Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> OMEGA

👤 Tác giả OMEGA tải lên 21 tài liệu

Tải miễn phí 21 tài liệu đóng góp bởi tác giả OMEGA.

CHUYÊN ĐỀ SÓNG ÁNH SÁNG (CHI TIẾT-ĐẦY ĐỦ))

• 735 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 25/07/2021

Chuyên đề 2- Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

• 677 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 21/05/2020

Chuyên đề 1- Khối Đa Diện

• 678 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 21/05/2020

CHUYÊN ĐỀ SÓNG CƠ (CHI TIẾT - ĐẦY ĐỦ)

• 4,194 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 06/09/2018

CHUYÊN ĐỀ DAO ĐỘNG CƠ (CHI TIẾT - ĐẦY ĐỦ)

• 4,304 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 03/07/2018

2000 Câu Trắc Nghiệm Dao Động Cơ (có đáp án)

• 1,877 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 03/08/2017

Vật lý 12- Chuyên đề về con lắc đơn

• 2,136 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 21/07/2017

Chuyên Đề Về Dao Động Tổng Hợp

• 695 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 10/07/2017

Tổng hợp dao động khác tần số

• 1,128 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 10/07/2017

Vật lý 12- Chuyên đề về con lắc đơn

• 802 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 28/06/2017