Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Lưu Văn Tạo

👤 Tác giả Lưu Văn Tạo tải lên 53 tài liệu

Tải miễn phí 53 tài liệu đóng góp bởi tác giả Lưu Văn Tạo.

TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT CHƯƠNG DAO ĐỘNG CƠ

• 1,847 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 22/10/2015

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP LÝ THUYẾT TRƯỚC KÌ THI TS ĐH NĂM 2014

• 1,047 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 24/06/2014

MỘT SỐ ĐỂ KIỂM TRA CUỐI KÌ I LỚP 11 (TỈNH BR - VT)

• 2,048 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 10/12/2013

SỰ RƠI TỰ DO

• 2,607 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Động học chất điểm

• Ngày tải lên: 18/09/2013

BÀI 14 : SÓNG CƠ - PHƯƠNG TRÌNH SÓNG

• 3,273 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 29/11/2012

BÀI 20 MẠCH DAO ĐỘNG

• 2,786 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Dao động điện từ - Sóng điện từ

• Ngày tải lên: 29/11/2012

ĐỀ KIỂM TRA THỪ LỚP 12 GIỮA KÌ I - 2012 - 2013 - THPT ĐTH - VT

• 1,311 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 30/10/2012

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN

• 2,979 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiềm tra chương Cơ học vật rắn

• Ngày tải lên: 11/10/2012

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG TIN HỌC CỦA TS NGUYỄN THANH TÙNG - TẬP 2

• 4,282 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho tài nguyên tin học

• Ngày tải lên: 16/07/2012

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIN HỌC CỦA TS NGUYỄN THANH TÙNG TẬP 1

• 3,212 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho tài nguyên tin học

• Ngày tải lên: 16/07/2012

MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ ÔN THI HSG LỚP 10, 11 (PHÍA BẮC)

• 5,342 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý cấp trường

• Ngày tải lên: 14/07/2012

CÁC CHUYÊN ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI MÔN LÝ

• 6,886 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý cấp trường

• Ngày tải lên: 12/07/2012

BÀI TẬP CHƯƠNG DAO ĐỘNG CƠ

• 3,202 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 10/07/2012

ĐỀ THI CHỌN HSG TỈNH BR VT NĂM HỌC 2010 -2011

• 1,843 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 08/07/2012

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG VẬT LÝ 11

• 15,895 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý cấp trường

• Ngày tải lên: 26/06/2012

BÀI GIẢNG ĐIỆN XC CỦA TS ĐỖ XUÂN HỘI

• 1,428 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 25/06/2012

ĐỀ MẪU CỦA CỤC KHẢO THÍ & KIỂM ĐỊNH

• 1,224 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 19/06/2012

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II - LÝ 11

• 2,206 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 23/03/2012

KIỂM TRA CUỐI KÌ I (THAM KHẢO) - VL11CB - tự luận

• 560 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 16/12/2011

ĐỀ THAM KHẢO ÔN KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 VL11

• 560 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 16/12/2011

ĐỀ KIỂM TRA THỬ CUỐI KÌ I VL11

• 1,236 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 12/12/2011

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HSG TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

• 2,435 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 07/12/2011

CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN SÂU THPT CHUYÊN

• 2,373 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 11 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 07/12/2011

Trắc nghiệm về dao động điều hoà

• 1,592 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 15/07/2011