Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Thầy TÂN - Trung tâm TÂN TIẾN THÀNH

👤 Tác giả Thầy TÂN - Trung tâm TÂN TIẾN THÀNH tải lên 121 tài liệu

Tải miễn phí 121 tài liệu đóng góp bởi tác giả Thầy TÂN - Trung tâm TÂN TIẾN THÀNH.

ĐỀ THI THỬ SỞ BẮC NINH 2019 có đáp án

• 1,072 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 17/05/2019

VẬT LÝ 11 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LẦN 1

• 1,047 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 14/08/2018

VẬT LÝ 10 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LẦN 1

• 1,275 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 13/08/2018

BỘ ĐỀ ÔN THI GIỮA HKI SỞ GDĐT CẦN THƠ

• 1,498 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 15/10/2017

ĐÁP ÁN 2 ĐỀ KTCL LẦN 1 2018

• 833 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 15/07/2017

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LẦN 1 2018 ĐỀ 2

• 926 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 15/07/2017

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LẦN 1 2018 ĐỀ 1

• 956 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 15/07/2017

TUYỀN CHỌN 300 CÂU CHUẨN DỄ ÔN THI THPT

• 870 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 20/06/2017

QUANG HÌNH VẬT LÍ 11

• 1,807 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 01/04/2017

NHIỆT HỌC VẬT LÍ 10

• 1,408 lượt tải về

• Chuyên mục: Nhiệt học

• Ngày tải lên: 01/04/2017

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK2 VL10

• 1,344 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 25/03/2017

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK2 VL11

• 1,711 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 25/03/2017

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK2 VL12

• 961 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 25/03/2017

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HKII VL12

• 1,327 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 28/02/2017

ÔN TẬP VL11 CHƯƠNG 5 CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

• 3,851 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Từ học

• Ngày tải lên: 25/02/2017

ÔN TẬP VL10 CHƯƠNG 5 CHẤT KHÍ

• 4,098 lượt tải về

• Chuyên mục: Nhiệt học

• Ngày tải lên: 25/02/2017

ĐỀ KT ĐK THÁNG 2 VL 12 TT TTT

• 771 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/02/2017

ĐỀ KT ĐK THÁNG 2 VL 11 TT TTT

• 907 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 22/02/2017

ĐỀ KT ĐK THÁNG 2 VL 10 TT TTT

• 1,027 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 22/02/2017

LÍ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN VẬT LÝ 10 TOÀN TẬP

• 5,864 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 27/07/2016

LÍ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN VẬT LÝ 11 TOÀN TẬP

• 5,531 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 10/07/2016

LÍ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN VẬT LÝ 11 TOÀN TẬP

• 1,787 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 09/07/2016

ĐỀ VÀ BÀI GIẢI ĐỀ TOÁN THPT 2016

• 843 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 01/07/2016

TỔNG ÔN TẬP LÍ THUYẾT VL 12

• 4,156 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 19/06/2016

TUYỂN CHỌN 7.7=49 CÂU ÔN TẬP THI THPT QG 2016

• 988 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 16/04/2016

TT LTĐH TÂN TIẾN THÀNH - ĐỀ HK2 VL10 SỐ 02

• 1,675 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 10/04/2016

TT LTĐH TÂN TIẾN THÀNH - ĐỀ HK2 VL10 SỐ 01

• 1,343 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 09/04/2016

TT LTĐH TÂN TIẾN THÀNH - ĐỀ KT THÁNG 1 VL12

• 825 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 01/02/2016

TT LTĐH TÂN TIẾN THÀNH - ĐỀ KT THÁNG 1 VL11

• 1,202 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 01/02/2016

TT LTĐH TÂN TIẾN THÀNH - ĐỀ KT THÁNG 1 VL10

• 950 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 01/02/2016

KIẾN THỨC NỀN MÓNG CHƯƠNG TỪ TRƯỜNG VL11

• 1,686 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Từ học

• Ngày tải lên: 13/01/2016

KĨ THUẬT GIẢI NHANH CHƯƠNG HẠT NHÂN VL12

• 2,274 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 13/01/2016

TT LTĐH TÂN TIẾN THÀNH - TÀI LIỆU TỰ HỌC VL 12

• 1,597 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 26/12/2015

TT LTĐH TÂN TIẾN THÀNH - TÀI LIỆU TỰ HỌC VL 11

• 1,596 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 26/12/2015

TT LTĐH TÂN TIẾN THÀNH - TÀI LIỆU TỰ HỌC VL 10

• 1,461 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 26/12/2015

TT LTĐH TÂN TIẾN THÀNH _ 2 ĐỀ HKI VL12

• 1,755 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 14/12/2015

GIẢI CHI TIẾT MÔN VẬT LÝ 2015 ĐỀ 138

• 1,628 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 03/07/2015

ĐÁP ÁN 6 MÃ ĐỀ MÔN LÝ THPT 2015

• 1,526 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 02/07/2015

TỔNG HỢP LỜI GIẢI MÔN TOÁN TỐT NGHIỆP THPT 2015

• 940 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 01/07/2015

ÔN TẬP NHANH LT VL12 TẬP 2

• 1,270 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 28/06/2015

GIẢI CHUYÊN ĐH VINH L3 2015

• 3,133 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 27/06/2015

GIẢI CHUYÊN ĐH VINH L3 2015

• 2,103 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 26/06/2015

GIẢI CHUYÊN ĐH VINH L3 2015

• 1,999 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 26/06/2015

ÔN TẬP NHANH LT VL12 TẬP 1

• 1,371 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 25/06/2015

GIẢI ĐỀ THI THỬ LẦN 2 2015

• 1,230 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 25/06/2015

GIẢI CHUYÊN ĐH VINH L3 2015

• 1,805 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 24/06/2015

ĐỀ THI THỬ THPT QG LẦN 2

• 1,321 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 19/06/2015

4 ĐỀ THI THỬ HK2 VL10 (đáp án)

• 3,898 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 23/04/2015

ĐỀ THI THỬ THPT 2015 LẦN 1

• 1,759 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 10/04/2015

ĐÁP ÀN FILE "TỔNG ÔN TẬP LÍ THUYẾT VL 12"

• 1,782 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 10/04/2015

ĐỀ KIỂM TRA HK2 VL12

• 3,433 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 06/04/2015

TỔNG ÔN TẬP LÍ THUYẾT VL 12

• 2,561 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 28/03/2015

HỆ THỐNG LÍ THUYẾT VL 12 NC BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY

• 3,916 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 24/10/2014

ÔN TẬP & KT CHƯƠNG 1 VL10

• 3,336 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề trắc nghiệm vật lý, đề kiểm tra, động học chất điểm

• Ngày tải lên: 03/10/2014

Bộ giáo dục Quyết định phê duyệt Phương án thi tốt nghiệp

• 949 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 10/09/2014

150 CÂU ÔN TẬP CHƯƠNG 1 VL 11

• 6,246 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 31/08/2014

Tổng hợp hơn 100 câu cơ vật rắn 12

• 1,465 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiềm tra chương Cơ học vật rắn

• Ngày tải lên: 01/08/2014

Tổng hợp hơn 1000 câu dao động 12

• 2,475 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 01/08/2014

Tổng hợp hơn 700 câu sóng cơ 12

• 2,264 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 01/08/2014

Tổng hợp hơn 700 câu sóng ánh sáng 12

• 2,886 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 01/08/2014

Tổng hợp hơn 1000 câu điện XC 12

• 2,273 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 01/08/2014

SỔ TAY CẨM NANG LTĐH VẬT LÍ (bản word đẹp)

• 4,760 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 06/07/2014

SỔ TAY CẨM NANG LTĐH VẬT LÍ

• 2,142 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 25/06/2014

BÀI GIẢNG VẬT LÍ 12

• 1,503 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 14/08/2013

BÀI GIẢNG VẬT LÍ 10

• 1,963 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 03/08/2013

BÀI GIẢNG VẬT LÍ 11

• 1,913 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 03/08/2013

ĐỀ & ĐA KSCL 12 LẦN 1 2013 (cơ bản)

• 1,480 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 01/08/2013

Kiến thức trọng tâm VL10: Chất khí

• 4,368 lượt tải về

• Chuyên mục: Nhiệt học

• Ngày tải lên: 10/04/2012

Tap chi Kvant_2010

• 1,044 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 09/01/2012

Tap chi Kvant_2009

• 720 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 09/01/2012

Tap chi Kvant_2008

• 1,042 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 09/01/2012

Tap chi Kvant_2007

• 1,319 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 09/01/2012

Tap chi Kvant_2006

• 1,156 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 09/01/2012

Tap chi Kvant_2004

• 675 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 09/01/2012

Tap chi Kvant_2003

• 1,031 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 09/01/2012

Tap chi Kvant_2002

• 1,001 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 09/01/2012

Tap chi Kvant_2001

• 1,143 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 09/01/2012

Tap chi Kvant_2000

• 677 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 09/01/2012

Tap chi Kvant_1999

• 966 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 09/01/2012

Tap chi Kvant_1998

• 927 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 08/01/2012

Tap chi Kvant_1997

• 1,007 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 08/01/2012

Tap chi Kvant_1970

• 1,236 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 08/01/2012

Tài lệu chuyên: Vật lí phân tử và nhiệt học

• 5,669 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 08/01/2012

Kiến thức trọng tâm VL12: Sóng ánh sáng

• 2,378 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 01/01/2012

Kiến thức trọng tâm VL11: Phần TỪ HỌC

• 2,414 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Từ học

• Ngày tải lên: 01/01/2012

Kiến thức trọng tâm VL12: Động lực học vật rắn

• 1,948 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiềm tra chương Cơ học vật rắn

• Ngày tải lên: 27/11/2011