TÀI LIỆU LTĐH CHƯƠNG SÓNG CƠ (BẢN CẬP NHẬT 15 THÁNG 5 NĂM 2014)

mach tri tin

5,704 Lượt tải

TÀI LIỆU LTĐH CHƯƠNG SÓNG CƠ HỌC.

 

hướng dẫn cho hs đi từ tóm tắt lý thuyết, bài mẫu mình họa có lời giải, hệ thóng bài tập và đáp án theo định hướng LTĐH chương Sóng cơ học & Sóng âm. (có thể dùng học từ đầu hoặc ôn cấp tốc)
Để download tài liệu TÀI LIỆU LTĐH CHƯƠNG SÓNG CƠ (BẢN CẬP NHẬT 15 THÁNG 5 NĂM 2014) các bạn click vào nút download bên trên.

📁 Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

📅 Ngày tải lên: 17/05/2014

📥 Tên file: sOng-cO-cAp-nhAt-15-thAng-5-nAm-2014.thuvienvatly.com.3adbc.39968.pdf (1.9 MB)

🔑 Chủ đề: TAI LIEU LTDH SONG CO HOC


GỢI Ý THEO TAI LIEU LTDH SONG CO HOC

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG CHUYÊN MỤC Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

BÀI VIẾT NỔI BẬT