Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Trương Văn Thiện

👤 Tác giả Trương Văn Thiện tải lên 46 tài liệu

Tải miễn phí 46 tài liệu đóng góp bởi tác giả Trương Văn Thiện.

Vật Lý 11 - Chương Trình mới - Bài số 1

• 880 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 11 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 15/05/2023

Đề kiểm tra giữa kì I lớp 12

• 1,061 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 26/11/2022

Đề ôn tập giữa kì I lý 10 chương trình mới

• 1,061 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lí 10 - Chương trình mới 2022

• Ngày tải lên: 30/10/2022

Vật Lý 10 Kì II Chương trình mới

• 960 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lí 10 - Chương trình mới 2022

• Ngày tải lên: 27/10/2022

2000 câu Dao động cơ - Full đáp án

• 850 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 12/08/2022

Giáo án Vật Lý 10 Cả năm theo chương trình mới

• 875 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 28/05/2022

Đề thi sở Thanh Hóa

• 1,115 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 28/05/2022

Đề Thi Sở Hà Nội

• 1,049 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 28/05/2022

Đề thi Sở GD Thái Nguyên

• 1,011 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 28/05/2022

Bài tập cơ hệ dao động - Full lời giải

• 1,187 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 02/05/2022

Đề thi thử Thanh Chương 1

• 1,093 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 02/05/2022

Bài tập xoay chiều. Mức độ 3 - Vận dụng

• 1,096 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 22/04/2022

Bài tập xoay chiều. Mức độ 2 - Thông hiểu

• 986 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 22/04/2022

Bài Xoay chiều. Mức độ 1 - Nhận biết

• 947 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 22/04/2022

Bài tập chương Sóng Cơ. Mức độ 3 - Vận dụng

• 957 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 22/04/2022

Bài tập chương Sóng Cơ. Mức độ 2 - Thông hiểu

• 791 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 22/04/2022

Bài tập chương Sóng Cơ. Mức độ 1 - Nhận biết

• 816 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 22/04/2022

Lý thuyết sóng cơ

• 1,001 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 22/04/2022

Bài tập chương Dao động cơ. Mức độ 3 - Vận dụng

• 888 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 22/04/2022

Bài tập chương Dao động cơ. Mức độ 2 - Thông hiểu

• 847 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 22/04/2022

Bài tập Dao động cơ. Mức độ 1 - nhận biết

• 910 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 22/04/2022

Bài tập Vật Lý 10 cả kì I

• 1,365 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 06/04/2022

Bài tập Vật lý 10 cả kì II

• 633 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 06/04/2022

Bộ đề kiểm tra giữa kì II - Vật Lý 12

• 653 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/03/2022

Đề kiểm tra cuối học kì II lớp 12

• 780 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/03/2022

Tổng hợp đề thi Đại học, minh họa các năm mới nhất

• 1,369 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 29/01/2022

Bộ đề kiểm học ki I lớp 11 theo cấu trúc của Bộ

• 978 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 05/01/2022

Đề thi học kì II Vật Lý 10 (số 10) 2021 theo đặc tả ma trận của BGD

• 1,023 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 30/05/2021

Đề thi học kì II Vật Lý 10 (số 09) 2021 theo đặc tả ma trận của BGD

• 982 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 30/05/2021

Đề thi học kì II Vật Lý 10 (số 08) 2021 theo đặc tả ma trận của BGD

• 1,265 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 15/06/2021

Đề thi học kì II Vật Lý 10 (số 07) 2021 theo đặc tả ma trận của BGD

• 1,083 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 15/06/2021

Đề thi học kì II Vật Lý 10 (số 06) 2021 theo đặc tả ma trận của BGD

• 987 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 30/05/2021

Đề thi học kì II Vật Lý 10 (số 04) 2021 theo đặc tả ma trận của BGD

• 1,038 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 15/06/2021

Đề thi học kì II Vật Lý 10 (số 03) 2021 theo đặc tả ma trận của BGD

• 1,083 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 30/05/2021

Đề thi học kì II Vật Lý 10 (số 02) 2021 theo đặc tả ma trận của BGD

• 1,057 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 15/06/2021

Đề thi học kì II Vật Lý 10 (số 02) 2021 theo đặc tả ma trận của BGD

• 1,093 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 30/05/2021

Đề thi học kì II Vật Lý 10 (số 1) 2021 theo đặc tả ma trận của BGD

• 1,021 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 30/05/2021

Đề thi nắm trọn 28 câu 2020-2021

• 674 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 30/05/2021

Đề thi thử Chuyên Thoại Ngọc Hầu

• 1,311 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 28/04/2021

Tổng hợp công thức lớp 12

• 580 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 25/04/2021

Trắc nghiệm Lý thuyết 12

• 2,151 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 03/10/2020