Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> thang

👤 Tác giả thang tải lên 86 tài liệu

Tải miễn phí 86 tài liệu đóng góp bởi tác giả thang.

LÝ THUYẾT VẬT LÝ 11 KHÓ CHỊU

• 1,349 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 12/05/2018

150 BÀI TẬP VẬN DỤNG VÀO THỰC TẾ

• 4,192 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 10/05/2018

BỔ SUNG CÁC CÂU LÝ THUYẾT KHÓ CHỊU CHO THÍ SINH

• 1,381 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 01/05/2018

CÁC CÂU LÝ THUYẾT KHÓ CHỊU CHO THÍ SINH

• 1,034 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 06/04/2018

TUYỂN CHỌN ĐỀ HAY NĂM 2018

• 1,175 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 04/04/2018

TRỌN BỘ DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI CHƯƠNG DAO ĐỘNG CƠ

• 3,301 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 29/03/2018

CHUYÊN ĐỀ THAY ĐỔI TẦN SỐ

• 501 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 11/10/2017

CÁCH GIẢI MỚI CẮT LÒ XO ĐỀ ĐH 205

• 1,042 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 29/09/2017

GIẢI VÀ BÌNH LUẬN MỘT SỐ CÂU CHUYÊN HÀ NỘI LẦN 4 NĂM 2017

• 903 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 07/06/2017

GIẢI VÀ BÌNH LUẬN MỘT SỐ CÂU CHUYÊN HÀ NỘI LẦN 3 NĂM 2017

• 924 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 05/06/2017

DAO ĐỘNG CƠ DÀNH CHO HS GIỎI

• 1,112 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 07/04/2017

PHÂN TÍCH ĐỀ VẬT LÝ SỐ 2 CỦA BGD

• 699 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 25/01/2017

DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA DÙNG DẠY THÊM

• 2,334 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 17/10/2016

PHÂN TÍCH CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA VẬT LÝ

• 1,267 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 10/10/2016

GIAI MỘT SỐ CÂU KHÓ ĐH 2016

• 752 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 04/07/2016

BÀI 2 CON LẮC LÒ XO DÙNG DẠY THÊM

• 959 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 05/06/2016

BÀI TOÁN VA CHẠM RẤT HAY

• 669 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 07/06/2016

BÀI 1 DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA DÙNG DẠY THÊM

• 1,508 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 22/05/2016

BÀI TOÁN TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG NĂM 2016

• 1,577 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 15/05/2016

BÀI TẬP VỀ GIẢN ĐỒ VECTƠ ĐIỆN XC

• 1,322 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 09/05/2016

BÀI TẬP HẠT NHÂN DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI

• 1,773 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 05/05/2016

BÀI TẬP ĐIỆN DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI

• 1,383 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 11/04/2016

GIẢI GIÚP CÂU 5 CHUYÊN NGUYỄN HUỆ HÀ NỘI LẦN 1 MÃ ĐỀ 132

• 941 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 08/03/2016

ĐỀ LẦN 7 + LỜI GIẢI ĐÃ CHỈNH

• 772 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 08/01/2016

THAY ĐỔI OMEGA TÌM CÁC CỰC TRỊ

• 1,696 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 13/09/2015

GIẢI TỪ CÂU 30-40 ĐỀ ĐẠI HỌC 2015

• 943 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 03/07/2015

CÁC KHÁI NIỆM TRONG ÂM NHẠC

• 794 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 21/05/2015

HƯỚNG DẪN TÍNH SAI SỐ TRỰC TIẾP VÀ GIÁN TIẾP

• 1,115 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 19/05/2015

Trình bày bổ sung sai số trong đề chuyên Hà Nội lần 4 Năm 2015

• 621 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 09/05/2015

GỬI LẠI GIẢI CHUYÊN HÀ NỘI LÂN 4 2015

• 1,491 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 29/04/2015

GIẢI CHUYÊN ĐHSP HÀ NỘI LẦN 3 NĂM 2015

• 1,757 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 04/04/2015

PHÂN TÍCH + BÌNH LUẬN ĐỀ THI MẪU CỦA BỘ 2015

• 724 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 02/04/2015

GIẢI ĐỀ THI HSG 12 TỈNH ĐỒNG THÁP 2015

• 1,912 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 26/03/2015

90 Câu va chạm rất khó dành cho học sinh giỏi

• 1,622 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 09/10/2014

NHỮNG BÀI TOÁN HẠT NHÂN NÊN LÀM TRƯỚC MÙA THI

• 1,626 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 20/06/2014

GIẢI CHUYÊN ĐHSP HÀ NỘI LẦN 5 NĂM 2014

• 3,935 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 08/06/2014

NHỮNG BÀI TOÁN GIAO THOA NÊN LÀM TRƯỚC MÙA THI

• 1,082 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 14/04/2014

NHỮNG BÀI TOÁN ĐIỆN NÊN LÀM TRƯỚC MÙA THI

• 2,139 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 01/04/2014

BÀI TOÁN SÓNG DỪNG RẤT KHÓ

• 1,733 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 23/03/2014

BÀI TOÁN CỰC TRỊ DÀNH CHO HS ĐẠT ĐIỂM CAO

• 1,753 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 21/03/2014

CHUYÊN ĐỀ HẠT NHÂN RẤT KHÓ

• 6,674 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 02/03/2014

CHUYÊN ĐỀ CỰC TRỊ CỦA DĐXC RẤT KHÓ

• 2,134 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 18/02/2014

CHUYÊN ĐỀ DAO ĐỘNG CƠ RẤT KHÓ

• 5,157 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 10/02/2014

Giải chi tiết đề thi cao đẳng 2013

• 10,787 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 17/07/2013

LT VÀ BT SÓNG CƠ THEO TỪNG DẠNG NANG CAO

• 3,280 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 04/08/2011

TỔNG HỢP ĐỀ THI DAO ĐỘNG CƠ QUA CÁC NĂM

• 2,665 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 30/07/2011

LT VÀ BT SÓNG CƠ THEO TỪNG DẠNG

• 1,725 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 29/07/2011

Lí thuyết và bài tập theo từng dạng Dao động cơ

• 6,915 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 26/07/2011

LT VÀ BT CƠ HỌC VẬT RẮN

• 645 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiềm tra chương Cơ học vật rắn

• Ngày tải lên: 25/07/2011