Bài tập trắc nghiệm theo dạng đại cương sóng cơ học

Gia sư vật lý_Hải Phòng

8,889 Lượt tải

Bài tập trắc nghiệm theo dạng chương sóng cơ học.

Để download tài liệu Bài tập trắc nghiệm theo dạng đại cương sóng cơ học các bạn click vào nút download bên trên.


📁 Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

📅 Ngày tải lên: 28/08/2014

📥 Tên file: bAi-tAp-trAc-nghiEm-theo-dAng-DAi-cUOng-sOng-cO-hOc.thuvienvatly.com.bcc03.40681.pdf (501.5 KB)

🔑 Chủ đề: Bai tap trac nghiem theo dang chuong song co hoc


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Bài tập trắc nghiệm theo dạng chương sóng cơ học

GỢI Ý THEO Bai tap trac nghiem theo dang chuong song co hoc

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG CHUYÊN MỤC Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm