Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Nguyễn Huy Hùng

👤 Tác giả Nguyễn Huy Hùng tải lên 27 tài liệu

Tải miễn phí 27 tài liệu đóng góp bởi tác giả Nguyễn Huy Hùng.

Đề Kiểm tra 1 tiết vật lí học kì 2 lớp 12

• 1,984 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 26/04/2018

KHẢO SÁT HSG LỚP 11 LẦN 1 NĂM 2017

• 2,713 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý cấp trường

• Ngày tải lên: 19/08/2017

Đề kiểm tra 1 tiết vật lí 10 học kì 2

• 4,619 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 24/03/2017

Đề lí 11 học kì 1

• 1,246 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 24/12/2016

Sóng cơ nâng cao

• 1,712 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 15/12/2016

Công thức lí 12 sưu tầm

• 1,017 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 15/12/2016

Bồi dưỡng học sinh giỏi 12 cơ học

• 1,304 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 14/12/2016

Đề khảo sát học sinh giỏi Lý 10 lần 1

• 2,960 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý cấp trường

• Ngày tải lên: 14/12/2016

Ma trận lí 10 học kì I

• 1,061 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 13/12/2016

Kiểm tra 1 tiết lớp 10

• 1,024 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 26/10/2016

Bài tập ôn học sinh giỏi 10

• 2,269 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí lớp 10

• Ngày tải lên: 20/10/2016

Đề và đáp án kiểm tra vật lí 12 học kì 1

• 999 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 29/12/2015

Đề và đáp án vật lí 11 học kì 1 năm 2015

• 1,798 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 29/12/2015

Đề thi học sinh giỏi tổng hợp

• 3,919 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý cấp trường

• Ngày tải lên: 21/05/2015

Đề ôn thi ĐH 2015

• 1,166 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 21/05/2015

Đề luyện thi Đại Học năm 2015

• 1,095 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 18/05/2015

Đề kiểm tra học kì 2 vật lí 11 và 10

• 1,948 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 17/04/2015

50 bài tập học sinh giỏi 12

• 2,609 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 31/03/2015

Đề cương ôn thi vật lí 11 năm 2015

• 2,121 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 11

• Ngày tải lên: 31/03/2015

Bài tập phản ứng hạt nhân

• 1,866 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 31/03/2015

20 đề thi thử ĐH hay của thầy Khánh

• 2,078 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 30/03/2015

Đề ôn thi tốt nghiệp vật lí năm 2014

• 4,639 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử THPT Quốc Gia, tốt nghiệp THPT

• Ngày tải lên: 28/04/2014

Dao động cơ

• 1,889 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 14/09/2013

Đề ôn sóng cơ

• 1,630 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 22/11/2012