Các tài liệu Chuyên đề Vat Ly 12

word.gif

Kiểm tra Vật lý 12 HKII năm học 2020-2021

• 1,233 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trương Văn Bi

• Ngày tải lên: 30/05/2021

word.gif

KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I&II LỚP 12

• 1,213 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lương Văn Vũ

• Ngày tải lên: 15/10/2011

archive_rar.gif

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT KÌ 2 VẬT LÝ 12 (4 MÃ ĐỀ)

• 3,469 lượt tải về

• Tải lên bởi: Mai Trang

• Ngày tải lên: 03/03/2015

stuff1.gif

Đề thi Học kỳ 1 Vật lý 12

• 838 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 20/12/2019

word.gif

Đề thi Học kỳ 1 Vật lý 12

• 1,341 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 25/12/2019

word.gif

Đề KT Vật Lý 12 định kỳ

• 868 lượt tải về

• Tải lên bởi: ShinShi

• Ngày tải lên: 02/08/2014

word.gif

Hệ thống các dạng bài tập vật lý có trong các đề thi ĐH

• 1,269 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Quốc Thanh

• Ngày tải lên: 02/09/2010

pdf3.gif

LUYỆN THI LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12 THEO CHỦ ĐỀ TẬP 1

• 925 lượt tải về

• Tải lên bởi: Giasư-luyệnthi Xứthanh

• Ngày tải lên: 19/05/2016

archive_rar.gif

500 câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 - có đáp án

• 5,951 lượt tải về

• Tải lên bởi: TRẦN TRUNG HIẾU

• Ngày tải lên: 18/03/2010

word.gif

Công thức vật lí 12

• 1,093 lượt tải về

• Tải lên bởi: thanh hung

• Ngày tải lên: 07/02/2012

pdf3.gif

TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI VẬT LÝ 12 - LTĐH

• 1,258 lượt tải về

• Tải lên bởi: truong

• Ngày tải lên: 14/04/2015

word.gif

Kiểm tra 15 phút Lý 12 Sóng + Điện

• 1,036 lượt tải về

• Tải lên bởi: Quách Số Phânh

• Ngày tải lên: 16/12/2011

archive_rar.gif

ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12- 63TRANG *Dương Văn Đổng)

• 3,599 lượt tải về

• Tải lên bởi: Dương Văn Đổng

• Ngày tải lên: 12/09/2008

word.gif

Ôn tập học kỳ 2 vật lý 12

• 1,174 lượt tải về

• Tải lên bởi: trần mạnh trung

• Ngày tải lên: 03/05/2014

word.gif

Lý thuyết Vật Lý 12 CB cho HS TB_Y

• 793 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyen truong giang

• Ngày tải lên: 16/09/2012

word.gif

Vật Lý 12 - Ôn tập HK1

• 1,209 lượt tải về

• Tải lên bởi: lam9201

• Ngày tải lên: 22/11/2010

word.gif

Đề thi chọn HSG vật lý 12

• 1,740 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Văn Hiếu

• Ngày tải lên: 07/06/2019

word.gif

BÀI TẬP VẬT LÝ 12 HK1

• 688 lượt tải về

• Tải lên bởi: il.comnguyễn đình thu

• Ngày tải lên: 07/07/2015

word.gif

Ngan hang cau hoi TNVat Ly 12

• 1,648 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Quang Hiệu

• Ngày tải lên: 06/01/2009

word.gif

GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 NHỜ MÁY TÍNH CASIO fx – 570ES

• 20,760 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đoàn Văn Lượng

• Ngày tải lên: 18/02/2013

word.gif

GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 NHỜ MÁY TÍNH CASIO fx – 570ES

• 67,192 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đoàn Văn Lượng

• Ngày tải lên: 18/08/2013

word.gif

Đề ôn chương 6, 7 & 9 VL12NC

• 645 lượt tải về

• Tải lên bởi: vo thi thanh truc

• Ngày tải lên: 26/03/2012

archive_rar.gif

Giáo án Lý 12CB trọn bộ

• 3,772 lượt tải về

• Tải lên bởi: Dương Văn Đổng

• Ngày tải lên: 24/12/2011

word.gif

Kiểm tra vật lý 12 cơ bản học kỳ 2 ( năm học 2011-2012)

• 909 lượt tải về

• Tải lên bởi: pham de

• Ngày tải lên: 20/02/2012

word.gif

Tóm tắt công thức vật lý 12cb

• 859 lượt tải về

• Tải lên bởi: vĩnh

• Ngày tải lên: 24/08/2010

word.gif

TỔNG HỢP KIẾN THỨC 12 ĐẦY ĐỦ

• 802 lượt tải về

• Tải lên bởi: wanghien

• Ngày tải lên: 31/07/2011

word.gif

LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12 NÂNG CAO - DŨ PHÙNG

• 908 lượt tải về

• Tải lên bởi: DŨ PHÙNG

• Ngày tải lên: 24/07/2013

pdf3.gif

Tóm tắt lý thuyết vật lý 12 - luyện thi đại học đầy đủ

• 4,314 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Văn Thảo

• Ngày tải lên: 10/04/2017

word.gif

Giáo án tự chọn bám sát Lý 12 theo PPCT mới

• 11,016 lượt tải về

• Tải lên bởi: Dương Văn Đổng

• Ngày tải lên: 02/01/2012

word.gif

Một sơ đồ hay - giải nhanh nhiều dạng bài tập

• 825 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn văn Dân

• Ngày tải lên: 26/03/2015

word.gif

Trắc nghiệm vât lý 12 Sóng cơ

• 1,091 lượt tải về

• Tải lên bởi: Dương Văn Đổng - Bình Thuận

• Ngày tải lên: 09/12/2018

archive_rar.gif

25 Đề thi - Đáp án HSG Vật Lý 12 các tỉnh

• 18,363 lượt tải về

• Tải lên bởi:

• Ngày tải lên: 05/06/2013

pdf3.gif

Tóm tắt lý thuyết & các dạng toán - Vật lý 12

• 978 lượt tải về

• Tải lên bởi: TOÀN

• Ngày tải lên: 30/10/2011

word.gif

Đề kiểm tra trắc nghiệm 1 tiết VL12 Cơ bản - lần 2

• 1,225 lượt tải về

• Tải lên bởi: hồ phi cường

• Ngày tải lên: 02/11/2010

stuff1.gif

Đề Khảo sát Chất lượng theo Chương Vật lý 12 năm 2021 lần 15

• 919 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 05/01/2022

word.gif

LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12

• 1,157 lượt tải về

• Tải lên bởi: TRẦN VĂN HÙNG

• Ngày tải lên: 15/09/2012

executable.gif

Lý thuyết và công thức vật lý 12

• 4,125 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phan Dang Quyen

• Ngày tải lên: 29/07/2010

word.gif

Kiểm tra 15 phút vật lý 12 cơ bản (năm học 2011-2012)

• 690 lượt tải về

• Tải lên bởi: pham de

• Ngày tải lên: 12/09/2011

archive_rar.gif

Trọn bộ tài liệu vật lý 12

• 1,996 lượt tải về

• Tải lên bởi: topdoc

• Ngày tải lên: 15/10/2018

word.gif

Giáo án tự chọn Vật lý 12CB

• 2,385 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nam

• Ngày tải lên: 29/02/2012

pdf1.gif

Sổ tay vật lý 12

• 1,171 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Quang Đông

• Ngày tải lên: 28/07/2010

pdf3.gif

ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ VẬT LÝ 12 CÓ ĐÁP ÁN

• 838 lượt tải về

• Tải lên bởi: HUỲNH PHÚ CƯỜNG

• Ngày tải lên: 27/11/2015

pdf3.gif

Luyện giải bài tập trắc nghiệm khách quan VL12

• 534 lượt tải về

• Tải lên bởi: nghethuat89

• Ngày tải lên: 26/08/2011

word.gif

Ôn tập HKII VL12

• 628 lượt tải về

• Tải lên bởi: pham nhung

• Ngày tải lên: 16/03/2012

word.gif

7 đề khảo sát đầu năm VL12A

• 687 lượt tải về

• Tải lên bởi: nghethuat89

• Ngày tải lên: 01/09/2011

word.gif

Chuẩn Kiến thức - Kỹ năng Vật Lý 12

• 1,960 lượt tải về

• Tải lên bởi: hitech

• Ngày tải lên: 13/08/2010

pdf3.gif

Trắc nghiệm vật lý 12 NC toàn tập - chương 4

• 876 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Cong Hau

• Ngày tải lên: 19/03/2012

word.gif

150 câu trắc nghiêm Lí 12

• 1,182 lượt tải về

• Tải lên bởi: nhi

• Ngày tải lên: 09/09/2010

executable.gif

Phần mềm mô phỏng thí nghiệm vật lý 12

• 1,105 lượt tải về

• Tải lên bởi: tran sy huy

• Ngày tải lên: 18/02/2019

word.gif

Bài tập ôn tập HK1-Vật lý 12

• 865 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Tan Dong

• Ngày tải lên: 22/11/2010

pdf3.gif

LUYỆN THI LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12 THEO CHỦ ĐỀ TẬP 1

• 1,230 lượt tải về

• Tải lên bởi: Giasư-luyệnthi Xứthanh

• Ngày tải lên: 23/04/2016

pdf3.gif

VẬT LÝ 12

• 1,382 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đức Du

• Ngày tải lên: 20/10/2019

archive_rar.gif

MA TRẬN & ĐỀ HKI 2011-2012 VẬT LÍ THPT (10, 11, 12)

• 1,317 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trương Trung Thành

• Ngày tải lên: 24/12/2011

pdf3.gif

Vật Lý 12 - Chương 5 - Chủ đề 3: QUANG PHỔ

• 825 lượt tải về

• Tải lên bởi: MT Tuấn Kiệt

• Ngày tải lên: 06/04/2022

pdf3.gif

CÔNG THỨC TÍNH NHANH VẬT LÝ 12

• 26,606 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Nghĩa Hà

• Ngày tải lên: 11/03/2014

archive_rar.gif

Kiến thức trọng tâm VL12: Động lực học vật rắn

• 1,413 lượt tải về

• Tải lên bởi: minhtan

• Ngày tải lên: 27/11/2011

archive_rar.gif

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG VẬT LÍ 12 -Thầy Nguyễn Trọng Sửu

• 1,904 lượt tải về

• Tải lên bởi: mariecurie

• Ngày tải lên: 04/02/2012

archive_rar.gif

Toàn bộ giáo án vật lý 10-11-12 Cơ bản - Nâng cao

• 1,695 lượt tải về

• Tải lên bởi: nghethuat89

• Ngày tải lên: 25/08/2011

pdf3.gif

Bài tập trắc nghiệm Vật Lý 12

• 2,633 lượt tải về

• Tải lên bởi: Anh trung tran

• Ngày tải lên: 14/02/2011

pdf3.gif

Sổ tay vật lí 12

• 1,550 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguye Quang Dong

• Ngày tải lên: 02/08/2010

word.gif

Vật lý 12

• 1,002 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Minh Vũ

• Ngày tải lên: 05/09/2019

word.gif

4 đề kiểm tra 1 tiết VL 12 học kì 1

• 1,835 lượt tải về

• Tải lên bởi: thanghieupho

• Ngày tải lên: 03/12/2011

word.gif

Tóm tắt công thức vật lý 12

• 1,326 lượt tải về

• Tải lên bởi: phamhoaiduong

• Ngày tải lên: 03/06/2013

word.gif

KIỂM TRA 1 TIẾT – BÀI SỐ 2 – HỌC KÌ I - LÍ 12NC

• 526 lượt tải về

• Tải lên bởi: trung

• Ngày tải lên: 02/03/2012

pdf3.gif

Tóm công thức vật lý 12 - p1

• 1,109 lượt tải về

• Tải lên bởi: vieng

• Ngày tải lên: 11/04/2012

word.gif

Tài liệu Ôn thi tốt nghiệp Vật lý 12 (Trương Văn Thanh)

• 1,769 lượt tải về

• Tải lên bởi: trương văn thanh

• Ngày tải lên: 22/03/2010

word.gif

Đề ôn thi học kì 1 Vật lí 12 - TRƯỜNG PT CẤP 2-3 ĐAKIA

• 641 lượt tải về

• Tải lên bởi: Truong Van Duong

• Ngày tải lên: 14/12/2011

pdf3.gif

Đề kiểm tra giữa kì 1 Lý 12NC

• 1,066 lượt tải về

• Tải lên bởi: 123asm

• Ngày tải lên: 17/11/2011

word.gif

Đề ôn tập hk1 vật lý 12

• 910 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Trung Nhân

• Ngày tải lên: 01/04/2020

word.gif

Đề kiểm tra học kì 1 Vật lí 12

• 2,056 lượt tải về

• Tải lên bởi: Truong Thai Toan

• Ngày tải lên: 14/11/2010

word.gif

Giáo án 12CB

• 659 lượt tải về

• Tải lên bởi: Tung

• Ngày tải lên: 08/09/2011

pdf3.gif

Đề trắc nghiệm Vật lý 12 - Chương II, III, IV, V

• 712 lượt tải về

• Tải lên bởi: HCViêng

• Ngày tải lên: 20/02/2012

word.gif

ÔN TẬP THPT QUỐC GIA MÔN VẬT LÝ 12

• 569 lượt tải về

• Tải lên bởi: Bùi Đình Khan

• Ngày tải lên: 31/05/2015

pdf3.gif

Bài kiểm tra 15 phút số 1 - Lý 12 CB

• 1,000 lượt tải về

• Tải lên bởi: Thai Ngoc Anh

• Ngày tải lên: 20/11/2010

pdf3.gif

1 tiết hết chương dao động điện từ

• 1,746 lượt tải về

• Tải lên bởi: Khoa

• Ngày tải lên: 27/02/2012

word.gif

GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 NHỜ MÁY TÍNH CASIO fx – 570ES

• 9,705 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đoàn Văn Lượng

• Ngày tải lên: 27/06/2012

pdf3.gif

ĐỀ THI HSG VẬT LÝ 12

• 523 lượt tải về

• Tải lên bởi: kim hoang

• Ngày tải lên: 17/04/2016

word.gif

Tài liệu ôn tập lý thuyết vật lý 12 chuẩn

• 1,246 lượt tải về

• Tải lên bởi: mai trọng phát

• Ngày tải lên: 06/02/2017

pdf3.gif

Đáp án 40 câu chương 1,2,3 VL12

• 1,150 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyen van dat

• Ngày tải lên: 16/12/2010

stuff1.gif

Đề Khảo sát Chất lượng Vật lý 12 Theo Chương 2021 lần 1

• 536 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 22/10/2021

word.gif

Đề thi học kỳ I - Vật lí 12CB (TTGDTX Đại Từ)

• 1,114 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phạm Hồng Thái

• Ngày tải lên: 17/02/2011

word.gif

Ôn VL 12 hk1 - cơ bản - bài 4

• 1,065 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyễn thị như tâm

• Ngày tải lên: 29/11/2011

word.gif

Kiểm tra vật lý 12 cơ bản (năm học 2011-2012) - THPT Nguyễn Khuyến, An Giang

• 1,153 lượt tải về

• Tải lên bởi: pham de

• Ngày tải lên: 12/09/2011

word.gif

Giáo án vật lý 12

• 527 lượt tải về

• Tải lên bởi: nghethuat89

• Ngày tải lên: 25/08/2011

pdf3.gif

Tiếp sức mùa thi 2011 (Lý thuyết Vật lý 12)

• 924 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Văn Thành

• Ngày tải lên: 29/12/2010

pdf3.gif

Đề thi HSG Vật Lý 12 Tỉnh Thái Bình 2013 - 2014

• 5,463 lượt tải về

• Tải lên bởi: Portgas D. Ace

• Ngày tải lên: 23/02/2014

archive_rar.gif

Bài tập ôn tập vât lý 12

• 829 lượt tải về

• Tải lên bởi: Hocmai.vn

• Ngày tải lên: 03/01/2011

word.gif

ĐỀ ÔN TẬP VẬT LÝ 12 CÓ ĐÁP ÁN

• 713 lượt tải về

• Tải lên bởi: Vuong

• Ngày tải lên: 16/04/2019

pdf3.gif

Tuyển tập đề thi HSG quốc gia Vật Lý 12 2000-2014

• 1,444 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 08/09/2019

word.gif

Công thức vật lý 12-cơ bản

• 959 lượt tải về

• Tải lên bởi: bùi anh kha

• Ngày tải lên: 05/06/2017

pdf3.gif

Đề kiểm tra giữa học kì 1 Vật lí 12 (Kiên Giang, 23/10/2010)

• 1,216 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kẻ Chiến Bại

• Ngày tải lên: 23/10/2010

pdf3.gif

Ôn tập lý thuyết Vật Lý 12

• 1,912 lượt tải về

• Tải lên bởi: ĐOÀN VĂN DOANH

• Ngày tải lên: 04/05/2019

word.gif

Giáo án vật lý 12 của Thầy Cần

• 1,603 lượt tải về

• Tải lên bởi: Danh Thị Bé Tư

• Ngày tải lên: 07/09/2011

archive_rar.gif

BỘ ĐỀ KT VẬT LÝ 12CB (15p,1T,HK2-08-09)

• 865 lượt tải về

• Tải lên bởi: HàvănChính

• Ngày tải lên: 08/06/2009

word.gif

Giáo án Vật Lý 12 - Cơ bản

• 2,293 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lan Anh

• Ngày tải lên: 01/11/2016

pdf3.gif

TRÁC NGHIỆM CHƯƠNG 8 VẬT LÝ 12

• 1,050 lượt tải về

• Tải lên bởi: kim hoang

• Ngày tải lên: 11/10/2014

word.gif

Đề kiểm tra chương Dòng điện xoay chiều

• 742 lượt tải về

• Tải lên bởi: lam hoang minh tuan

• Ngày tải lên: 02/12/2011

word.gif

Đề ôn tập Vật lý 12

• 549 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Tuấn Linh

• Ngày tải lên: 26/08/2010

word.gif

Giáo án Vật lý 12 nâng cao

• 1,442 lượt tải về

• Tải lên bởi: tran quang hoa

• Ngày tải lên: 02/09/2011