Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Đặng Thanh Phú

👤 Tác giả Đặng Thanh Phú tải lên 22 tài liệu

Tải miễn phí 22 tài liệu đóng góp bởi tác giả Đặng Thanh Phú.

ĐIỆN TÍCH, ĐIỆN TRƯỜNG

• 3,064 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 04/09/2017

ĐỀ ÔN LẦN CUỐI

• 881 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 26/06/2015

CHUYÊN ĐỀ VLHN ĐẦY ĐỦ

• 2,867 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 22/03/2015

ÔN VLHN CÓ ĐÁP ÁN

• 1,103 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 08/04/2012

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII MÔN VẬT LÝ 12

• 4,866 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 08/04/2012

PHẢN XẠ TOÀN PHẦN 11NC

• 1,143 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Phản xạ - Khúc xạ ánh sáng

• Ngày tải lên: 28/03/2012

SÓNG ÁNH SÁNG+Đáp án

• 2,015 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 26/01/2011

Dao động điện từ

• 801 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Dao động điện từ - Sóng điện từ

• Ngày tải lên: 25/12/2010

PHƯƠNG PHÁP GIẢI+Bài tập Điện xoay chiều

• 9,447 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 13/12/2010

Dao động & Sóng điện từ

• 923 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động điện từ - Sóng điện từ

• Ngày tải lên: 24/11/2010

Phương pháp giải toán trắc nghiệm Sóng cơ

• 2,391 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 23/10/2010

Thời gian và quãng đường đi trong dao động điều hòa

• 3,050 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 20/10/2010

Bài tập phản xạ nhanh Con lắc lò xo

• 940 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 20/10/2010

MỘT CÁCH NHÌN VỀ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

• 1,095 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar

• Ngày tải lên: 12/09/2010

ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA+ ĐA

• 752 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 23/08/2010