Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Tùng Nguyễn Đức

👤 Tác giả Tùng Nguyễn Đức tải lên 22 tài liệu

Tải miễn phí 22 tài liệu đóng góp bởi tác giả Tùng Nguyễn Đức.

Đề thi vào 10 chuyên lý Nguyễn Trãi Hải Dương 2019

• 1,050 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề tuyển sinh vào lớp 10

• Ngày tải lên: 06/06/2019

Đề thi HSG 10 Hải Dương 2016

• 1,732 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 13/09/2017

Đề thi vào 10 chuyên KHTN năm 2016 -2017

• 1,844 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề tuyển sinh vào lớp 10

• Ngày tải lên: 06/06/2016

Ôn tập chương 1 vật lý 11

• 6,869 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 10/09/2015

Đề thi HSG vật lý 12 tỉnh Hải Dương 2012

• 1,079 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 26/03/2015

Đề thi GVG Thuận Thành Bắc Ninh 2013

• 957 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 26/03/2015

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Bắc Giang 2014 -2015

• 1,698 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 24/03/2015

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Hải Dương 2013

• 686 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 24/03/2015

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Hải Dương 2010

• 746 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 24/03/2015

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Hải Dương 2012

• 1,086 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 24/03/2015

Đề kiểm tra đội tuyển học sinh giỏi vật lý 9

• 821 lượt tải về

• Chuyên mục: HSG Lớp 9

• Ngày tải lên: 23/03/2018

Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

• 2,082 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Phản xạ - Khúc xạ ánh sáng

• Ngày tải lên: 07/02/2015

Đề thi chuyên lý 10 Nguyễn Trãi Hải Dương 2013- 2014

• 2,142 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề tuyển sinh vào lớp 10

• Ngày tải lên: 11/06/2014

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Hải Dương 2014

• 981 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 23/03/2014

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VẬT LÍ 9 2012-2013 TX CHÍ LINH

• 1,257 lượt tải về

• Chuyên mục: HSG Lớp 9

• Ngày tải lên: 23/03/2018

Một số bài tập lớp 10

• 938 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí lớp 10

• Ngày tải lên: 27/12/2012

Đề kiểm tra đội tuyển HSG 9 phần điện

• 969 lượt tải về

• Chuyên mục: HSG Lớp 9

• Ngày tải lên: 23/03/2018

Bài khảo sát phần dao động cơ học lớp 12

• 831 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 09/08/2012

Chuyên đề điện tích 11

• 950 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 11

• Ngày tải lên: 30/07/2012

Đề thi HSG vật ly 9 huyện Kinh Môn, Hải Dương

• 1,018 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 26/03/2012

Các lực cơ học-Tổng hợp và phân tích lực (Nguyễn Đức Tùng)

• 3,996 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 04/03/2009