Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> TXĐ

👤 Tác giả TXĐ tải lên 68 tài liệu

Tải miễn phí 68 tài liệu đóng góp bởi tác giả TXĐ.

ĐỀ ĐỊNH KỲ Hằng tuần__Lý 11

• 1,483 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 22/10/2021

BT Full__TỔNG HỢP DAO ĐỘNG

• 1,585 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 22/10/2021

ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

• 1,469 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề trắc nghiệm vật lý, đề kiểm tra, động học chất điểm

• Ngày tải lên: 20/07/2021

Bản RÚT GỌN___BẢNG CÔNG THỨC 11

• 1,536 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 11

• Ngày tải lên: 20/07/2021

16 ĐỀ LUYỆN THI QG 2021--Giai đoạn nước rút

• 870 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 28/04/2021

16 đề luyện thi THPTQG

• 1,668 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 08/04/2021

2 bài toán kinh điển_EM BÉ RƠI!

• 1,425 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề trắc nghiệm vật lý, đề kiểm tra, động học chất điểm

• Ngày tải lên: 07/03/2021

ĐỀ CƯƠNG LÝ 10___HK2

• 1,778 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 28/02/2021

ĐỀ CƯƠNG LÝ 12___HK2---Chương 4

• 1,612 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động điện từ - Sóng điện từ

• Ngày tải lên: 02/01/2021

ĐỀ CƯƠNG LÝ 11___HK2

• 1,673 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Từ học

• Ngày tải lên: 02/01/2021

ĐỀ CƯƠNG LÝ 10___HK2

• 1,500 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 02/01/2021

ĐỀ CƯƠNG LÝ 11

• 584 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 10/11/2020

Giao Thoa Sóng Cơ

• 1,605 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 28/10/2020

GIAO THOA SÓNG CƠ

• 1,628 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 18/09/2020

Mạch RLC có f thay đổi

• 1,583 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 24/09/2020

ĐỀ CƯƠNG LÝ 11___HK2

• 1,697 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 02/11/2020

ĐỀ CƯƠNG LÝ 11

• 1,652 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 14/09/2020

ĐỀ CƯƠNG LÝ 10__HK2

• 1,589 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 10/09/2020

ĐỀ CƯƠNG LÝ 10__HK1

• 720 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 10/09/2020

Các đề LUYỆN LÝ THUYẾT

• 1,684 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 27/07/2020

ĐỀ CƯƠNG Lý 10 (HK1)

• 1,659 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 18/07/2020

ĐỀ CƯƠNG Lý 11 (HK1)

• 601 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 18/07/2020

12 ĐỀ ÔN THPTQG

• 1,614 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 18/07/2020

16 ĐỀ LUYỆN NƯỚC RÚT

• 1,724 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 12/07/2020

BÀI TẬP THEO CHỦ ĐỀ CON LẮC LÒ XO

• 1,225 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 05/07/2020

12 ĐỀ ÔN THPTQG___Level 1

• 1,520 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 24/06/2020

16 ĐỀ ÔN THPTQG___Nước rút

• 1,725 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 24/06/2020

Đề ôn hk1 Lý 12__Sở Ninh Bình

• 1,408 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 28/04/2020

ĐỀ CƯƠNG THI QG___LÝ 11___HK2

• 642 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 13/02/2020

MẠCH RLC NÔI TIẾP

• 1,637 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 16/11/2019

MẠCH DAO ĐỘNG LC___Full

• 723 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động điện từ - Sóng điện từ

• Ngày tải lên: 30/10/2019

ĐỀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG 3__LÝ 12

• 1,529 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 29/10/2019

ĐỀ CƯƠNG THI QG___LÝ 10___HK1

• 1,024 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 29/10/2019

ĐỀ CƯƠNG HAY HK1___LÝ 12 (dành cho hs TB và KHÁ))

• 1,502 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 24/10/2019

NGÂN HÀNG HK1___LÝ 11

• 1,587 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 24/10/2019

NGÂN HÀNG HK1___LÝ 10

• 1,646 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 24/10/2019

CỰC TRỊ khi f thay đổi

• 1,658 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 21/10/2019

ĐỀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG 2__LÝ 12

• 1,116 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 20/10/2019

ĐỀ KT HẰNG TUẦN số 15___kiến thức đến bài 14

• 1,600 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 18/10/2019

DÒNG ĐIỆN TROng CHẤT ĐIỆN PHÂN

• 870 lượt tải về

• Chuyên mục: Dòng điện không đổi - Dòng điện trong các môi trường

• Ngày tải lên: 18/10/2019

ĐỀ KT HẰNG TUẦN số 14___kiến thức đến bài 13

• 1,571 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 17/10/2019

Full__ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG XOAY CHIỀU

• 668 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 17/10/2019

ĐỀ CƯƠNG 12__Dành cho HS TB và KHÁ

• 1,767 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 12/10/2019

ĐỀ LUYỆN ĐỊNH KỲ HĂNG TUẦN___LÝ 12

• 1,463 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 07/10/2019

TRẮC NGHIỆM SÓNG DỪNG

• 1,499 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 07/10/2019

TRẮC NGHIỆM MẠCH RLC NÔI TIẾP

• 1,412 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 07/10/2019

TRẮC NGHIỆM SÓNG ÂM

• 1,512 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 07/10/2019

GIAO THOA SÓNG CƠ

• 1,673 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 24/09/2019

CÁC DẠNG LÝ 11---HK2__ÔN THPTQG

• 1,542 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 23/09/2019

MẠCH RLC NÔI TIẾP

• 1,487 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 19/09/2019

TRẮC NGHIỆM CON LẮC LÒ XO

• 1,581 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 19/09/2019

TRẮC NGHIỆM LÝ 11 THEO BÀI ĐỈNH CAO HK 1

• 1,674 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 12/09/2019

GIAO THOA SÓNG CƠ

• 1,579 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 28/08/2018

BỘ ĐỀ LTQG CHUẨN Full ĐÁP ÁN

• 1,840 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 27/04/2018

Dao động cơ CHUYÊN - GV Trịnh Xuân Đông

• 611 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 16/03/2018

Đề cương Vật lí 12 Học kì 2

• 813 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 12/03/2018

LÝ THUYẾT Full Sóng cơ

• 1,648 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 23/01/2018

MẠCH LC (Full -- Thầy TXĐ

• 1,776 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động điện từ - Sóng điện từ

• Ngày tải lên: 17/01/2018

Một số Bài tập Đồ Thị Và Sai Số

• 1,761 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 15/01/2018

Dao động & Sóng ĐT - Full

• 1,830 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động điện từ - Sóng điện từ

• Ngày tải lên: 09/01/2018

ĐỀ THI THỬ -- Chuẩn cấu trúc mới

• 691 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 09/01/2018

TUYỆT KỸ luyện thi THPTQG

• 1,623 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/11/2017

Tài liệu ôn cấp tốc Vật lý 12

• 1,805 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 23/02/2017

TAIÊ - TÀI LIỆU ĐẲNG CẤP VẬT LÝ 12

• 533 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 24/11/2015