Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> TNH

👤 Tác giả TNH tải lên 9 tài liệu

Tải miễn phí 9 tài liệu đóng góp bởi tác giả TNH.

Sóng cơ, Sóng dừng

• 1,047 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 23/06/2022

Dao động cơ

• 507 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 23/06/2022

Bài tập thấu kính

• 850 lượt tải về

• Chuyên mục: Mắt và dụng cụ quang

• Ngày tải lên: 23/06/2022

Điện tích. định luật Cu-Lông

• 1,002 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 23/06/2022

Điện tích điện trường

• 807 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 23/06/2022

Bài tập ba định luật Niu Tơn

• 1,034 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 23/06/2022

Phương pháp giải bài tập CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

• 651 lượt tải về

• Chuyên mục: Nhiệt học

• Ngày tải lên: 02/05/2022

BÀI TẬP SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN

• 652 lượt tải về

• Chuyên mục: Nhiệt học

• Ngày tải lên: 02/05/2022