Các tài liệu Chuyên đề de minh hoa

Đề phát triển theo Đề Minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo 2022 lần 37

• 772 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 17/06/2022

60 đề minh họa lí 2017

• 1,640 lượt tải về

• Tải lên bởi: Thiên Võ Kim

• Ngày tải lên: 28/10/2017

Đề phát triển theo Đề Minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo 2022 lần 37

• 1,032 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 11/06/2022

Đáp án Đề ôn THPTQG theo cấu trúc đề minh họa

• 1,113 lượt tải về

• Tải lên bởi: hoangvanphuong

• Ngày tải lên: 14/05/2015

Đề minh họa theo ma trận 2018

• 777 lượt tải về

• Tải lên bởi: Bùi Xuân Dương

• Ngày tải lên: 09/05/2018

Đề Minh Họa môn Vật Lý

• 1,436 lượt tải về

• Tải lên bởi: HOÀNG SƯ ĐIỂU

• Ngày tải lên: 05/10/2016

Đề Phát triển Đề Minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo 2022 lần 60

• 697 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 08/07/2022

Đề phát triển theo Đề Minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo 2022 lần 35

• 1,151 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 11/06/2022

Đề minh họa số 10

• 765 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguoi Bi an

• Ngày tải lên: 17/05/2017

Giải 4 câu cuối đề minh họa 2020

• 1,189 lượt tải về

• Tải lên bởi: Hoàng Văn Lục

• Ngày tải lên: 06/04/2020

Đề minh họa theo ma trận 2018

• 1,049 lượt tải về

• Tải lên bởi: Bùi Xuân Dương

• Ngày tải lên: 07/05/2018

Phân tích đề minh họa lần 3 của bộ giáo dục

• 1,197 lượt tải về

• Tải lên bởi: trương anh tùng

• Ngày tải lên: 17/05/2017

Giải chi tiết đề minh họa của Bộ GD

• 988 lượt tải về

• Tải lên bởi: HOÀNG SƯ ĐIỂU

• Ngày tải lên: 07/12/2018

File word đề minh họa kỳ thi Quốc gia 2015 của bộ GD-ĐT

• 2,271 lượt tải về

• Tải lên bởi: ephoton

• Ngày tải lên: 02/04/2015

Đề phát triển theo Đề Minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo 2022 lần 32

• 753 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 11/06/2022

Giải chi tết đề minh họa năm 2019

• 870 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Đình Vụ

• Ngày tải lên: 22/05/2019

Đề ôn THPTQG theo cấu trúc đề minh họa

• 1,326 lượt tải về

• Tải lên bởi: hoangvanphuong

• Ngày tải lên: 14/05/2015

Làm thế nào để giải nhanh đề minh họa 2017 chỉ trong 20 phút?

• 1,070 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phan Anh Nguyên

• Ngày tải lên: 22/03/2017

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ MINH HỌA LẦN 3 CỦA BỘ - FILE WORD

• 3,908 lượt tải về

• Tải lên bởi: hokaghe

• Ngày tải lên: 19/05/2017

Đề phát triển theo Đề Minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo 2022 lần 40

• 776 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 11/06/2022

ĐỀ MINH HỌA - Giải chi tiết - Tập thể GV group SOẠN ĐỀ

• 1,105 lượt tải về

• Tải lên bởi: panda86

• Ngày tải lên: 27/01/2018

Đề phát triển theo Đề Minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo 2022 lần 40

• 925 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 17/06/2022

Đề minh họa 2019 và đáp án chi tiết

• 1,568 lượt tải về

• Tải lên bởi: Bùi Xuân Dương

• Ngày tải lên: 10/12/2018

Giải chi tiết đê minh họa Môn Vật lí năm 2018

• 7,129 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trịnh Minh Hiệp

• Ngày tải lên: 27/01/2018

Giải chi tiết đề minh họa môn Vật lí 2017 - Tăng Hải Tuân

• 3,558 lượt tải về

• Tải lên bởi: Tăng Hải Tuân

• Ngày tải lên: 12/10/2016

Biên soạn lại theo cấu trúc đề minh họa năm 2019

• 1,059 lượt tải về

• Tải lên bởi: An Nguyên

• Ngày tải lên: 09/05/2019

Giải chi tiết đề minh họa - Kỳ thi THPT quốc gia môn Vật lý - Mai Trang

• 5,333 lượt tải về

• Tải lên bởi: Mai Trang

• Ngày tải lên: 08/04/2015

File word: Đề minh họa môn vật lí 2017

• 5,694 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 05/10/2016

Đề phát triển theo Đề Minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo 2022 lần 38

• 801 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 17/06/2022

Giải nhanh câu 35 đề minh họa bằng giản đồ véc tơ

• 1,045 lượt tải về

• Tải lên bởi: Vũ Thị Phượng

• Ngày tải lên: 02/02/2018

Đề phát triển theo Đề Minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo 2022 lần 34

• 900 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 11/06/2022

Giải đề minh họa của Bộ GD&ĐT lần 3 năm 2017

• 2,221 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phạm Vũ Hoàng

• Ngày tải lên: 15/05/2017

PHÂN TÍCH CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA VẬT LÝ

• 1,918 lượt tải về

• Tải lên bởi: thang

• Ngày tải lên: 10/10/2016

Một số đề phát triển từ đề minh họa môn Vật Lý 2020-2021

• 4,058 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 28/04/2021

Ma trận, đề minh hoạ, hướng dẫn chấm bài Kiểm tra định kì HK I

• 1,295 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Hồng Thạch

• Ngày tải lên: 23/10/2015

Đề phát triển theo Đề Minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo 2022 lần 33

• 832 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 11/06/2022

ĐỀ THI THỬ THPT ĐÚNG CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA 2018

• 1,606 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thanh Vinh

• Ngày tải lên: 19/06/2018

Bộ 20 đề minh họa

• 2,403 lượt tải về

• Tải lên bởi: HOÀNG SƯ ĐIỂU

• Ngày tải lên: 28/03/2019

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ MINH HỌA LẦN 3 CỦA BỘ - FILE WORD

• 1,735 lượt tải về

• Tải lên bởi: hokaghe

• Ngày tải lên: 15/05/2017

Đề minh họa THPT Quốc Gia 2019

• 2,958 lượt tải về

• Tải lên bởi: HOÀNG SƯ ĐIỂU

• Ngày tải lên: 07/09/2018

THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM ĐÃ RA LẠI TRONG ĐỀ MINH HỌA LẦN 3

• 1,336 lượt tải về

• Tải lên bởi: HUỲNH PHÚ CƯỜNG

• Ngày tải lên: 24/05/2017

Bài giải của đề minh họa lần 1 của BGD - Thầy Trần Thế An

• 1,638 lượt tải về

• Tải lên bởi: havang

• Ngày tải lên: 29/01/2018

ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ MINH HỌA THPTQG 2019

• 1,428 lượt tải về

• Tải lên bởi: Dương Minh Lâm

• Ngày tải lên: 21/09/2018

Lời giải siêu chi tiết và tổng quát - Đề minh họa lân 3

• 935 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Tiến Hà

• Ngày tải lên: 19/05/2017

Đề minh họa TNPTQG xếp theo chương

• 2,112 lượt tải về

• Tải lên bởi: Tuyen Nguyen

• Ngày tải lên: 06/10/2016

File word giải chi tiết đề minh họa năm 2018

• 2,636 lượt tải về

• Tải lên bởi: BÙI TRẦN PHÚC THỊNH

• Ngày tải lên: 11/03/2018

Đề minh hoạ 2019

• 1,002 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Đình Hùng

• Ngày tải lên: 07/12/2018

Đề minh họa tiêu chuẩn năm 2018 thầy Hà file word

• 1,568 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lâm Đỗ Mỹ An

• Ngày tải lên: 18/04/2018

Giải chi tiết đề minh họa - Kỳ thi THPT quốc gia môn Vật lý - Mai Trang

• 11,971 lượt tải về

• Tải lên bởi: Mai Trang

• Ngày tải lên: 18/05/2015

Giải chi tiết đề minh họa Lý BGD 2016-2017

• 2,784 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Trọng Tín

• Ngày tải lên: 07/10/2016

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ MINH HỌA

• 10,240 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phùng Hoàng Anh

• Ngày tải lên: 08/12/2018

Giải chi tiết câu 40 - Sóng cơ của đề minh họa lần 3 BGD

• 1,298 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trịnh Minh Hiệp

• Ngày tải lên: 17/05/2017

ĐỀ MINH HỌA

• 766 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Quốc Thái

• Ngày tải lên: 06/04/2020

Đề phát triển theo Đề Minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo 2022 lần 36

• 796 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 17/06/2022

đề minh họa môn Vật lý 2020

• 7,837 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Thị Thủy

• Ngày tải lên: 07/04/2020

ĐỀ MINH HỌA THI THQG CỦA BỘ GD NĂM 2018

• 2,860 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Thị Tho

• Ngày tải lên: 23/02/2018

GIẢI CÂU 34 ĐỀ MINH HỌA CỰC NHANH

• 1,247 lượt tải về

• Tải lên bởi: BÙI TRẦN PHÚC THỊNH

• Ngày tải lên: 28/01/2018

ĐỀ MINH HỌA VẬT LÝ - THẦY TIẾN ĐÀ NẴNG

• 1,118 lượt tải về

• Tải lên bởi: LÊ TRUNG TIẾN

• Ngày tải lên: 20/05/2016

Đề phát triển theo Đề Minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo 2022 lần 34

• 716 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 11/06/2022

Đề phát triển theo Đề Minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo 2022 lần 39

• 722 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 11/06/2022

Đề phát triển theo Đề Minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo 2022 lần 41

• 1,245 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 17/06/2022

Giải chi tiết từng câu trong đề minh họa năm 2019

• 1,954 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trịnh Minh Hiệp

• Ngày tải lên: 09/12/2018

Đề phát triển theo Đề Minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo 2022 lần 38

• 713 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 11/06/2022

Đề phát triển theo Đề Minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo 2022 lần 31

• 726 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 11/06/2022

Mô phỏng để minh hoạ cho Bài Mặt phẳng nghiêng

• 954 lượt tải về

• Tải lên bởi: Colorado U.

• Ngày tải lên: 02/10/2010

Lời giải đại số câu Bất đẳng thức trong đề minh họa

• 943 lượt tải về

• Tải lên bởi: Tăng Hải Tuân

• Ngày tải lên: 22/06/2015

Bộ 20 đề ôn thi Vật lý theo cấu trúc đề minh họa 2021

• 1,395 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 24/06/2022

CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA

• 1,022 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Quốc Thái

• Ngày tải lên: 17/05/2020

File word: Đề minh họa L3 môn vật lí 2017

• 2,788 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Hậu

• Ngày tải lên: 15/05/2017

Đề phát triển theo Đề Minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo 2022 lần 39

• 833 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 17/06/2022

Đề bám sát cấu trúc đề minh họa cho HS

• 1,187 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Nhất Trưởng Tuấn

• Ngày tải lên: 25/05/2018

Đề phát triển theo Đề Minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo 2022 lần 36

• 824 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 11/06/2022

ĐỀ MINH HỌA THPTQG 2019

• 1,259 lượt tải về

• Tải lên bởi: Dương Minh Lâm

• Ngày tải lên: 20/09/2018

Giải chi tiết đề minh họa của Bộ GD

• 1,677 lượt tải về

• Tải lên bởi: HOÀNG SƯ ĐIỂU

• Ngày tải lên: 08/12/2018

Đề minh họa Vât Lý - 2019 có đáp án chi tiết

• 1,458 lượt tải về

• Tải lên bởi: Bùi Xuân Dương

• Ngày tải lên: 17/02/2019