Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Lê Văn Mỹ

👤 Tác giả Lê Văn Mỹ tải lên 83 tài liệu

Tải miễn phí 83 tài liệu đóng góp bởi tác giả Lê Văn Mỹ.

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2022 - MÃ ĐỀ 219

• 553 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật lý

• Ngày tải lên: 18/07/2022

Đề 38. CHUYÊN QUANG TRUNG 2022

• 748 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử THPT Quốc Gia, tốt nghiệp THPT

• Ngày tải lên: 29/05/2022

255 CÂU TRẮC NGHIỆM BA ĐỊNH LUẬT NIU-TƠN

• 604 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 25/11/2021

8. MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CÓ R THAY ĐỔI

• 703 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 07/11/2021

7. CÔNG SUẤT VÀ HỆ SỐ CÔNG SUẤT

• 786 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 07/11/2021

5. CHUYÊN ĐỀ VỀ PHA TRONG ĐIỆN XOAY CHIỀU

• 716 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 07/11/2021

4. ĐỊNH LUẬT ÔM TRONG ĐOẠN MẠCH XOAY CHIỀU

• 702 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 07/11/2021

3. MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ L

• 660 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 07/11/2021

2. MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ TỤ ĐIỆN C

• 661 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 07/11/2021

1. MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ R

• 699 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 07/11/2021

27 Đề THI HỌC KÌ I VẬT LÍ LỚP 9

• 926 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 9

• Ngày tải lên: 07/11/2021

27 Đề THI HỌC KÌ VẬT LÍ LỚP 9

• 583 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 9

• Ngày tải lên: 07/11/2021

110 câu cảm ứng điện từ (có đáp án)

• 974 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Từ học

• Ngày tải lên: 28/02/2021

120 câu tự cảm có đáp án

• 876 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Từ học

• Ngày tải lên: 28/02/2021

200 câu trắc nghiệm từ thông có đáp án

• 525 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Từ học

• Ngày tải lên: 28/02/2021

350 câu trắc nghiệm bài con lắc đơn

• 509 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 15/10/2020

8 đề học kì lý 9 của Cần Thơ

• 1,051 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 9

• Ngày tải lên: 10/09/2019

100 TRANG CÔNG THỨC LÍ 11 VÀ 12

• 896 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 29/05/2019

Tổng hợp đầy đủ chương 5 trong đề cao đẳng

• 794 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 27/01/2019

Tổng hợp đầy đủ chương 5 trong đề tốt nghiệp

• 660 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 27/01/2019

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 1 (CHƯƠNG 1 VÀ 2)

• 735 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 09/10/2018

12 ĐỀ ÔN KIỂM TRA PHẦN CƠ HỌC 8

• 1,675 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 09/10/2018

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 1 LÝ 10 (CHƯƠNG 1,2)

• 505 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 07/10/2018

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 4 LÝ 11 (CHƯƠNG 1,2)

• 977 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 05/10/2018

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 3 LÝ 11 (CHƯƠNG 1,2)

• 840 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 05/10/2018

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 2 LÝ 11 (CHƯƠNG 1,2)

• 1,584 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 05/10/2018

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 1 LÝ 11 (CHƯƠNG 1,2)

• 1,388 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 05/10/2018

Bài 4: Phân loại sự rơi tự do

• 770 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề trắc nghiệm vật lý, đề kiểm tra, động học chất điểm

• Ngày tải lên: 20/09/2018

TÓM TẮT CÔNG THỨC VL 11- HKI

• 779 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 11

• Ngày tải lên: 20/09/2018

Công thức giải nhanh sóng cơ học

• 948 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 20/09/2018

HỌC KÌ 2 TỪ ĐỀ THI TỐT NGHIÊP (2007-2014)

• 706 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 12/03/2018

KIỂM TRA CHƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA (FILE 2)

• 3,341 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 22/09/2017

KIỂM TRA CHƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

• 1,467 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 22/09/2017

ĐIỆN TỔNG HỢP THEO BÀI (KHỐI 7)

• 1,037 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 7

• Ngày tải lên: 16/03/2017

CÁC LOẠI NĂNG LƯỢNG CƠ HỌC TRONG VẬT LÍ 8

• 880 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 02/01/2017

CHỌN LỌC HƠN 2.200 CÂU ĐIỆN XOAY CHIỀU

• 518 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 25/12/2016

BỘ ĐỀ THI HKI - LÝ 8

• 1,126 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 18/12/2016

CHUYÊN ĐỀ BẤM MÁY TÍNH TRONG ĐIỆN XOAY CHIỀU

• 1,024 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 21/11/2016

BỘ ĐỀ KT 1 TIẾT - HỌC KÌ 11 - LÝ 11

• 1,099 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 05/10/2016

CHUYÊN ĐỀ TRẮC NGHIỆM QUANG HỌC 7

• 2,283 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 7

• Ngày tải lên: 23/08/2016

GIÁO TRÌNH ÔN TẬP THI HK2 - LÝ 7

• 1,605 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 7

• Ngày tải lên: 18/04/2016

ĐỀ 1 - KT 1 TIẾT CÁC ĐINH LUẬT BẢO TOÀN

• 2,085 lượt tải về

• Chuyên mục: Các định luật bảo toàn - Cơ học chất lưu

• Ngày tải lên: 28/01/2016

SBT CHƯƠNG TỪ TRƯỜNG

• 1,048 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Từ học

• Ngày tải lên: 26/12/2015

BÀI TẬP ÔN THI HKI LÝ 10

• 648 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 14/12/2015

LÝ THUYẾT CHƯONG IIII - VẬT RẮN ĐẦY ĐỦ

• 1,051 lượt tải về

• Chuyên mục: Tĩnh học vật rắn

• Ngày tải lên: 10/12/2015

BỘ ĐỀ KIỂM TRA HKI LỚP 10 2015 - 2016

• 3,577 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 03/12/2015

Tĩnh học vật rắn

• 1,038 lượt tải về

• Chuyên mục: Tĩnh học vật rắn

• Ngày tải lên: 27/11/2015

BỘ ĐỀ THI HKI VẬT LÍ 11 NĂM 2015

• 2,748 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 24/11/2015

Công suất điện xoay chiều

• 855 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 21/10/2015

Mạch RLC

• 895 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 21/10/2015

Tài liệu kèm chương 2, 3 Vật lí 11

• 1,462 lượt tải về

• Chuyên mục: Dòng điện không đổi - Dòng điện trong các môi trường

• Ngày tải lên: 09/10/2015

BÀI TẬP MẠCH DAO ĐỘNG

• 638 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động điện từ - Sóng điện từ

• Ngày tải lên: 29/09/2015

Quang học lớp 7

• 2,257 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 7

• Ngày tải lên: 21/09/2015

Tóm tắt vật lí 12 cả năm

• 1,495 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 16/09/2015

H ơn 700 câu trắc nghiệm ôn thi HK 1, vật lý lớp 10

• 2,529 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 04/08/2015

CHUYÊN VỀ MẮT (LÍ THUYẾT VÀ BÀI TẬP)

• 11,078 lượt tải về

• Chuyên mục: Mắt và dụng cụ quang

• Ngày tải lên: 28/04/2015

MÁY ĐIỆN 2015

• 1,478 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 01/12/2014

2 ĐỀ KIỂM TRA ĐỘNG LỰC HỌC 60 PHÚT

• 1,890 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 21/11/2014

TÀI LIỆU LUYỆN THI QUỐC GIA 2015 - Phần hk2

• 1,572 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 19/11/2014

KIẾN THỨC CƠ BẢN LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

• 1,230 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 29/09/2014

Đề thi giữa hk1 Cần Thơ năm học 2009-2010

• 687 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/09/2014

CÔNG THỨC GIẢI NHANH PHÓNG XẠ HẠT NHÂN

• 7,381 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 22/03/2014

CÔNG THỨC GIẢI NHANH PHÓNG XẠ HẠT NHÂN

• 659 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 21/03/2014

CÔNG THỨC GIẢI NHANH PHÓNG XẠ HẠT NHÂN

• 572 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 21/03/2014

GIẢI NHANH MỘT DẠNG KHÓ CỦA VẬT LÍ HẠT NHÂN

• 2,876 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 28/02/2014

MỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI NHANH LƯỢNG TỬ

• 2,109 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 22/02/2014