Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> avenstar

👤 Tác giả avenstar tải lên 30 tài liệu

Tải miễn phí 30 tài liệu đóng góp bởi tác giả avenstar.

Chương VI+VII - Kiểm tra 45'-Nguyễn Anh Minh

• 2,196 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 16/04/2013

Chương II Sóng cơ - Tổng ôn tập (Phần1)

• 733 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 15/04/2013

Chương I-Dao động cơ học-Tổng ôn tập (Phần 1)

• 904 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 22/03/2013

Chương VI+VII - Kiểm tra 45'

• 721 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 09/03/2013

Kiểm tra cuối chương V - Sóng ánh sáng - Nguyễn Anh Minh

• 2,293 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 29/12/2012

Chương V - Sóng ánh sáng (Phần 2) - Nguyến Anh Minh

• 1,058 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 17/12/2012

Chương V-Sóng ánh sáng (Phần 1)-Nguyễn Anh Minh

• 996 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 07/12/2012

Tổng hợp trắc nghiệm sóng cơ- phần 2

• 1,678 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 13/09/2012

Đề kiểm tra chương dao động cơ học-45 phút

• 2,536 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 13/09/2012

Đề kiểm tra 45 phút (lần 1) Dao động cơ

• 1,113 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 25/08/2012

Đề tự kiểm tra cuối chương Dao động cơ

• 1,182 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 25/08/2012

Chương I-Luyện tập lý thuyết dao động và sóng cơ học

• 1,202 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 25/08/2012