Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Đậu Quang Dương

👤 Tác giả Đậu Quang Dương tải lên 48 tài liệu

Tải miễn phí 48 tài liệu đóng góp bởi tác giả Đậu Quang Dương.

Các câu tương tự trong đề thi 2019

• 840 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 08/07/2019

Lời giải câu 40 của thầy ĐQDương

• 766 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 24/03/2019

Vị trí của các điểm có đúng n vân sáng trùng nhau

• 1,836 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 18/07/2017

Ba câu có vấn đề trong Đề thi môn Lý 2015

• 933 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 06/07/2015

Chuyển động có ma sát của con lắc lò xo

• 2,574 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 25/05/2015

Dao động tắt dần của con lắc lò xo

• 2,034 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 18/05/2015

Chuyển động có ma sát của con lắc lò xo

• 601 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 18/05/2015

Đề chọn đội dự tuyển Tỉnh Đồng Nai

• 1,714 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 04/11/2014

Đề chọn đội dự tuyển Tỉnh Đồng Nai

• 1,225 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 21/10/2014

Lời giải chi tiết đề thi thử lần 2

• 3,737 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 10/05/2014

Bài toán truyền tải điện năng

• 2,982 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 27/02/2013

ĐỀ THI CHỌN HSG TỈNH ĐỒNG NAI VÒNG 2 2012-2013

• 1,951 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 15/11/2012

Ba bài toán truyền tải điện năng

• 1,507 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 25/10/2012

Câu tranh cãi nhiều nhất ( câu 4 - mã đề 958 )

• 1,223 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 26/07/2012

Đề thi HSG 12 vòng 2 Tỉnh Đồng Nai

• 1,402 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 13/11/2011

Đề thi Hsg 12 tỉnh Đồng Nai 2008-2009 (Vòng 1)

• 1,832 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 29/11/2010

Đề thi HSG 12 tỉnh Đồng Nai năm học 2007 - 2008

• 1,483 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 22/11/2010

Ôn tập lí thuyết sóng cơ

• 2,232 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 02/11/2010

Bài tập Các lực trong tự nhiên

• 1,841 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 01/11/2010

Lí thuyết Dao động điều hòa

• 2,142 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 11/10/2010

Bài tập trắc nghiệm về Dao động diều hòa

• 2,167 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 24/09/2010

Câu hỏi lí thuyết phần Điện trường

• 1,356 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 22/09/2010

Động lực học chất điểm

• 2,994 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 19/08/2010

Ôn tập phần động lực học

• 3,199 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 13/05/2010

Kiểm tra Các định luật Newton

• 1,749 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 27/04/2010

Ôn tập Động học lớp 10

• 1,748 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề trắc nghiệm vật lý, đề kiểm tra, động học chất điểm

• Ngày tải lên: 22/04/2010