Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Dương Văn Tính

👤 Tác giả Dương Văn Tính tải lên 12 tài liệu

Tải miễn phí 12 tài liệu đóng góp bởi tác giả Dương Văn Tính.

Giáo án Vật lí 12 NC

• 1,490 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 02/11/2010

Đề kiểm tra số 2. Lý 12 NC (THPT Hùng Vương, Bình Định)

• 849 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 24/11/2009

Đề kiểm tra chương II Lý 12NC

• 1,006 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 03/11/2009

Đề kiểm tra chương I - 12NC (Hùng Vương-Quy Nhơn)

• 1,695 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiềm tra chương Cơ học vật rắn

• Ngày tải lên: 18/09/2009

Ôn tập chương III Sóng cơ học (Dương Văn Tính)

• 2,691 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 18/05/2009

Giáo án 12NC - Chương 5 (Dương Văn Tính)

• 1,607 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 12/04/2009

Kiểm tra học kỳ I Lý 11 NC (THPT Hùng Vương, Bình Định)

• 856 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 17/01/2009

Kiểm tra học kì I Lý 12NC (THPT Hùng Vương, Bình Định)

• 845 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 17/01/2009

Bài tập sóng ánh sáng (Dương Văn Tính)

• 7,748 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 17/01/2009