Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> langtu

👤 Tác giả langtu tải lên 7 tài liệu

Tải miễn phí 7 tài liệu đóng góp bởi tác giả langtu.

1000 câu trắc nghiệm Vật lí 12

• 1,477 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 20/01/2011

Ôn tập Điện xoay chiều

• 1,293 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 04/11/2010

Trắc nghiệm các loại quang phổ

• 2,231 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 04/11/2010

Ôn thi phần Vật lí hạt nhân

• 1,403 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 02/11/2010

ÔN THI : SÓNG ÁNH SÁNG

• 1,634 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 02/11/2010

Ôn tập: Phản xạ, khúc xạ ánh sáng

• 4,896 lượt tải về

• Chuyên mục: Sự phản xạ và khúc xạ ánh sáng

• Ngày tải lên: 02/11/2010