Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Lê Đình Bửu

👤 Tác giả Lê Đình Bửu tải lên 73 tài liệu

Tải miễn phí 73 tài liệu đóng góp bởi tác giả Lê Đình Bửu.

Kiểm tra 1 tiết Học kì 2 Vật lí 12

• 1,342 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 02/06/2020

Kiểm tra 1 tiết Học kì 2 Vật lí 11

• 1,878 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 02/06/2020

Kiểm tra 1 tiết Học kì 2 Vật lí 10

• 1,993 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 02/06/2020

Kiểm tra HKII - vật lí 11 (TN-TL)

• 1,767 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 14/05/2018

Kiểm tra HKII - vật lí 10 (TN-TL)

• 1,717 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 14/05/2018

Kiểm tra 1 tiết vật lí 10HKII (TN+TL)

• 2,632 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 01/04/2018

Kiểm tra 1 tiết vật lí 11 HKII (TN+TL)

• 2,833 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 20/03/2018

Kiểm tra 1 tiết vật lí 12 (HKII)

• 1,538 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 20/03/2018

Kiểm tra HKI khối 11 (trắc nghiệm + tự luận)

• 1,473 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 29/12/2017

Thi HKI khối 10- trắc nghiệm và tự luận

• 1,884 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 29/12/2017

15 phút điện xoay chiều

• 971 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 14/12/2017

Kiểm tra 1 tiết 11 HKI (trắc nghiệm + tự luận)

• 1,781 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 19/11/2017

Kiểm tra 1 tiết 12 HKI

• 1,035 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 19/11/2017

Kiểm tra 1 tiết vật lí 10 (trắc nghiệm và tự luận)

• 2,910 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 28/10/2017

Đề và đáp án HKII - lớp 12 - Bình Thuận

• 2,495 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 12/04/2017

Tài liệu ôn THPTQG 2017

• 1,337 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 08/04/2017

Kiểm tra 1 tiết vật lí 10 (HKII)

• 1,624 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 31/03/2017

30 phút vật lí 11 9 trắc nghiệm từ trường

• 874 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 24/03/2017

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 Lý 12

• 1,013 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 22/03/2017

Ôn tập vật lí 10 học kì 2

• 3,154 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí lớp 10

• Ngày tải lên: 22/03/2017

Kiểm tra 1 tiết Lý 11 học kì 2

• 1,867 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 22/03/2017

Kiểm tra học kì 2 Vật lí 10

• 3,297 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 26/04/2015

Kiểm tra học kì 2 Vật lí 11

• 2,839 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 26/04/2015

Đề kiểm tra học kì II - khối 12

• 1,449 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 24/04/2015

Một số đề ôn thi tốt nghiệp 2014

• 4,860 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử THPT Quốc Gia, tốt nghiệp THPT

• Ngày tải lên: 21/04/2014

Kiểm tra 15 phút 12 - dao động cơ 1

• 3,986 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/10/2013

Kiểm tra 15 phút 12 - dao động cơ

• 1,845 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/10/2013

Hướng dẫn ôn tập vật lí 10 (HKII)

• 3,862 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 27/03/2013

Hướng dẫn ôn tập học kì 2 VL11

• 2,517 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 11

• Ngày tải lên: 27/02/2013

Kiểm tra 1 tiết vật lí 12 (HKII)

• 2,012 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 30/01/2013

Kiểm tra 15 phút (12)- chương IV,V CB

• 1,539 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 25/01/2013

Ma trận, đề và đáp án kiểm tra học kì 1 VL10

• 6,305 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 13/12/2012

Đề kiểm tra học kì II (khối 11) + Đáp án

• 2,862 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 23/04/2012

Đề kiểm tra học kì II (khối 10) + Đáp án

• 3,804 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 23/04/2012

Một sô đề kiểm tra cả năm khối 10 + 11

• 1,558 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 26/03/2012

Đề kiểm tra học kì II (khối 12) + Đáp án

• 5,254 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 20/03/2012

Đề kiểm tra 1 tiết + ĐA khối 10CB (bài hk2)

• 2,013 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 23/02/2012

Kiểm tra 15 phút (12) - lượng tử ánh sáng

• 2,424 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 19/02/2012

Đề kiểm tra + ĐA tra 1 tiết HKII khối 11CB

• 2,004 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 16/02/2012

12 đề ôn tốt nghiệp CB - 2012

• 1,280 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 09/02/2012

Bộ đề kiểm tra 1 tiết HKII + ĐA (khối 12)

• 2,476 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 31/01/2012

Để & đáp án kiểm tra học kì 1 Vật lí 11 - THPT DTNT Bình Thuận

• 1,280 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 12/12/2011

Để & đáp án kiểm tra học kì 1 Vật lí 10 - THPT DTNT Bình Thuận

• 1,938 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 12/12/2011

Lí thuyết Vật lí 11 học kì 1

• 2,831 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 11

• Ngày tải lên: 17/11/2011

Đề & đáp án kiểm tra học kì II vật lí 11 (TL)

• 1,398 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 05/05/2011

Đề & đáp án kiểm tra học kì II vật lý 10 (TL)

• 1,759 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 05/05/2011

Giáo án bám sát vật lý 11 HKII

• 3,676 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 11 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 21/02/2011

Giáo án bám sát vật lý 10 HKII

• 2,521 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 21/02/2011

Đề và đáp án kiểm tra học kì I Lý 11 ( 2010 - 2011) - PTDTNT Bình Thuận

• 1,199 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 19/12/2010

Kiểm tra 1 tiết Vật lí 11 CB

• 1,373 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 11

• Ngày tải lên: 11/11/2010

Chuẩn kiến thức kĩ năng Vật lí THPT Cơ bản

• 4,995 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 22/10/2010

Giáo án bám sát vât lý 11

• 2,710 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 11 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 13/10/2010

Giáo án bám sát VL10 HKI (soạn cẩn thận)

• 3,151 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 03/10/2010

Lê Đình Bửu - Tài liệu luyện thi đại học vật lí

• 1,772 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 10/07/2010

Hướng dẫn ôn tập học kì 2 Vật lí 10

• 2,843 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 29/03/2010

Giáo án Vật lý 11 Cơ bản

• 3,222 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 11 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 08/03/2010

Tài liệu ôn thi TN 2009 (Lê Đình Bửu)

• 1,556 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 07/05/2009

Thiết kế bài giảng vật lí 11CB (hay và đầy đủ)

• 5,082 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 11 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 08/03/2009