

400 CÂU CON LẮC LÒ XO CÓ ĐÁP ÁN

• 931 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 27/10/2022

320 CÂU ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

• 1,222 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 30/10/2022

Đề ôn tập chương 1 và 2 lớp 12 từ dễ đến khó

• 1,179 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/04/2022

Đề ôn tập chương I DAO ĐỘNG CƠ

• 1,126 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 22/10/2021

Con lắc đơn

• 574 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 10/11/2020

ĐỀ LÝ THUYẾT 5_6 VẬT LÝ 12 CÓ ĐÁP ÁN

• 689 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 27/07/2020

4 ĐỀ LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12 CÓ ĐÁP ÁN

• 2,712 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 24/07/2020

5 ĐỀ LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12 CÓ ĐÁP ÁN

• 1,104 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 17/05/2019

VẬT LÝ 11, CÓ ĐÁP ÁN

• 1,440 lượt tải về

• Chuyên mục: Mắt và dụng cụ quang

• Ngày tải lên: 18/04/2019

ĐỀ ÔN TẬP VẬT LÝ 12 CÓ ĐÁP ÁN

• 713 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 16/04/2019

ĐỀ ÔN TẬP VẬT LÝ 12

• 1,045 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 11/04/2019

VẬT LÝ HẠT NHÂN

• 2,957 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 13/03/2019

LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

• 3,176 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 13/03/2019

ĐỀ ÔN TẬP TỔNG HỢP VẬT LÝ 12

• 541 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/03/2019

ĐỀ THI KHẢO SÁT 10

• 716 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 24/02/2019

ÔN TẬP GIAO THOA SÓNG CƠ 2019

• 1,572 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 23/02/2019

Tuyển tập các đề luyện thi THPT QZ có đáp án

• 700 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 23/02/2019

125 câu lý thuyết vật lý 12 có đáp án

• 1,359 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 19/06/2017

Đề ôn tập THPT QG

• 1,046 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 03/06/2016

Máy phát điện xoay chiều

• 1,000 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 19/01/2016

Động cơ điện

• 970 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 19/01/2016

3 đề ôn tập lí thuyết Vật lí 12

• 1,148 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 02/07/2014