Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Huỳnh Vĩnh Phát

👤 Tác giả Huỳnh Vĩnh Phát tải lên 352 tài liệu

Tải miễn phí 352 tài liệu đóng góp bởi tác giả Huỳnh Vĩnh Phát.

Xin cảm ơn thầy cô

• 816 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 15/03/2023

SGK Khoa học tự nhiên 8-Bộ sách Cánh Diều

• 952 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Tổng hợp, sổ tay vật lý, từ điển vật lý

• Ngày tải lên: 12/11/2022

Gulf Physics Olympiad - Đề thi Olympic Vật lý khu vực Vùng Vịnh

• 853 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 02/10/2022

Đề thi-đáp án Olympic Tuymaada môn Vật Lý 2022

• 944 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 20/07/2022

Đề thi Olympic Vật lý Quốc tế 2022-bản tiếng Việt

• 1,074 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 19/07/2022

SGK-SGV-SBT Khoa học tự nhiện 7 bộ CD-CTST-KNTT

• 1,007 lượt tải về

• Chuyên mục: Sách tham khảo

• Ngày tải lên: 18/07/2022

Sách Bài Tập Vật Lý 10 bộ CTST-KNTT

• 875 lượt tải về

• Chuyên mục: Sách tham khảo

• Ngày tải lên: 18/07/2022

Đề thi Olympic Vật lý Quốc tế 2022

• 865 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 18/07/2022

File sách Vật Lý 10-CT GDPT 2018

• 1,260 lượt tải về

• Chuyên mục: Sách tham khảo

• Ngày tải lên: 13/07/2022

Bộ 6 đề tham khảo ôn thi TN THPT 2022

• 916 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 29/06/2022

Một số đề HSG Vật Lý 9

• 758 lượt tải về

• Chuyên mục: HSG Lớp 9

• Ngày tải lên: 22/11/2021

Vở ghi môn KHTN-Vật Lý THCS

• 1,197 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 20/10/2021

Đề thi & đáp án EuPhO 2021 (European Physics Olympiad)

• 1,152 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 22/06/2021

Đề thi & đáp án Olympic Romani lần thứ 8 2021

• 979 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 11/06/2021

Đề thi thử Sở GD TP Hà Nội 2021

• 3,943 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 30/05/2021

Bộ đề ôn TN THPT 2020-2021

• 1,252 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 28/04/2021

Bộ đề thi thử Vật Lý 2020-2021

• 881 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 28/04/2021

Tạp chí Sciene in School - issue 48 - 2019

• 901 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 02/01/2021

Tạp chí Sciene in School - issue 47 - 2019

• 861 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 02/01/2021

Tạp chí Physics Times tháng 1 năm 2020

• 894 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 02/01/2021

Tạp chí NewScinetist 12-12-2020

• 862 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí NewScientist

• Ngày tải lên: 02/01/2021

Tạp chí Physics For You tháng 12 năm 2020

• 905 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 02/01/2021

Tạp chí Physics For You tháng 11 năm 2020

• 878 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 02/01/2021

Tạp chí Physics For You tháng 10 năm 2020

• 872 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 02/01/2021

Tạp chí Physics For You tháng 9 năm 2020

• 879 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 02/01/2021

Romanian Master of Physics

• 507 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 26/11/2020

Fundamentals of Physics 11th edition

• 1,256 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 02/07/2020

48 đề thi tham khảo HSG Vật Lý 9

• 1,975 lượt tải về

• Chuyên mục: HSG Lớp 9

• Ngày tải lên: 05/06/2020

Đề thi Nordic-Baltic Physics Olympiad

• 986 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 21/05/2020

Vật lý đại cương - Các nguyên lý và ứng dụng (Trọn bộ 3 tập)

• 1,534 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 16/03/2020

6 đề ôn tập Vật Lý 12 - Tỉnh Bắc Ninh

• 596 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 01/03/2020

Đề thi & đáp án HSG tỉnh Hà Nam 2008-2009

• 1,989 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 14/01/2020

Đề thi HK1 tỉnh Quảng Nam 2019-2020

• 2,376 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 04/01/2020

Physics : Concepts and Connections

• 994 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 14/12/2019

Đề thi, đáp án Trại Hè Hùng Vương 2019

• 1,332 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 10/11/2019

Đề chọn HSG Vật Lý 12 tỉnh Bình Dương 2019-2020

• 1,768 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 13/10/2019

Đề chọn HSG Vật Lý 10 tỉnh Hải Dương 2018-2019

• 1,656 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 21/09/2019

Đề sát hạch lần 1 Vật Lý 11 THPT Đoàn Thượng 2019-2020

• 696 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 21/09/2019

Đề chọn HSG Vật Lý 11 tỉnh Bắc Ninh 2019-2020

• 2,026 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 21/09/2019

Đề chọn HSG Vật Lý 12 tỉnh Bắc Ninh 2019-2020

• 2,127 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 21/09/2019

Đề thi & đáp án Olympic quốc tế các thành phố lớn

• 564 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 20/09/2019

Tuyển tập đề chọn đội tuyển HSG quốc gia Lý 12

• 2,350 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Quốc gia

• Ngày tải lên: 08/09/2019

Tuyển tập đề thi HSG quốc gia Vật Lý 12 2000-2014

• 1,427 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Quốc gia

• Ngày tải lên: 08/09/2019

Cambridge IGCSE Physics Coursebook - David Sang

• 537 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 07/09/2019

Đề thi Balkan Physics Olympiad (BPO) 2019

• 902 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 22/07/2019

Đề thi EuPhO 2017 đến 2019

• 1,031 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 15/07/2019

Tuyển tập đề thi Olympic Vật lý Châu Á - APhO (2000-2019)

• 687 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 11/07/2019

24 mã đề thi THPT QG 2019 môn Vật Lý

• 20,191 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 07/07/2019

Đề Vật Lý THPT QG 2019 mã 219

• 1,037 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 04/07/2019

Giải chi tiết đề Lý THPT QG 2019 mã 206

• 7,915 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 26/06/2019

Đề thi thử THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh

• 1,233 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 06/06/2019

Đề thi HK1 & HK2 bậc THCS TPHCM 2017-2018

• 2,025 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 9

• Ngày tải lên: 08/05/2019

Đề thi HK2 THPT Nguyễn Chí Thanh TPHCM 2017-2018

• 1,175 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 14/04/2019

Đề thi HK2 THPT Hiệp Bình TPHCM 2017-2018

• 1,236 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 14/04/2019

Đề thi HK2 THPT Võ Thị Sáu TPHCM 2017-2018

• 612 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 14/04/2019

Đề thi HK2 THPT Trưng Vương TPHCM 2017-2018

• 716 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/04/2019

Đề thi HK2 THPT Đinh Thiện Lý TPHCM 2017-2018

• 614 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/04/2019

Đề thi HK2 THPT Phú Nhuận TPHCM 2017-2018

• 626 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/04/2019

Đề thi HK2 THPT Trần Phú TPHCM 2017-2018

• 598 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/04/2019

Đề thi HK2 THPT Nguyễn Công Trứ TPHCM 2017-2018

• 572 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/04/2019

Đề thi HK2 THPT Nguyễn Thị Minh Khai TPHCM 2017-2018

• 752 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 11/04/2019

Đề thi HK2 THPT Lê Quý Đôn TPHCM 2017-2018

• 1,275 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 11/04/2019

Đề thi HK2 Trung Học Thực Hành Đại học Sư Phạm TPHCM 2017-2018

• 1,709 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 10/04/2019

Đề thi HK2 THPT Gia Định TPHCM 2017-2018

• 846 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 10/04/2019

Đề thi HK2 THPT chuyên Lê Hồng Phong TPHCM 2017-2018

• 1,032 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 10/04/2019

Đề thi HK2 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa TPHCM 2017-2018

• 861 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 09/04/2019

Đề thi HK2 THPT Bùi Thị Xuân TPHCM

• 869 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 09/04/2019

Đề thi Olympic 30-4 TPHCM năm 2019

• 3,681 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 07/04/2019

Đề thi & đáp án định kỳ lần 2 THPT chuyên Bắc Ninh 2018-2019

• 1,759 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 22/12/2018

Đề thi HK1 THPT Nguyễn Huệ TPHCM

• 2,824 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 03/12/2018

Đề thi HK1 THPT Hiệp Bình TPHCM

• 956 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 03/12/2018

Đề thi HK1 THPT Bình Phú TPHCM

• 630 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 03/12/2018

Đề thi HK1 THPT Lương Văn Can TPHCM

• 1,462 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 01/12/2018

Đề HK1 THPT Đinh Thiện Lý TPHCM

• 891 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 01/12/2018

Đề thi HK1 THPT Nguyễn Hữu Thọ TPHCM

• 825 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 01/12/2018

Đề thi HK1 THPT Giồng Ông Tố TPHCM

• 513 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 01/12/2018

Đề thi HK1 THPT Trung Phú TPHCM

• 1,278 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 01/12/2018

Đề thi HK1 THPT Nguyễn Hữu Cầu TPHCM

• 691 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 01/12/2018

Đề thi HK1 THPT Nguyễn Hữu Huân TPHCM

• 692 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 30/11/2018

Đề thi HK2 THPT Mạc Đĩnh Chi TPHCM 2016-2017

• 894 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 03/12/2018

Đề thi HK1 THPT Nguyễn Thị Minh Khai TPHCM

• 997 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 29/11/2018

Đề thi HK1 THPT Võ Thị Sáu TPHCM

• 679 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 29/11/2018

Đề thi HK1 THPT Trần Quang Khải TPHCM

• 1,235 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 29/11/2018

Đề thi HK1 THPT Tây Thạnh TPHCM

• 1,248 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 29/11/2018

Đề thi HK1 trường THPT Hàn Thuyên TPHCM

• 1,173 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 29/11/2018

Đề HK1 lớp 10 THPT Lê Trọng Tấn TPHCM

• 948 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 28/11/2018

Đề thi HK1 THPT Nguyễn Chí Thanh TPHCM

• 539 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 28/11/2018

Đề thi HK1 trường THPT Tân Bình TPHCM

• 1,239 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 28/11/2018

Đề thi HK1 lớp 12 THPT Nguyễn Thái Bình TPHCM

• 1,077 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 28/11/2018

Đề thi HK1 lớp 11 THPT Nguyễn Thái Bình TPHCM

• 1,175 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 29/11/2018

Đề thi HK1 lớp 10 THPT Nguyễn Thái Bình TPHCM

• 642 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 28/11/2018

Đề thi HK1 lớp 11 THPT Nguyễn Du TPHCM

• 939 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 23/11/2018

Đề thi HK1 lớp 10 THPT Nguyễn Du TPHCM

• 773 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 23/11/2018

Đề thi HK1 THPT Nguyễn Công Trứ TPHCM

• 740 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/11/2018

Đề thi HK1 lớp 12 THPT Gia Định TPHCM

• 1,022 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/11/2018

Đề thi HK1 lớp 11 THPT Gia Định TPHCM

• 1,624 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 22/11/2018

Đề thi HK1 lớp 10 THPT Gia Định TPHCM

• 1,530 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 22/11/2018

Đề thi HK1 THPT Lê Quý Đôn TPHCM

• 508 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/11/2018

Đề thi HK1 TH Thực Hành ĐH Sư Phạm TPHCM

• 1,204 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/11/2018

Đề thi HK1 THPT Trần Phú TPHCM

• 984 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 21/11/2018

Đề thi HK1 THPT Nguyễn Thượng Hiền TPHCM

• 989 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 21/11/2018

Đề KT HK1 THPT Bùi Thị Xuân TPHCM

• 739 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 21/11/2018

The pressure of laser light - Arthur Ashkin

• 954 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng nước ngoài

• Ngày tải lên: 08/10/2018

400 bài toán nâng cao Vật Lý 10- Trần Trọng Hưng

• 714 lượt tải về

• Chuyên mục: Sách tham khảo

• Ngày tải lên: 18/09/2018

Đề khảo sát Vật Lý 11 THPT Thuận Thành 3 tỉnh Bắc Ninh 2018-2019

• 833 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 18/09/2018

Đề khảo sát Vật Lý 12-THPT Thuận Thành 3 tỉnh Bắc Ninh 2018-2019

• 1,190 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 18/09/2018

Đề thi HK2 Vật Lý bậc THCS TP Hồ Chí Minh 2016-2017

• 2,145 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 9

• Ngày tải lên: 02/04/2018

Đề thi HK2 môn Vật Lý các trường THPT thuộc TPHCM

• 8,538 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 08/03/2018

Vị trí của các điểm có n vân sáng trùng nhau

• 1,349 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 05/03/2018

Vị trí của các điểm có n vân sáng trùng nhau

• 1,050 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 23/02/2018

Đề thi giữa HK1 Toán 10-11-12 - THPT chuyên Lương Thế Vinh-Đồng Nai

• 935 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 24/11/2017

Đề thi giữa HK1 Vật Lý 12 - THPT chuyên Lương Thế Vinh-Đồng Nai

• 767 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 24/11/2017

Đề thi giữa HK1 Hóa học 12 - THPT Chu Văn An - Hà Nội

• 927 lượt tải về

• Chuyên mục: Trắc nghiệm, ôn thi

• Ngày tải lên: 23/11/2017

Đề thi giữa HK1 Vật Lý 12 - THPT Chu Văn An - Hà Nội

• 1,468 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 23/11/2017

Tạp chí Popular Sciene tháng 11-12/2017

• 907 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 07/11/2017

Tạp chí New Scientist 4 tháng 11/2017

• 964 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí NewScientist

• Ngày tải lên: 07/11/2017

Tạp chí New Scienentist International Edition tháng 11/2017

• 872 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí NewScientist

• Ngày tải lên: 28/10/2017

Tạp chí Mathematics Today tháng 11/2017

• 932 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 27/10/2017

Tạp chí Chemistry Today tháng 11/2017

• 917 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi trắc nghiệm - bài giảng Hóa học

• Ngày tải lên: 28/10/2017

Tạp chí Physics For You Tháng 11/2017

• 918 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 28/10/2017

Đề thi HK1 môn Vật Lý bậc THPT TP.HCM 2016-2017

• 3,519 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 07/10/2017

Tạp chí Chemistry Today tháng 10/2017

• 892 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi trắc nghiệm - bài giảng Hóa học

• Ngày tải lên: 07/10/2017

Tạp chí New Scientist - 30/9-6/10

• 895 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí NewScientist

• Ngày tải lên: 07/10/2017

Tạp chí Physics For You Tháng 10/2017

• 912 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 07/10/2017

Tạp chí New Scientist - The Collection 2017

• 919 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí NewScientist

• Ngày tải lên: 07/10/2017

Tuần san New Scientist (26/8/2017-1/9/2017)

• 872 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí NewScientist

• Ngày tải lên: 04/09/2017

Physics Olympiad Basic to Advanced Exercises 2013

• 1,160 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 04/09/2017

Đề thi Hóa học 10 & 11 Trại hè Hùng Vương lần XIII - 2017

• 1,059 lượt tải về

• Chuyên mục: 02. Đề thi Olympic

• Ngày tải lên: 07/08/2017

Đề thi Toán 10 & 11 Trại hè Hùng Vương lần XIII - 2017

• 988 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 07/08/2017

Đề thi Vật Lý 10 & 11 Trại hè Hùng Vương lần XIII - 2017

• 1,023 lượt tải về

• Chuyên mục: 02. Đề thi Olympic

• Ngày tải lên: 07/08/2017

Đề thi HSG Khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ môn Toán lớp 10 & lớp 11-2017

• 557 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 04/08/2017

Chemistry Today July 2017

• 1,234 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi trắc nghiệm - bài giảng Hóa học

• Ngày tải lên: 29/06/2017

Mathematics Today July 2017

• 888 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 29/06/2017

Đề thi Toán THPT QG 2017

• 941 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 25/06/2017

Đề thi Vật Lý THPT QG 2017

• 2,498 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 24/06/2017

Đề thi Hóa học THPT QG 2017

• 1,015 lượt tải về

• Chuyên mục: Trắc nghiệm, ôn thi

• Ngày tải lên: 24/06/2017

Đề thi Vật Lý THPT QG 2017

• 950 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 24/06/2017

Đề thi Hóa học THPT QG 2017

• 820 lượt tải về

• Chuyên mục: Trắc nghiệm, ôn thi

• Ngày tải lên: 24/06/2017

Đề thi Vật Lý THPT QG 2017

• 969 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 24/06/2017

Chemistry Today May 2017

• 895 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi trắc nghiệm - bài giảng Hóa học

• Ngày tải lên: 02/05/2017

Mathematics Today May 2017

• 918 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 02/05/2017

Ebook Vũ trụ và Hoa sen

• 1,133 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Thiên văn, Vũ trụ học

• Ngày tải lên: 01/01/2017

12 Practice Tests for the SAT 2015-2016

• 1,145 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 16/10/2016

1000 Solved Problems in Classical Physics

• 1,267 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 11/10/2016

1000 Solved Problems in Modern Physics

• 1,227 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 11/10/2016

Đề thi HK2 môn Vật Lý 2015-2016 các trường THPT - TPHCM

• 3,227 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 10/10/2016

Tạp chí Epsilon số 10 (tháng 8/2016)

• 943 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 28/09/2016

200 years of scientific discovery

• 994 lượt tải về

• Chuyên mục: Sổ tay, từ điển vật lý

• Ngày tải lên: 28/09/2016

Tạp chí Mathematics Today số tháng 10/2016

• 927 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 28/09/2016

Tạp chí Physics for you số tháng 9/2016

• 972 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 28/09/2016

Đề thi HK1 Vật Lý bậc THPT TP Hồ Chí Minh 2015 - 2016

• 673 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 24/02/2016

Đề thi HK2 Vật Lý bậc THPT TP Hồ Chí Minh 2014 - 2015

• 724 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 29/09/2015

Đề thi HK1 Vật Lý bậc THPT TP Hồ Chí Minh 2014 - 2015

• 1,222 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 15/12/2015

Đề thi HSG Vật Lý 9 TP Hồ Chí Minh 2014 - 2015

• 1,657 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 27/09/2015

Đề thi HSG Vật Lý 12 TP Hồ Chí Minh 2014 - 2015

• 1,458 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 26/09/2015

Tổng hợp đề thi HSG Vật Lý lớp 8

• 820 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 08/05/2015

Tổng hợp đề thi HSG Vật Lý lớp 9

• 2,110 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 08/05/2015

Tổng hợp đề thi HK2 các trường THPT TPHCM (2013-2014)

• 2,112 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 19/12/2014

Bài giải thi Toán học trẻ quốc tế KIMC 2014 của Nguyễn Nga Nhi

• 1,131 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 17/08/2014

Gợi ý giải đề Toán đại học 2014 của hocmai.vn

• 615 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 04/07/2014

Đề thi - đáp án tất cả các môn thi Tốt nghiệp THPT 2014

• 1,103 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 08/06/2014

Đề thi thử đại học môn Hóa lần 5 trường chuyên ĐH Sư Phạm HN 2014

• 3,426 lượt tải về

• Chuyên mục: Trắc nghiệm, ôn thi

• Ngày tải lên: 05/06/2014

Đề thi thử đại học môn Toán lần 5 trường chuyên ĐH Sư Phạm HN 2014

• 2,235 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 05/06/2014

Gợi ý giải đề Toán tốt nghiệp THPT 2014

• 1,293 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 03/06/2014

Đề tốt nghiệp THPT môn Vật Lý 2014 - file Word

• 1,297 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật lý

• Ngày tải lên: 02/06/2014

Đề thi thử môn Hóa lần 5 - 2014 trường chuyên ĐH KHTN Hà Nội

• 2,936 lượt tải về

• Chuyên mục: Trắc nghiệm, ôn thi

• Ngày tải lên: 10/05/2014

Đề thi thử môn Toán khối B lần 5 - 2014 trường chuyên ĐH KHTN Hà Nội

• 581 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 10/05/2014

Đề thi thử môn Toán khối A lần 5 - 2014 trường chuyên ĐH KHTN Hà Nội

• 747 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 10/05/2014

Đề thi thử đh môn Hóa trường chuyên ĐHSP Hà Nội 2014

• 11,858 lượt tải về

• Chuyên mục: Trắc nghiệm, ôn thi

• Ngày tải lên: 17/04/2014

Đề thi thử đh môn Toán trường chuyên ĐHSP Hà Nội 2014

• 3,280 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 17/04/2014

Đề thi thử đại học môn Anh lần 4 trường chuyên ĐH KHTN HN 2014

• 583 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 05/04/2014

Đề thi thử đại học môn Hóa lần 4 trường chuyên ĐH KHTN HN 2014

• 8,650 lượt tải về

• Chuyên mục: Trắc nghiệm, ôn thi

• Ngày tải lên: 05/04/2014

Đề thi thử đại học môn Toán lần 4 trường chuyên ĐH KHTN HN 2014

• 2,520 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 05/04/2014

Đề thi thử môn Văn trường Lương Thế Vinh Hà Nội 2014

• 1,155 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 21/03/2014

Đề thi - đáp án thi thử môn Toán trường Lương Thế Vinh Hà Nội 2014

• 2,940 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 21/03/2014

Đề thi thử môn Toán trường Kim Liên Hà Nội

• 990 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 18/03/2014

Đề thi thử môn Toán lần 3 trường chuyên ĐHSP Hà Nội

• 2,201 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 18/03/2014

Đề thi thử môn Toán lần 2 trường chuyên Nguyễn Huệ Hà Nội

• 3,819 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 18/03/2014

Đề thi thử môn Anh trường Lương Thế Vinh Hà Nội

• 1,140 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 18/03/2014

Đề thi thử môn Hóa lần 3 trường chuyên ĐHSP Hà Nội

• 9,028 lượt tải về

• Chuyên mục: Trắc nghiệm, ôn thi

• Ngày tải lên: 18/03/2014

Đề thi thử môn Hóa lần 2 trường chuyên Nguyễn Huệ Hà Nội

• 15,692 lượt tải về

• Chuyên mục: Trắc nghiệm, ôn thi

• Ngày tải lên: 18/03/2014

Đề thi thử môn Hóa trường Kim Liên Hà Nội

• 2,134 lượt tải về

• Chuyên mục: Trắc nghiệm, ôn thi

• Ngày tải lên: 18/03/2014

Đề thi thử môn Anh trường Kim Liên Hà Nội

• 1,173 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 18/03/2014

Đề Hóa chuyên KHTN Hà Nội lần 3 - 2014

• 4,078 lượt tải về

• Chuyên mục: Trắc nghiệm, ôn thi

• Ngày tải lên: 28/02/2014

Đề thi - đáp án Hóa chuyên ĐH Sư Phạm HN lần 2 - 2014

• 3,998 lượt tải về

• Chuyên mục: Trắc nghiệm, ôn thi

• Ngày tải lên: 28/02/2014

Đề thi - đáp án Toán chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội lần 2 - 2014

• 3,780 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 28/02/2014

Đề thi - đáp án môn Toán chuyên ĐH KHTN Hà Nội lần 3 - 2014

• 1,829 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 28/02/2014

Tập san Vật Lý chuyên đề - Diễn Đàn Thư Viện Vật Lý- số 1 (tháng 1-2014)

• 27,718 lượt tải về

• Chuyên mục: Bản tin Vật lí

• Ngày tải lên: 28/01/2014

Đề thi thử môn Hóa trường chuyên ĐH KHTN Hà Nội lần 2-2014

• 6,262 lượt tải về

• Chuyên mục: Trắc nghiệm, ôn thi

• Ngày tải lên: 23/01/2014

Đề thi thử môn Toán trường chuyên ĐH KHTN Hà Nội lần 2-2014

• 2,069 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 23/01/2014

Đề thi thử môn Anh trường chuyên Nguyễn Huệ Hà Nội lần 1-2014

• 3,444 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 23/01/2014

Đề thi thử môn Hóa trường chuyên Nguyễn Huệ Hà Nội lần 1-2014

• 10,865 lượt tải về

• Chuyên mục: Trắc nghiệm, ôn thi

• Ngày tải lên: 23/01/2014

Đề thi thử môn Toán trường chuyên Nguyễn Huệ Hà Nội lần 1-2014

• 3,297 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 23/01/2014

Gói đề & đáp án các môn thi Tốt Nghiệp 2012

• 5,748 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật lý

• Ngày tải lên: 07/06/2012

Đề thi & hướng dẫn giải Olympic 30-4 lần thứ 18 môn Vật Lý khối 11

• 4,121 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc gia

• Ngày tải lên: 18/04/2012

Đề thi Olympic 30-4 lần thứ 18 môn Vật Lý khối 11

• 916 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc gia

• Ngày tải lên: 11/04/2012

Đề thi Olympic 30-4 lần thứ 18 môn Vật Lý khối 10

• 4,804 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc gia

• Ngày tải lên: 09/04/2012

Phần mềm MyEqText 3.0

• 567 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm hỗ trợ tính toán

• Ngày tải lên: 22/03/2012

Tóm tắt lý thuyết Hoá học: HIDROCACBON

• 3,312 lượt tải về

• Chuyên mục: Trắc nghiệm, ôn thi

• Ngày tải lên: 18/03/2012

Trường điện từ

• 1,094 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 13/03/2012

Chuỗi Fourier và tích phân Fourier

• 2,245 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook toán cho vật lý

• Ngày tải lên: 07/03/2012

Giáo trình điện động lực học

• 4,831 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lý lý thuyết

• Ngày tải lên: 07/03/2012

Kỳ thi Olympic vùng Duyên Hải và đồng bằng Bắc Bộ lần thứ 3

• 2,157 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc gia

• Ngày tải lên: 04/03/2012

Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ - Stephen Hawking

• 13,880 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Thiên văn, Vũ trụ học

• Ngày tải lên: 01/03/2012

Bài tập động lượng

• 878 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí lớp 10

• Ngày tải lên: 09/01/2012

Bài tập công - công suất

• 1,874 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí lớp 10

• Ngày tải lên: 09/01/2012

Đề kiểm tra tập trung tháng 8 lớp 10 trường THPT Phùng Hưng TPHCM (Đề 2)

• 1,121 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 06/09/2011

Đề kiểm tra tập trung tháng 8 lớp 10 trường THPT Phùng Hưng TPHCM

• 1,045 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 06/09/2011

Đề kiểm tra tập trung tháng 8 lớp 11 trường THPT Phùng Hưng TPHCM (Đề 2)

• 1,134 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 06/09/2011

Đề kiểm tra tập trung tháng 8 lớp 11 trường THPT Phùng Hưng TPHCM

• 1,079 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 06/09/2011

Đề thi Lý 12 HK1 trường Trần Phú,TPHCM, 2010-2011

• 1,068 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 25/12/2010

Đề thi Lý 10 HK1 trường THPT DL Thăng Long,TPHCM, 2010-2011

• 570 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 24/12/2010

Đề thi Lý 11 Hk1 trường THPT DL Thăng Long TPHCM, 2010-2011

• 592 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 24/12/2010

Đề KT đợt 1 VL12 - HK1 2010-2011 trường Trần Phú, TPHCM

• 577 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 05/10/2010

Bài tập sự rơi tự do

• 3,105 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề trắc nghiệm vật lý, đề kiểm tra, động học chất điểm

• Ngày tải lên: 13/09/2010

Một số bài toán dao động cơ

• 754 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 24/07/2010

Đề thi HK1 Lý 11CB trường Nguyễn Chí Thanh TPHCM

• 1,144 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 15/02/2010

Đề kiểm tra nâng cao 12 - Dao động cơ

• 1,218 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 02/11/2009

Câu hỏi trắc nghiệm chương 1 Lý 12 Nâng Cao

• 4,952 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiềm tra chương Cơ học vật rắn

• Ngày tải lên: 07/08/2009