Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
>📁 Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao >👤 Lê Duy Dũng> GIÁO ÁN 10 HKI THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HS

GIÁO ÁN 10 HKI THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HS

👤 Lê Duy Dũng - 6,781 lượt tải

Để download tài liệu GIÁO ÁN 10 HKI THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HS các bạn click vào nút download bên dưới.

📁 Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

Download  - Tải về Xem truoc tai lieu

Ngày tải lên: 19/10/2018

GIÁO ÁN 10 HKI THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HS.

 

📁 Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

Tên file: ga-theo-DInh-hUOng-phAt-triEn-nAng-lUc.thuvienvatly.com.e6697.49109.doc (2.5 MB)


► Like TVVL trên Facebook nhé!
GIÁO ÁN 10 HKI THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HS
* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Gợi ý tải trong GIAO AN 10 HKI ,THEO HUONG PHAT TRIEN NANG LUC HS

📁 Xem tất cả Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

Từ khóa: GIAO AN 10 HKI THEO HUONG PHAT TRIEN NANG LUC HS

word.gif

GIÁO ÁN 10 HKI THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HS

• 6,781 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Duy Dũng

• Ngày tải lên: 19/10/2018

Cùng Tác giả Lê Duy Dũng

👤 Xem tất cả tài liệu của tác giả Lê Duy Dũng

word.gif

GIÁO ÁN 10 HKI THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HS

• 6,781 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 19/10/2018

archive_rar.gif

GIẢM TẢI CHƯƠNG TRÌNH ĐẦY ĐỦ CÁC MÔN KHỐI THPT TỪ 10 -11 -12

• 1,297 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 28/03/2017

word.gif

MA TRẬN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN VẬT LÝ NĂM 2017

• 1,752 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 28/03/2017

word.gif

GIẢM TẢI CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ THPT 10 - 11 - 12

• 5,169 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 27/03/2017

word.gif

ĐỀ THI CASIO THANH HÓA 2016-2017

• 1,060 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 16/01/2017

word.gif

ĐỀ THI HSG THANH HÓA 2012-2013 CÓ ĐÁP ÁN

• 1,603 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 30/01/2016

word.gif

ĐỀ THI HSG THANH HÓA 2011-2012 CÓ ĐÁP ÁN

• 859 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 30/01/2016

word.gif

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSG THANH HÓA 2012-2013

• 729 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 30/01/2016

word.gif

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSG THANH HÓA 2012-2013

• 1,337 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 30/01/2016

Cùng danh mục Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

Xem tất cả Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

archive_rar.gif

Toàn tập giáo án 10, 11, 12 chương trình mới

• 66,780 lượt tải về

• Tải lên bởi: duchung

• Ngày tải lên: 19/12/2011

word.gif

Bộ giáo án lớp 10 cơ bản

• 16,610 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyenthihue

• Ngày tải lên: 07/09/2009

archive_zip.gif

Giáo án Vật lý 10 - Nâng cao (2)

• 14,535 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trương Lâm Viên -sưu tầm

• Ngày tải lên: 11/04/2009

archive_rar.gif

GIÁO ÁN VẬT LÝ 10 ĐẦY ĐỦ

• 10,696 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Hồng Quảng

• Ngày tải lên: 15/05/2014

word.gif

Giáo án tự chọn bám sát 10

• 10,193 lượt tải về

• Tải lên bởi: Dương Thị Thung

• Ngày tải lên: 26/08/2013

archive_rar.gif

Giáo án dạy thêm Vật lí 10 năm 2014

• 10,123 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Hồng Quảng

• Ngày tải lên: 15/05/2014

word.gif

Giáo án Dạy thêm Lí 10 NC (Đoàn Văn Doanh, Nam Trực, Nam Định)

• 7,350 lượt tải về

• Tải lên bởi: doanhk26aly

• Ngày tải lên: 21/11/2009

word.gif

Giáo án tự chọn vật lý khối 10

• 6,936 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Thị Xuân Thắm

• Ngày tải lên: 27/11/2011

word.gif

GIÁO ÁN 10 HKI THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HS

• 6,781 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Duy Dũng

• Ngày tải lên: 19/10/2018

word.gif

Phân phối chương trình vật lí THPT

• 6,515 lượt tải về

• Tải lên bởi: lam thi bich ngoc

• Ngày tải lên: 12/09/2013