Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Nguyễn Thanh Tùng

👤 Tác giả Nguyễn Thanh Tùng tải lên 58 tài liệu

Tải miễn phí 58 tài liệu đóng góp bởi tác giả Nguyễn Thanh Tùng.

Đề thi HSG Vật lý An Giang NH: 2020 - 2021

• 2,240 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 05/01/2022

Đề thi HSG THTN Đồng Tháp năm học 2014 - 2015

• 821 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 28/12/2020

Đề thi HSG VL9 (Tỉnh An Giang)

• 1,255 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 06/04/2018

Bài tập Động học (BDHSGVL_THCS) 03

• 1,005 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 20/08/2016

Bài tập Động học (BDHSGVL_THCS) 02

• 1,051 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 20/08/2016

Bài tập Động học (BDHSGVL_THCS) 01

• 1,344 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 20/08/2016

Đề thi HSG Vật lý THCS tỉnh An Giang (2015 - 2016)

• 1,270 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 30/03/2016

Đề thi HSGVL lớp 9 tỉnh An Giang 2014 - 2015 vòng 2

• 1,500 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 26/01/2015

Đề thi HSG VL Lớp 9 Tỉnh An Giang 2014 - 2015 vòng 1

• 1,984 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 25/01/2015

Bồi dưỡng HSG Vật lý THCS (Lực học)

• 2,352 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý cấp trường

• Ngày tải lên: 01/11/2014

Bài tập Bồi dưỡng HGS Vật lý THCS (Động học)

• 2,382 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý cấp trường

• Ngày tải lên: 01/11/2014

Tóm tắt kiến thức vật lý THCS

• 8,433 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 9

• Ngày tải lên: 29/09/2014

Giải bài tập vật lý 11 (Cơ bản)

• 6,514 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 29/09/2014

Giải bài tập vật lý 10 (Cơ bản)

• 2,898 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 29/09/2014

Bài tập Vật lý 11 Tổng hợp

• 2,631 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 19/09/2014

Đề thi tuyển sinh 10 môn Vật lý tỉnh An Giang năm học 2014 - 2015

• 3,440 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề tuyển sinh vào lớp 10

• Ngày tải lên: 04/08/2014

Bộ đề trắc nghiệm & tự luận Vật lý 8

• 9,005 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 27/06/2014

Bộ đề trắc nghiệm & tự luận Vật lý 9 (Cơ bản)

• 11,182 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 9

• Ngày tải lên: 24/06/2014

Bộ câu hỏi Vật lý THCS

• 2,726 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 9

• Ngày tải lên: 21/06/2014

Bài tập Vật lý 11 (Cơ bản)

• 6,065 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 11

• Ngày tải lên: 21/06/2014

Bài tập Vật lý 10 (Cơ bản)

• 7,379 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí lớp 10

• Ngày tải lên: 21/06/2014

Bài tập Vật lý 12 - Dao động_Sóng cơ học (có đáp số)

• 1,434 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 23/07/2013

Đề thi TS10-Chuyên Lý-Thoại Ngọc Hầu - An Giang (NH:2012-2013,2013-2014)

• 2,422 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề tuyển sinh vào lớp 10

• Ngày tải lên: 23/06/2013

Chuyên đề bài tập Vật lý 10 (Trắc nghiệm & Tự luận)

• 3,828 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 05/05/2013

Đề thi HSG VL 9 Tỉnh An Giang (2012-2013)

• 1,121 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 19/03/2013

Bộ sưu tập Đề thi HSGVL9

• 1,641 lượt tải về

• Chuyên mục: 06. HSG Lớp 9

• Ngày tải lên: 23/03/2018

Đề thi HSG VL9 Tỉnh An Giang năm học: 2008-2009

• 1,175 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 16/02/2012

Đề Thi HSG VL9 Tỉnh An Giang năm học: 2006-2007

• 956 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 16/02/2012

Đề Thi HSG VL9 Tỉnh An Giang năm học: 2005-2006(2)

• 897 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 16/02/2012

Đề thi HSG VL9 Tỉnh An Giang năm học: 2005-2006(1)

• 890 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 16/02/2012

Đạo của Vât lí (.prc)

• 1,684 lượt tải về

• Chuyên mục: Sách tham khảo

• Ngày tải lên: 08/12/2009

Vật lí trong thế giới sinh học

• 1,527 lượt tải về

• Chuyên mục: Sách tham khảo

• Ngày tải lên: 29/11/2009