Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> DANH HOÀNG KHẢI

👤 Tác giả DANH HOÀNG KHẢI tải lên 30 tài liệu

Tải miễn phí 30 tài liệu đóng góp bởi tác giả DANH HOÀNG KHẢI.

CÔNG THỨC TOÁN CHO VẬT LÍ THPT

• 1,069 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 19/07/2016

CHƯƠNG 7: VẬT LÍ HẠT NHÂN (BÀI TẬP KHÓ)

• 1,297 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 07/07/2016

Chương 3 dòng điện xoay chiều (bài tập khó)

• 590 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 07/07/2016

CHƯƠNG 6 LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG (BÀI TẬP KHÓ)

• 839 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 07/07/2016

CHƯƠNG 2 SÓNG CƠ (BÀI TẬP KHÓ)

• 650 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 06/07/2016

Dao động cơ (bài tập khó 8,5 điểm)

• 563 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 06/07/2016

Giáo án 10-11-12

• 1,278 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 01/01/2016

Tóm tắt công thức vật lí 11

• 16,612 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 11

• Ngày tải lên: 09/05/2014

Sổ tay học tập lớp 11 học kì 2

• 1,180 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 11

• Ngày tải lên: 09/05/2014

Sổ tay học tập lớp 11 học kì 1

• 1,632 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 11

• Ngày tải lên: 09/05/2014

Ôn tập học kì 2 Vật lí 11

• 4,482 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 24/04/2014

Thống kê điểm bằng Excel

• 519 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 23/04/2014

Đề kiểm tra giữa học kì 2 Vật lí 9

• 3,631 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 9

• Ngày tải lên: 23/02/2014

Giáo án 11 học kì 2 theo từng tiết

• 1,235 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 11 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 23/02/2014

Giáo án 12 cả năm theo từng tiết

• 3,137 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 23/02/2014

Giáo án Vật lí 12

• 1,008 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 21/02/2014

Giáo án Vật lí 12 CB

• 2,581 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 21/02/2014

Đề thi học kì 1 lớp 11

• 1,732 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 28/12/2013

Vở bài tập Vật lí 12 học kì 2

• 1,525 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 17/12/2013

Sổ báo giảng năm học 2013-2014

• 757 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 20/06/2013

Đề và đáp án thi học kì 1 Vật lí 10 CTC

• 1,050 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 27/12/2012

Bộ đề thi học kì 1 Vật lí 11 của tỉnh Bình Định

• 1,107 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 16/12/2012

Bộ đề thi học kì 1 Vật lí 11 của tỉnh Đồng Tháp

• 1,266 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 16/12/2012