Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > Hướng dẫn giải chi tiết đề thi THPT chuyên Phan Bội Châu lần 1

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi THPT chuyên Phan Bội Châu lần 1

* tran sy huy - 460 lượt tải

Chuyên mục: Đề thi thử THPT Quốc gia

Để download tài liệu Hướng dẫn giải chi tiết đề thi THPT chuyên Phan Bội Châu lần 1 các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu Hướng dẫn giải chi tiết đề thi THPT chuyên Phan Bội Châu lần 1 , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn

 


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Luong tu thu vi
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
1 Đang tải...
Chia sẻ bởi: tran sy huy
Ngày cập nhật: 13/02/2019
Tags: Hướng dẫn giải chi tiết, đề thi THPT chuyên Phan Bội Châu, lần 1
Ngày chia sẻ:
Tác giả tran sy huy
Phiên bản 1.0
Kích thước: 341.06 Kb
Kiểu file: docx
Hãy đăng kí hoặc đăng nhập để tham gia bình luận

  • Tài liệu Hướng dẫn giải chi tiết đề thi THPT chuyên Phan Bội Châu lần 1 là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

SỞ GD & ĐT TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU

(Đề thi có 04 trang)

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 1 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh:..................................................Số báo danh: .............................................................

Câu 1: Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Khi có dòng điện xoay chiều với tần số góc  chạy qua thì tổng trở đoạn mạch là:

A.

B.

C.

D.

Câu 2: Một vật dao động điều hòa theo phương trình

( trong đó A,

là các hằng số,

là hằng số). Tần số góc của dao động là

A.

B.

C.

D.

Câu 3: Một con lắc lò xo dao động với phương trình

cm ( t tính bằng giây). Tại thời điểm t=0, vật nặng có li độ bằng

A.

B.

C.

D.

Câu 4: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Biên độ, dao động tổng hợp của hai dao động này có giá trị lớn nhất khi độ lệch pha của hai dao động bằng

A. 

2

n

1

.0,5

với

n

0;

1;

2....

C. 

2

n

1

với

n

0;

1;

2....

B.

2

n

với n  0; 1; 2....

D. 

2

n

1

.0, 25

với

n

0;

1;

2....

Câu 5: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R , cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L và tụ điện có điện dung

C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có tần số góc  thay đổi được. Khi trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì tần số góc có giá trị là

A.

B.

C.

D.

Câu 6: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu tụ điện thì

A. điện áp cùng pha với dòng điện.B. điện áp ngược pha với dòng điện.

C. điện áp lệch pha 450 so với dòng điện.D. điện áp lệch pha 900 so với dòng điện.

Câu 7: Một vòng dây dẫn phẳng có diện tích 0,5 m2 đặt trong từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Nếu cảm ứng từ tăng đều từ 0,1 T đến 0,5 T trong thời gian 0,1 s thì độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây có độ lớn là

A.1VB.2,5VC.2VD.0,25V

HD: ec=ΔΦΔt=NSΔBΔt = 2 V

Câu 8: Cường độ âm tại điểm A trong môi trường truyền âm là I=10-7W/m2. Biết cường độ âm chuẩn là Io=10-12W/m2. Mức cường độ âm tại điểm A bằng

A.60dBB.50dBC.70dBD.80dB

Câu 9: Âm sắc là một đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với

A. tần số âm.B. mức cường độ âmC. cường độ âm.D. đồ thị dao động âm

Câu 10: Hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn dao động cùng phương, cùng

pha ban đầu nhưng khác tần số.

biên độ nhưng khác tần số.

biên độ và có hiệu số pha thay đổi theo thời gian.

tần số và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.

Câu 11: Một vật dao động điều hòa, khi gia tốc của vật có giá trị cực tiểu thì vật cách biên âm 8 cm. Biên độ dao động của vật là

A. 16 cmB. 8 cmC. 4 cmD. 12 cm

HD: gia tốc đạt giá trị cực tiểu tại biên dương. Vậy 8cm = 2A => A = 4cm.

Câu 12: Trong sóng cơ, công thức liên hệ giữa tốc độ truyền sóng v , bước sóng

và chu kì T của sóng là

A.

B.

C.

D.

Câu 13: Một sóng cơ truyền trục

Ox với phương trình tính bằng m,

( trong đó x tính bằng m, t tính bằng s) . Tốc độ truyền sóng bằng

A.1/6 m/sB.6πm/sC.3m/sD.6m/s

Câu 14: Một sóng cơ hình sin truyền trên một phương có bước sóng

. Gọi

d là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm mà hai phân tử của môi trường tại đó dao động lệch pha nhau 90o. Tỉ số

bằng

A.8B.1C.4D.2

HD: Δφ = 2πd/λ

π/2 = 2π.d/λ => λ/d = 4

Câu 15: Một con lắc đơn có chiều dài

, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g . Tần số góc của con lắc là

A.

B.

C.

D.

Câu 16: Biên độ dao động cưỡng bức của hệ không phụ thuộc vào

A. tần số của ngoại lựcB. biên độ của ngoại lực.

C. tần số riêng của hệD. pha ban đầu của ngoại lực.

Câu 17: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình

cm ( t tính bằng s). Quãng đường chất điểm đi được trong một chu kì là

A.5cmB.40cmC.10cmD.20cm

Câu 18: Từ thông qua một khung dây dẫn biến thiên theo thời gian có biểu thức

mWb ( trong đó t tính bằng s) thì trong khung dây xuất hiện một suất điện động cảm ứng có giá trị hiệu dụng bằng

A.2VB.20VC.100VD.

V

HD: Eo = Φo.ω = 0.2/π.100π = 20 (V)

E = Eo2 = 102 (V)

Câu 19: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều khi cảm kháng của cuộn dây là Z

L , dung kháng của tụ điện là Z

C , tổng trở của đoạn mạch là Z . Hệ số công suất của mạch là

A.

B.

C.

D.

Câu 20: Sóng âm truyền từ không khí vào nước thì

A. tần số không đổiB. bước sóng không đổi.

C. bước sóng giảmD. tốc độ truyền âm giảm

Câu 21: Đặt một điện áp xoay chiều

( trong đó U>0,

>0 ) vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm là

A.

B.

C.

D.

Câu 22: Đặt một hiệu điện thế U vào hai bản của một tụ điện có điện dung

C

2 µF thì khi ổn

định độ lớn điện tích trên mỗi bản của tụ điện bằng Q  0, 2

mC. Giá trị

U

A. 10 VB. 40 VC. 100 VD. 0,4 V

HD: Q = C.U => U = QC=0.2.10-32.10-6=100 V

Câu 23: Suất điện động xoay chiều

có giá trị hiệu dụng là

A.

VB.40VC.220VD.

V

Câu 24: Phần cảm của máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực, rô to quay với tốc độ n vòng/phút thì dòng điện do máy phát ra có tần số

A.f=60npB.f=npC.

D.f=

Câu 25: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình

cm ( t tính bằng s). Kể từ t=0, chất điểm đi qua vị trí có li độ x= -2cm lần thứ 2019 tại thời điểm

A. 2019 s.B. 4018 s.C. 2018 s.D. 4037 s.

HD: 1 chu kỳ, vật qua vị trí x = -2cm là 2 lần. T = 2s.

Ta có 2019 = 1009.2 + 1

Vậy t = 1009.T+t1(với t1 là lần đầu vật qua x = -2cm kể từ lúc t =0)

Dùng VTLG xác định được t1 = T/2

t=1009.2+ 1 = 2019s

Câu 26: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng m=100g, k=100N/m. Từ vị trí cân bằng giữ vật để lò xo giãn 5cm theo phương thẳng đứng rồi thả nhẹ, con lắc dao động điều hòa. Lấy g=10m/s2,mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là

A. 0,08 JB. 12,5 mJ.C. 8 mJ.D. 0,125 J.

HD: Δl= mgk =0,01 m

Độ giãn = Δl + A => A = 4cm

W = ½.k.A2 = 0,08 J

Câu 27: Một nguồn âm điểm đặt tại O phát âm ra môi trường đẳng hướng, không hấp thụ và không phản xạ âm. Biết mức cường độ âm tại điểm A có giá trị 40 dB. Tăng công suất nguồn âm lên gấp đôi thì mức cường độ âm tại trung điểm của OA có giá trị là

A.46 dBB. 49 dBC. 80 dBD. 43 dB

HD: gọi M là trung điểm OA

IA= P4π.R2

IM= 2P4π.(R2)2

LA-LM=10lgIAIM=10lg8

=> LM = 49 dB

Câu 28: Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ có độ cứng k=25N/m một đầu được gắn với hòn bi nhỏ có khối lượng m=100g. Khi vật đang ở vị trí cân bằng, tại thời điểm t=0 người ta thả cho con lắc rơi tự do sao cho trục của lò xo luôn nằm theo phương thẳng đứng và vật nặng ở phía dưới lò xo. Đến thời điểm t1=0,11s thì đầu trên của lò xo được giữ cố định. Lấy g=10

m/s2. Bỏ qua ma sát, lực cản. Tốc độ của hòn bi tại thời điểm t2=t1+0,1s gần nhất với giá trị nào sau đây?

A.60 cm/sB.100 cm/sC.90 cm/sD.120 cm/s

HD: ω= km=5π (rads); Δl = mg/k = 0,04 m

Khi thả rơi tự do: vận tốc vật nặng v = g.t = 10.0,11 = 1,1 m/s. (đây cũng là v ở vị trí x= –Δl = -4cm)

Vật dao động đh với biên độ A2 = x2 + v2/ω2 => A = 8 cm.

Ptdđ của vật: x = 8.cos(5πt –2π/3)

Vt=0, 1 = x’t=0,1 = 7.5π.cos(5π.0,1-π/6) = 62,8 cm/s

Câu 29: Đặt điện áp xoay chiều

V ( t tính bằng s) vào hai đầu mạch điện gồm điện trở thuần R=100Ω, cuộn cảm thuần L và tụ điện C ghép nối tiếp. Tại thời điểm

s điện áp hai đầu tụ điện có giá trị bằng không. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

A.363WB.242WC.484WD.121W

HD: tại t = 1/600 s thì uAB = uR = 155,5 (V) (vì uC = uL= 0). Dùng công thức vuông pha giữa R và C thì UoR = uR = 1102 V. Từ đó

P = R.I2 = UR2R =121 W

Câu 30: Một sóng cơ hình sin truyền trên trục Ox theo chiều từ O đến M rồi đến N với bước sóng

, phương trình dao động của phần tử tại O là

( t tính bằng s). Hai điểm M và N nằm trên trục Ox ở cùng một phía so với O và đã có sóng truyền qua. Biết MN=1cm. Tại thời điểm t1, M đang là đỉnh sóng, tại thời điểm t2=

tốc độ của phần tử tại N là

A.

cm/sB.

cm/sC.

cm/sD.

cm/s

HD: độ lệch pha giữa 2 điểm MN: Δφ = 2πdλ=π2 (vuông pha nhau)

Tại t1 M là đỉnh thì N đang ở VTCB. uN = 4cos(20πt – π/2)

VN (t= 1/30) = 4.20πcos(20π.1/30) = -40π cm/s. (tính độ lớn nên lấy đáp án D)

Câu 31: Ở mặt thoáng của chất lỏng có hai nguồn A, B cách nhau 18cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA=uB=

( t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 50cm/s. Gọi M là điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn. Khoảng cách AM là

A.2,5cmB.2cm C.5cmD.1,25cm

HD:dao động cực đại: d2 – d1 = kλ = 5k (cm)

Trong khoảng 2 nguồn thì k = -3 đến 3.

Vì M nằm gần A nhất nên chọn k =3.

d2 –d1 = 15 cm. (1)

Dao động cùng pha với nguồn: d1 +d2 = 2nλ = 20 cm (chọn n =2 vì d1 +d2 > AB)

d1 = 2,5 cm

d2 = 17,5 cm.

Câu 32: Một sợi dây dài 40 cm đang có sóng dừng ngoài hai đầu dây cố định trên dây còn có 3 điểm khác đứng yên, tần số dao động của sóng trên dây là 25 Hz. Biết trong quá trình dao động tại thời điểm sợi dây duỗi thẳng thì tốc độ của điểm bụng khi đó là 1,5 m/s. Gọi x, y lần lượt là khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất giữa hai phần tử dây tại hai điểm bụng gần nhau nhất trong quá trình dao động. Tỉ số

bằng

A. 1,04B. 1,56C. 1,42D. 1,17

HD:

L = kλ/2 => λ = 20 cm.

f = 25 (Hz) => ω = 50π (rad/s)

Ab = vmax/ω = 3cm

2 bụng liên tiếp thì ngược pha nhau

Do đó khoảng cách xa nhất khi 1 điểm ở đỉnh trên và 1 điểm ở đỉnh dưới: x = λ22+2Ab2= 11,66 cm

Do đó khoảng cách gần nhất là khi 2 điểm qua VTCB: y = λ/2 = 10 cm.

Vậy x/y = 1,166

Câu 33: Một sợi dây cao su nhẹ, đủ dài, một đầu gắn vào giá cố định, đầu còn lại gắn với vật

nhỏ có khối lượng 100 g đặt trên mặt sàn nằm ngang như hình vẽ. Hệ số ma sát giữa

m

vật với mặt sàn là 0,25. Độ cứng

của dây cao su là 50 N/m. Lấy g  10

m/s

2

. Ban đầu

giữ vật sao cho dây cao su giãn 5 cm rồi thả nhẹ. Thời gian kể từ lúc thả cho đến khi vật dừng hẳn là

A. 0,350 s.B. 0,475 s.C. 0,532 s.D. 0,453 s.

HD:

T = 0,28 s.

chia s = s’ + s’’

s’ là quãng đường vật dao động điều hòa tắt dần từ t = 0 đến vị trí không còn lực đàn hồi: thời gian đi là t’ = T/4 + T2πarcsin0,54,5= 0,075s

áp dụng ĐLBT năng lượng:

½ .k.Δl2 = μmg.Δl + ½.m.v2

=> v = 1 m/s

s’’ là quãng đường vật chuyển động chậm dần đều với gia tốc của vật: a = -Fms /m = -2,5 m/s2;

t'’ = 0-1-2,5 =0,4s

thời gian tổng cộng: t = t’ + t’’ = 0,475 s

Câu 34: Đặt một điện áp xoay chiều

R

L

C

91654540788

u

U

2 cos

t 

(

U

, không đổi) vào hai

A

M

N

B

đầu đoạn mạch AB. Khi đó công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AM bằng công suất tiêu thụ trên đoạn mạch MN. Sự phụ thuộc của điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AN và MB theo thời

gian được cho như đồ thị hình vẽ. Giá trị của U gần nhất với đáp án nào sau đây?

20 VB. 29 V

C. 115 VD. 58 V

60

2 u(V )

uMB

t(s)

O

uAN

2

60

HD:

PAM = PMN

=> R = r

Dựa vào đồ thị ta thấy UAN và UMB vuông pha nhau và UoAN = 602 V; UoMB = 402V

Dùng công thức vuông pha: tanφAN.tanφMB = -1

ZLR+r .ZL-ZCr=-1

UoANUoMB=R+r2+ZL2r2+ZL-ZC2= 32

Chuẩn hóa số liệu: cho R = r = 1 thì ZL = 1,5 ;ZC = 17/6

UoABUoMB=R+r2+ZL-ZC2r2+ZL-ZC2=1,44

=> UAB =57,69 V

Câu 35: Điện năng được truyền từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Biết công suất của nhà máy điện không đổi, hệ số công suất của mạch điện bằng 1. Ban đầu điện áp truyền đi bằng

U thì công suất hao phí trên đường dây bằng 20% công suất ở nơi tiêu thụ. Vào giờ cao điểm công suất tải tiêu thụ tăng thêm 10% thì phải tăng điện áp hiệu dụng nơi phát lên

A. 1,41 lần. B. 2,13 lần. C. 1,73 lần. D.4,03 lần

HD: P = Php + Ptt = 1,2 Ptt => Ptt = 5/6 P và Php =1/6 P

Lúc cao điểm: Ptt’ = 1,1 Ptt = 11/12 P và Php’ = 1/12 P

Ta có: PhpPhp'=U'2U2=2

=> U’ = 2U

Câu 36: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB, trong đó R là biến trở, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi C=C1 thì điện áp hai đầu đoạn mạch AM không phụ thuộc vào giá trị của biến trở R, khi C=C2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực đại. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của tỉ số

theo R. Giá trị của cảm kháng ZL là

A.100Ω B.200Ω C.150Ω D.50Ω

A M B

3

2

1

100 200 R(Ω)

HD: URL=R2+ZL2.UR2+ZL-ZC2

= U1+ZC(ZC-2ZL)R2+ZL2 để URL không phụ thuộc R thì ZL = 1/2 Zc1

Khi C = C2 thì UCmax nên ZC2 = R2+ZL2ZL

Dựa vào đồ thị khi R = 100 Ω thì ZC1 = ZC2 tính được ZL = 100 Ω

Câu 37: Hai điểm sáng dao động trên cùng một đường thẳng, xung quanh vị trí cân bằng chung O, với phương trình dao động lần lượt là

cm và

cm. Khoảng cách giữa hai điểm sáng khi chúng có cùng giá trị vận tốc là

A. 1,1 cmB. 4 cmC. 14,9 cmD. 4

cm

HD: v1 = v2

8ωcos(ωt + π/3) = 43ωcos(ωt+π6)

=> ωt = 2,618

Khoảng cách: Δx = x1 –x2 = 4cos(ωt +π/6 ) = -4 cm

Câu 38: Một vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc trục chính của thấu kính phân kì cho ảnh ảo cao bằng nửa vật và cách vật 10 cm. Tiêu cự của thấu kính bằng

20 cmB. –20cmC. 10 cmD. –10 cm

HD: d + d’ = 10 cm

d’ = -1/2 d

từ đó tính được d = 20 cm, d’ = -10 cm

=> f = -20 cm

Câu 39: Cho mạch điện như hình vẽ:

1  4 V,

2  6 V,

r

1  r

2  1

Ω; R là

R

1

, r

1

1

, r

1

biến trở. Thay đổi R để công suất trên R cực đại. Giá trị công suất cực đại đó bằng

A. 12,5 WB. 50,0 W

C. 25,0 WD. 9,0 W

HD: P = R.I2 = R.e1+e22R+r1+r22 = e1+e22R+r1+r2R2

Để Pmax thì R = r1 + r2 = 2 Ω

Khi đó P = 2.10242=12,5 W

Câu 40: Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B dao động cùng pha theo phương thẳng đứng với tần số f  25 Hz. Trên đoạn thẳng AB, khoảng cách giữa một điểm cực đại và một điểm cực tiểu giao thoa liên tiếp là 1 cm. Sóng truyền trên mặt nước có tốc độ là

A. 1,0 m/s.B. 2,0 m/s.C. 0,4 m/s.D. 2,5 m/s.

HD: khoảng cách giữa cực đại và cực tiểu liên tiếp trên đoạn AB: λ/4 = 1cm => λ =4 cm.

v =λ.f = 1 m/s

-HẾT-

Downlaod video thí nghiệm

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* GIAO THOA SÓNG CƠ
Ngày 18/09/2020
* Bài tập Hiệu điện thế - Công lực điện
Ngày 18/09/2020
* Bài toán Liên quan đến Cắt ghép Con lắc lò xo
Ngày 18/09/2020
* Tương tác tĩnh điện
Ngày 18/09/2020
* FULL TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 2. SÓNG CƠ & SÓNG ÂM
Ngày 15/09/2020
File mới upload

Ngày này hằng năm

* 8 Vấn Đề Cốt Lỏi Giao Thoa Sóng Cơ 2019 - Giải Chi Tiết
Ngày 25/09/2018
* Template viết luận văn bằng LaTeX
Ngày 22/09/2016
* Template viết luận văn bằng LaTeX v2.0
Ngày 24/09/2016
* FULL TOÀN BỘ TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG II VẬT LÝ 10
Ngày 25/09/2019
* TỔNG HỢP CÔNG THỨC VẬT LÝ 12 LTĐH
Ngày 18/09/2019
File mới upload

Được tải nhiều nhất tháng trước

File icon Phần mềm công cụ toán học Mathtype 6.9 (có key full)
175,209 lượt tải - 2,561 trong tháng
File icon Full trắc nghiệm Công. Công suất. Động năng (có đáp án)
3,879 lượt tải - 1,736 trong tháng
File icon 94 câu trắc nghiệm - Từ trường - File word có lời giải chi tiết
8,014 lượt tải - 1,714 trong tháng
File icon FILE WORD. CẬP NHẬT CÁC DẠNG TOÁN MỚI NHẤT - Phân Dạng Chi Tiết - SÓNG ĐIỆN TỪ - VẬT LÝ 12. Chuẩn cấu trúc năm 2019
4,877 lượt tải - 1,407 trong tháng
File icon TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 11 (CẢ NĂM - FILE WORD)
5,250 lượt tải - 1,356 trong tháng
File download nhiều

Bình luận tài nguyên

Phiên bản mới nhất và hay nhất 2020

Kỹ thuật đa trục Chuyên sâu x,v, a Trong dao động điều hòa Lý thuyết và bài tập
User Trần Tuệ Gia 14 - 09

300 BÀI TẬP CON LẮC LÒ XO TRONG ĐỀ THI THỬ THPTQG 2020 (PHẦN 1)
User Trần Tuệ Gia 14 - 09

Free file word quý thầy cô tải về cho học sinh ôn thi

Free file word quý thầy cô tải về cho học sinh ôn thi


ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (49)