Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Truong Dinh Hung

👤 Tác giả Truong Dinh Hung tải lên 43 tài liệu

Tải miễn phí 43 tài liệu đóng góp bởi tác giả Truong Dinh Hung.

Lí thuyết và bài tập vật lí 11

• 3,939 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 20/09/2013

Luyện thi đại học theo chuyên đề - Trương Đình Hùng

• 2,577 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 28/08/2013

Đề thi các năm: Điện xoay chiều

• 3,036 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 22/08/2013

Đề thi các năm: Sóng cơ

• 2,766 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 22/08/2013

Đề thi các năm: Dao động cơ

• 1,895 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 22/08/2013

Thấu kính

• 3,013 lượt tải về

• Chuyên mục: Mắt và dụng cụ quang

• Ngày tải lên: 20/08/2013

Khúc xạ ánh sáng và Lăng kính

• 5,514 lượt tải về

• Chuyên mục: Sự phản xạ và khúc xạ ánh sáng

• Ngày tải lên: 20/08/2013

Tự luận và trắc nghiệm Vật lí 11 học kì 1

• 4,028 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 11/08/2013

Công thức và bài tập LTĐH hoàn chỉnh

• 2,264 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 10/08/2013

Giao thoa, lượng tử, hạt nhân (Trương Đình Hùng)

• 925 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 07/08/2013

Chuyên đề Dao động cơ LTĐH-Thầy Trương Đình Hùng

• 1,432 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 05/08/2013

Tài liệu luyện thi mới của thầy Trương Đình Hùng

• 5,875 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 08/07/2014

Đề thi thử tuyển sinh đại học 2012

• 1,125 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 21/05/2012

Công thức hoàn chỉnh LTĐH và tài liệu ôn thi

• 2,648 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/07/2012

Hình vẽ trong bài tập vật lí

• 1,278 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 20/02/2012

11 đề luyện thi đại học

• 1,268 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 20/02/2012

Tài liệu luyện thi đại học hoàn chỉnh

• 3,938 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 24/07/2012

Đề thi thử đại học - TTLT Đại Việt

• 1,337 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 18/02/2012

Đề thi thử đại học lần 1 (hk1)

• 1,106 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 09/12/2011

Công thức đầy đủ vật lý 12-LTĐH

• 1,889 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 11/08/2011

Giao thoa ánh sáng, hạt nhân nguyên tử

• 853 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 02/08/2011

Điện xoay chiều - Từ cơ bản đến nâng cao

• 2,724 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 01/08/2011

Bài tập dao động cơ

• 1,924 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 28/07/2011

Hình vẽ Vật lí (dùng để soạn giáo án, bài giảng)

• 1,314 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 23/07/2011