Tài liệu tập huấn giáo viên thực hiện dạy học và kiểm tra đánh giá theo Chuẩn KTKN

Nguyen Trong Suu

1,481 Lượt tải

Tài liệu tập huấn giáo viên thực hiện dạy học và kiểm tra đánh giá theo Chuẩn KTKN.

 

TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIÁO VIÊN

 

THỰC HIỆN DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH GDPT

 

MÔN VẬT LÍ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 

(Tài liệu bồi dưỡng giáo viên cốt cán)

 

Người biên soạn: Nguyễn Trọng Sửu

 

 

Để download tài liệu Tài liệu tập huấn giáo viên thực hiện dạy học và kiểm tra đánh giá theo Chuẩn KTKN các bạn click vào nút download bên trên.

📁 Chuyên mục: Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý

📅 Ngày tải lên: 16/11/2010

📥 Tên file: Tai_lieu_BDGV_thuc_hien_Chuan_KTKN_daitra.10152.doc (1.1 MB)

🔑 Chủ đề: chuan kien thuc ki nang


GỢI Ý THEO chuan kien thuc ki nang

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG CHUYÊN MỤC Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý

BÀI VIẾT NỔI BẬT