Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Trần Duy Thành - Đăk Lăk

👤 Tác giả Trần Duy Thành - Đăk Lăk tải lên 61 tài liệu

Tải miễn phí 61 tài liệu đóng góp bởi tác giả Trần Duy Thành - Đăk Lăk.

Bài tập trắc nghiệm Vật Lý 12

• 703 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/12/2019

MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU TRONG CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ 12

• 941 lượt tải về

• Chuyên mục: Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý

• Ngày tải lên: 21/12/2019

Tỷ lệ vàng, dãy số Fibonacci và ứng dụng trong Vật Lí 12 - Dao động cơ

• 725 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 21/12/2019

Đáp án-Đề kiểm tra HK 1 VL 11 (NH 2015-2016)

• 1,197 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 26/12/2015

Đề ôn thi HK 1 Vật Lí 10

• 2,301 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 19/12/2015

Đề ôn thi HK 1 Vật Lí 11

• 612 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 19/12/2015

Đề ôn thi HK 1 Vật Lí 11 (đề thứ 5, 6)

• 2,249 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 19/12/2015

Đề ôn thi HK 1 Vật Lí 11

• 2,531 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 19/12/2015

Đề ôn thi HK 1 Vật Lí 11 (đề thứ 5, 6)

• 735 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 09/12/2015

Đề ôn thi HK 1 Vật Lí 11

• 722 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 08/12/2015

Cẩm nang bỏ túi Vật Lí 11

• 1,285 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 11

• Ngày tải lên: 10/11/2015

Dạy học theo năng lực - Bài ví dụ PISA

• 2,640 lượt tải về

• Chuyên mục: Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý

• Ngày tải lên: 24/10/2014

Dạy học theo năng lực - Bài : Máy Biến Áp

• 1,870 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 22/10/2014

Dạy học theo năng lực - Bài : Động Cơ Nhiệt

• 530 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 22/10/2014

Dạy học theo năng lực - Bài :Lực Hướng Tâm

• 1,683 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 22/10/2014

Dạy học theo năng lực - Bài : Lực Hấp Dẫn

• 1,384 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 22/10/2014

Dạy học theo năng lực - Bài : Phản xạ toàn phần

• 1,489 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 11 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 09/10/2014

Dạy học theo năng lực - Bài : Cảm ứng từ

• 796 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 11 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 09/10/2014

Dạy học theo năng lực - Bài: Tán sắc ánh sáng

• 1,872 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 09/10/2014

Dạy học theo năng lực - Bài: Dao dộng điều hòa

• 4,971 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 25/08/2014

Problems in Mathematical Analysis edited by B. Demidovich

• 760 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán cho Vật lí

• Ngày tải lên: 10/08/2014

Problems in Mathematical Analysis edited by B. Demidovich

• 606 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán cho Vật lí

• Ngày tải lên: 09/08/2014

Quantum Mechanics And Path Integrals - edition (2010)

• 861 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý lượng tử

• Ngày tải lên: 08/08/2014

The Physics of Music and Color

• 981 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 07/08/2014

Physics for You July 2014

• 884 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 06/08/2014

Tính khoảng thời gian để vật đi từ li độ x1 đến x2

• 1,213 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 12/07/2013

Dao động điều hòa - Con lắc lò xo

• 1,436 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 08/07/2012

Kiểm tra 1 tiết Thấu kính mỏng

• 1,874 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 26/03/2012

Bài tập tự luận lớp 10 BC

• 1,772 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí lớp 10

• Ngày tải lên: 17/09/2009

Công thức vật lý 12 BC

• 767 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 17/09/2009

Đề kiểm tra 1 tiết HK I Lý 12 - THPT NCT (Ban cơ bản)

• 1,118 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 01/11/2008

Đề kiểm tra 1 tiết HK I - THPT NCT (12 Cơ bản)

• 1,101 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 01/11/2008

Sổ tay Toán Lí

• 2,158 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook toán cho vật lý

• Ngày tải lên: 30/01/2009

Bài tập Con lắc lò xo và Dao động cơ (Chương trình BC)

• 5,541 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 20/10/2008