Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Nguyễn Thanh Tùng

👤 Tác giả Nguyễn Thanh Tùng tải lên 58 tài liệu

Tải miễn phí 58 tài liệu đóng góp bởi tác giả Nguyễn Thanh Tùng.

Đề thi HSG Vật lý An Giang NH: 2020 - 2021

• 1,808 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 05/01/2022

Đề thi HSG THTN Đồng Tháp năm học 2014 - 2015

• 890 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 28/12/2020

Đề thi HSG VL9 (Tỉnh An Giang)

• 724 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 06/04/2018

Bài tập Động học (BDHSGVL_THCS) 03

• 1,073 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 20/08/2016

Bài tập Động học (BDHSGVL_THCS) 02

• 521 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 20/08/2016

Bài tập Động học (BDHSGVL_THCS) 01

• 814 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 20/08/2016

Đề thi HSG Vật lý THCS tỉnh An Giang (2015 - 2016)

• 742 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 30/03/2016

Đề thi HSG VL Lớp 9 Tỉnh An Giang 2014 - 2015 vòng 1

• 1,453 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 25/01/2015

Bồi dưỡng HSG Vật lý THCS (Lực học)

• 1,821 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý cấp trường

• Ngày tải lên: 01/11/2014

Bài tập Bồi dưỡng HGS Vật lý THCS (Động học)

• 1,851 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý cấp trường

• Ngày tải lên: 01/11/2014

Tóm tắt kiến thức vật lý THCS

• 7,923 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 9

• Ngày tải lên: 29/09/2014

Giải bài tập vật lý 11 (Cơ bản)

• 5,983 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 29/09/2014

Giải bài tập vật lý 10 (Cơ bản)

• 2,367 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 29/09/2014

Bài tập Vật lý 11 Tổng hợp

• 2,101 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 19/09/2014

Đề thi tuyển sinh 10 môn Vật lý tỉnh An Giang năm học 2014 - 2015

• 2,915 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề tuyển sinh vào lớp 10

• Ngày tải lên: 04/08/2014

Bộ đề trắc nghiệm & tự luận Vật lý 8

• 8,525 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 27/06/2014

Bộ đề trắc nghiệm & tự luận Vật lý 9 (Cơ bản)

• 10,707 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 9

• Ngày tải lên: 24/06/2014

Bộ câu hỏi Vật lý THCS

• 2,198 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 9

• Ngày tải lên: 21/06/2014

Bài tập Vật lý 11 (Cơ bản)

• 5,535 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 11

• Ngày tải lên: 21/06/2014

Bài tập Vật lý 10 (Cơ bản)

• 6,850 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí lớp 10

• Ngày tải lên: 21/06/2014

Đề thi TS10-Chuyên Lý-Thoại Ngọc Hầu - An Giang (NH:2012-2013,2013-2014)

• 1,912 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề tuyển sinh vào lớp 10

• Ngày tải lên: 23/06/2013

Chuyên đề bài tập Vật lý 10 (Trắc nghiệm & Tự luận)

• 3,303 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 05/05/2013

Đề thi HSG VL 9 Tỉnh An Giang (2012-2013)

• 590 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 19/03/2013

Bộ sưu tập Đề thi HSGVL9

• 1,111 lượt tải về

• Chuyên mục: HSG Lớp 9

• Ngày tải lên: 23/03/2018

Đề thi HSG VL9 Tỉnh An Giang năm học: 2008-2009

• 645 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 16/02/2012

Đề Thi HSG VL9 Tỉnh An Giang năm học: 2006-2007

• 1,023 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 16/02/2012

Đề Thi HSG VL9 Tỉnh An Giang năm học: 2005-2006(2)

• 965 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 16/02/2012

Đề thi HSG VL9 Tỉnh An Giang năm học: 2005-2006(1)

• 957 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 16/02/2012

Đạo của Vât lí (.prc)

• 1,153 lượt tải về

• Chuyên mục: Sách tham khảo

• Ngày tải lên: 08/12/2009

Vật lí trong thế giới sinh học

• 997 lượt tải về

• Chuyên mục: Sách tham khảo

• Ngày tải lên: 29/11/2009