Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Đặng Đình Ngọc

👤 Tác giả Đặng Đình Ngọc tải lên 76 tài liệu

Tải miễn phí 76 tài liệu đóng góp bởi tác giả Đặng Đình Ngọc.

Bài 4: Sóng âm full dạng

• 1,315 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 22/10/2021

Bài 3: Sóng dừng full dạng

• 1,662 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 22/10/2021

Bài 2: Giao thoa sóng full dạng

• 1,466 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 22/10/2021

Bài 1: Sóng cơ và sự truyền sóng full dạng

• 1,999 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 22/10/2021

Ôn tập chương 1 - dao động cơ - luyện thi thpt quốc gia

• 1,433 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 22/10/2021

Các loại dao động full dạng - luyện thi thpt quốc gia

• 1,376 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 03/10/2021

Tổng hợp dao động full dạng - luyện thi thpt quốc gia

• 904 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 22/10/2021

Con lắc đơn full dạng

• 1,101 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 25/09/2021

Con lắc lò xo full dạng

• 1,162 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 25/09/2021

Bài 2: x, v, a, F full dạng

• 959 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 10/09/2021

Tổng ôn chương 1 dao động cơ

• 1,674 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 10/09/2021

Con lắc đơn

• 705 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 24/08/2021

Bài 4: Con lắc lò xo

• 833 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 01/08/2021

Bài 3: Thời gian - Quãng đường

• 802 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 01/08/2021

Bài 2: x,v,a, F

• 745 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 01/08/2021

Chương 1: Điện tích. Điện trường

• 783 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 20/07/2021

Bài 2: Điện trường và cường độ điện trường

• 1,289 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 20/07/2021

Chương 2: Động lực học chất điểm

• 818 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 14/06/2021

Chương 7: Mắt và các dụng cụ quang học

• 839 lượt tải về

• Chuyên mục: Mắt và dụng cụ quang

• Ngày tải lên: 14/06/2021

Chương 2: Dòng điện không đổi

• 1,037 lượt tải về

• Chuyên mục: Dòng điện không đổi - Dòng điện trong các môi trường

• Ngày tải lên: 14/06/2021

Chương 1: Điện tích. Điện trường

• 672 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 14/06/2021

Tổng ôn chương 1 dao động cơ

• 849 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 14/06/2021

Bài 2. Điện trường. Cường độ điện trường

• 652 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 14/06/2021

Bài 2: x,v,a,F

• 645 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 14/06/2021

Đề cương ôn thi học kỳ 2 lớp 11

• 747 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 14/06/2021

Tổng ôn kỳ thi thpt quốc gia 2021 môn vật lý - lớp 12

• 1,350 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 15/06/2021

Vật lý luyện thi thpt quốc gia lớp 12

• 837 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 14/06/2021

Vật lý luyện thi thpt quốc gia lớp 10

• 966 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 15/06/2021

Vật lý luyện thi thpt quốc gia - lớp 11

• 1,357 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 14/06/2021

Bài 1. Điện tích điện trường

• 1,224 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 15/06/2021

Bài 1: Chuyên đề 1: Điện tích. Điện trường

• 639 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 14/06/2021

Vật lý luyện thi thpt quốc gia lớp 10

• 601 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 14/06/2021

Vật lý luyện thi thpt quốc gia lớp 11

• 1,141 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 15/06/2021

Vật lý luyện thi thpt quốc gia lớp 12

• 754 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 15/06/2021

Tổng ôn chương 1 dao động cơ

• 814 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 15/06/2021

Tổng ôn chương 3. Điện xoay chiều

• 935 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 08/06/2021

Tổng ôn chương 2. Sóng cơ

• 825 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 08/06/2021

Bài 3. Định luật Ôm cho toàn mạch

• 892 lượt tải về

• Chuyên mục: Dòng điện không đổi - Dòng điện trong các môi trường

• Ngày tải lên: 08/06/2021

Bài 1. Nhận biết ánh sáng

• 613 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 7

• Ngày tải lên: 14/06/2021

Bài 1: Đo độ dài

• 579 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 9

• Ngày tải lên: 08/06/2021

Chương 2. Sóng cơ

• 759 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 15/06/2021

Bài 1: Chuyển động thẳng đều

• 796 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Động học chất điểm

• Ngày tải lên: 08/06/2021

Bài 1: Dao động điều hoà

• 662 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 08/06/2021

Bài 1: Định luật Coulomb

• 713 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 21/06/2021

Tổng ôn chương I: Dao động cơ

• 729 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 06/06/2021

Bài 1: Định luật coulumb

• 584 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 08/06/2021

Tổng ôn kỳ thi thpt quốc gia 2021 môn vật lý - lớp 11

• 1,802 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 06/06/2021

Luyện thi chương I: Dao động cơ

• 788 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 30/05/2021