Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> GS DŨ PHÙNG TPHCM

👤 Tác giả GS DŨ PHÙNG TPHCM tải lên 44 tài liệu

Tải miễn phí 44 tài liệu đóng góp bởi tác giả GS DŨ PHÙNG TPHCM.

PHÂN LOẠI TỪNG CHƯƠNG câu hỏi vật lý THPTQG 2022

• 1,208 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 21/09/2022

TÓM TẮT CÔNG THỨC 11

• 1,168 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 11

• Ngày tải lên: 27/06/2020

VẬT LÝ 12 HKII 2018

• 864 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 26/12/2017

VẬT LÍ 12 HK2– THTH ĐHSPHCM

• 906 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 18/07/2017

VẬT LÍ 12 HK1 – THTH ĐHSPHCM

• 1,138 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 18/07/2017

LÝ THUYẾT- TỰ LUẬN &TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 HK I 2017_2018

• 1,093 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 07/07/2017

ĐỀ THI THỬ THPTQG 2017 SPHCM

• 665 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 02/06/2017

BỘ ĐỀ THPT QUỐC GIA 2017 GS DŨ PHÙNG

• 999 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 17/05/2017

PHÂN LOẠI THEO TỪNG CHƯƠNG ĐỀ THPTQG 2016

• 994 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 20/07/2016

ĐỀ THI THỬ THPTQG SƯ PHẠM TPHCM 2016

• 979 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 07/06/2016

ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ THPTQG 2016

• 1,012 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 05/06/2016

BỘ ĐỀ LT THPTQG 2016

• 1,002 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 23/05/2016

ÔN TẬP LÝ THUYẾT & BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM THPTQG 2016

• 1,134 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 11/04/2016

Đề kiểm tra học kì 1 Vật lí 12

• 1,072 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 01/01/2016

VẬT LÝ 12 LT THPTQG TOÀN TẬP

• 1,157 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 24/11/2015

Đề kiểm tra lần 1 Dao động điều hòa

• 820 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 10/10/2015

Chuyên đề luyện thi 2016

• 1,598 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 10/10/2015

GIÁO TRÌNH VẬT LÝ 11 NH 2016

• 3,893 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 09/10/2015

VẬT LÍ 12 LÝ THUYẾT & BÀI TẬP

• 687 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 25/07/2015

ĐỀ THPTQG 2015 PHÂN LOẠI THEO TỪNG CHƯƠNG

• 1,179 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/07/2015

BỘ ĐỀ VẬT LÝ LT THPT QG 2015

• 974 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 18/05/2015

ÔN TẬP VẬT LÝ 12 LT THPT 2015 LÝ THUYẾT BÀI TẬP

• 758 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 18/05/2015

Đề thi thử THPT quốc gia môn Lý TP HCM

• 1,156 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 16/05/2015

VẬT LÝ 12 LTĐH HK2 2015

• 671 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 24/03/2015

ÔN TẬP 2015

• 1,448 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 24/03/2015

Tóm gọn công thức vật lí 12

• 1,774 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 02/08/2014

ĐỀ CAO ĐẲNG 2014

• 2,858 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 20/07/2014

ĐỀ THI ĐH VẬT LÍ 2014 FILE WORD

• 8,638 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 10/07/2014

CÔNG THỨC VẠT LÝ 12 LTĐH DŨ PHÙNG

• 935 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 13/05/2014

BỘ ĐỀ LTĐH 2014

• 1,620 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 08/05/2014

Ôn tập vật lí 12 LTĐH

• 2,072 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 07/05/2014

Tóm gọn Công thức vật lí 12

• 2,267 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 28/04/2014

ÔN TẬP VẬT LÝ 12 LTĐH - LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP

• 2,299 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 27/03/2014

NĂNG LƯỢNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

• 913 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 24/07/2013

DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA - DŨ PHÙNG

• 1,183 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 24/07/2013

LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12 - DŨ PHÙNG

• 992 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 19/07/2013