Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> pham tat tiep

👤 Tác giả pham tat tiep tải lên 25 tài liệu

Tải miễn phí 25 tài liệu đóng góp bởi tác giả pham tat tiep.

Đề thi thử cho hs Khá lần cuối

• 1,113 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 25/06/2016

ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ 2 LÝ 10 PHÂN DẠNG CÓ ĐÁP ÁN

• 3,325 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 20/04/2016

Lecture 10 Hooke's Law Springs Simple Harmonic Motion Pendulum Small Angle Approximation

• 820 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 11/09/2014

A Textbook for High School Students Studying Physics

• 678 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 28/08/2014

8 dạng bài ôn tập con lắc lò xo (có đáp án)

• 10,982 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 16/08/2014

Đề khảo sát phần đại cương dao động điều hòa

• 1,366 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 08/08/2014

Đề thi thử lý thuyết

• 747 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 24/06/2014

30 câu lí thuyết ôn tập chương 1 và 2 VL12

• 781 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 29/10/2013

Câu hỏi chon lọc Ôn tập tổng hợp học kỳ 2 VL12

• 627 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 17/05/2013

Đề ôn tập Vật lí 12 (kì 1)

• 1,037 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 30/03/2013