Các tài liệu Chuyên đề giao an

word.gif

Giáo án Vật lí 11 Tiết 32-44

• 1,273 lượt tải về

• Tải lên bởi: pham thuy tu

• Ngày tải lên: 26/09/2011

executable.gif

Font Facebook đẹp dùng thiết kế giáo án

• 995 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Triệu Phú

• Ngày tải lên: 19/03/2012

word.gif

Giáo án Vật lý 10 - Ban Cơ bản (Nguyễn Thanh Bình)

• 1,961 lượt tải về

• Tải lên bởi: NGUYỄN THANH BÌNH

• Ngày tải lên: 11/04/2009

word.gif

Giáo án chương 1 Vật lí 10CB

• 521 lượt tải về

• Tải lên bởi: thanhvy

• Ngày tải lên: 11/10/2011

archive_rar.gif

Giáo án Lý 12CB - Mới - Có tự chọn

• 2,464 lượt tải về

• Tải lên bởi: Dương Văn Đổng

• Ngày tải lên: 10/01/2012

archive_rar.gif

Giáo án bám sát VL10

• 2,249 lượt tải về

• Tải lên bởi: phoenix

• Ngày tải lên: 15/09/2013

word.gif

Giáo án Công nghệ 11

• 1,920 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyen thi thanh hoa

• Ngày tải lên: 05/10/2011

word.gif

Giáo án vât lý 11 kì 1

• 1,501 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phan Văn Hội

• Ngày tải lên: 04/08/2014

word.gif

Giáo án bài Con lắc đơn

• 806 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đoàn Anh

• Ngày tải lên: 29/10/2012

pdf1.gif

Giáo án vật lý 11 CB (Huỳnh Quốc Lam)

• 5,014 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huynh Quoc Lam

• Ngày tải lên: 12/04/2009

word.gif

Giáo án tự chon 12 kì 2 đầy đủ

• 2,316 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Dinh Ha

• Ngày tải lên: 02/05/2013

word.gif

Giáo án Vật lý 12 nâng cao

• 1,442 lượt tải về

• Tải lên bởi: tran quang hoa

• Ngày tải lên: 02/09/2011

pdf3.gif

Bài giảng Các định luật bảo toàn (HKQ dịch)

• 2,526 lượt tải về

• Tải lên bởi: Benjamin Crowell (HKQ dịch)

• Ngày tải lên: 24/10/2009

word.gif

Giáo án VL10CB - Tiết 1 đến 9

• 531 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Minh Trang

• Ngày tải lên: 15/08/2011

word.gif

Giáo án 12 cả năm

• 4,396 lượt tải về

• Tải lên bởi: bảo

• Ngày tải lên: 24/11/2014

pdf3.gif

Bài giảng Đại cương Sóng cơ học

• 2,229 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đặng Việt Hùng

• Ngày tải lên: 31/10/2009

word.gif

Giáo án Vật lý 10NC (3 cột)

• 3,323 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyen thi thanh hoa

• Ngày tải lên: 05/10/2011

archive_rar.gif

Giáo án Công nghệ 11

• 1,126 lượt tải về

• Tải lên bởi: minhduc_lx2000

• Ngày tải lên: 06/08/2014

word.gif

Giáo án Vật lí 10CB

• 2,020 lượt tải về

• Tải lên bởi: Tran dinh tu

• Ngày tải lên: 20/08/2012

archive_rar.gif

Giáo án trọn bộ 10-11-12

• 4,086 lượt tải về

• Tải lên bởi: dung

• Ngày tải lên: 22/07/2013

word.gif

Giáo án 10-11-12 CB và NC theo định dạng 3 cột

• 8,850 lượt tải về

• Tải lên bởi: doanhk26aly

• Ngày tải lên: 13/08/2010

word.gif

Giáo án 10 Cơ bản (có bài tập)

• 2,957 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kienthuy

• Ngày tải lên: 09/07/2012

word.gif

Giáo án Vật lí 10 CB (Thùy Dung)

• 1,568 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Thi Thuy Dung

• Ngày tải lên: 08/08/2012

word.gif

Giáo án Vật lý 10 ban CB chương I 2015 - 2016

• 816 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Thi Ai Van

• Ngày tải lên: 24/11/2015

word.gif

Giáo án vật lý 10

• 2,082 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lương Văn Vũ

• Ngày tải lên: 29/05/2013

archive_rar.gif

Giáo Án Vật Lý 11 Nguyễn Khuyến

• 1,457 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đa Kim Vẻ

• Ngày tải lên: 18/01/2013

powerpoint.gif

Bài giảng Định luật Bôilơ-Mariốt

• 2,194 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Tan Cuong

• Ngày tải lên: 04/03/2009

word.gif

Giáo án Vật lý 10 - Ban Cơ bản (Tiết 1 - 20)

• 1,493 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Hoàng Xuân Phúc

• Ngày tải lên: 11/04/2009

archive_rar.gif

Giáo án Vật Lý 11

• 1,072 lượt tải về

• Tải lên bởi: Bùi Minh Trung

• Ngày tải lên: 26/01/2011

word.gif

Giáo án Vật lí 12 Học kì 1

• 1,015 lượt tải về

• Tải lên bởi: thuy nhung

• Ngày tải lên: 04/01/2020

word.gif

Giáo an Vật Lý 10 CB (GDTX)

• 1,213 lượt tải về

• Tải lên bởi: Việt

• Ngày tải lên: 03/09/2011

word.gif

Giáo án Vật li 12 HK2

• 576 lượt tải về

• Tải lên bởi: hồ thị xuân thanh

• Ngày tải lên: 16/08/2021

word.gif

Giáo án tự chọn 11 - HK 1 - NC (Dương Hòa)

• 3,230 lượt tải về

• Tải lên bởi: Dương Hoà

• Ngày tải lên: 12/04/2009

word.gif

GIÁO ÁN VẬT LÝ 11

• 600 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Đăng Khoa

• Ngày tải lên: 16/09/2019

word.gif

GIÁO ÁN VẬT LÍ 12 CHƯƠNG 3

• 1,457 lượt tải về

• Tải lên bởi: thuy nhung

• Ngày tải lên: 24/12/2016

word.gif

Giáo án Vật Lý 11-Học kì II-chương trình nâng cao-Nguyễn Nam

• 3,829 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Nam

• Ngày tải lên: 12/04/2009

word.gif

Giáo án VL 11 CB - Tiết 1 đến 20

• 812 lượt tải về

• Tải lên bởi: le van hung

• Ngày tải lên: 03/11/2009

word.gif

Giáo án bài Định luật bảo toàn động lượng

• 2,200 lượt tải về

• Tải lên bởi: Ly Ly

• Ngày tải lên: 03/11/2010

word.gif

Giáo án Vật lí 8

• 3,110 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đỗ Đình Thuần

• Ngày tải lên: 28/05/2011

word.gif

Giáo án chương IV lớp 11CB theo chuẩn KTKN

• 580 lượt tải về

• Tải lên bởi: Thai Ngoc Anh

• Ngày tải lên: 21/02/2011

powerpoint.gif

Bài 12 Lý 8 (Nguyễn Đức Danh)

• 1,460 lượt tải về

• Tải lên bởi: NGUYEN DUC DANH

• Ngày tải lên: 12/04/2009

word.gif

Giáo án vật lí 11 CB

• 1,442 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Thị Anh Đào

• Ngày tải lên: 26/02/2014

word.gif

Giáo án vật lí 8

• 1,644 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyễn thế vinh

• Ngày tải lên: 02/01/2013

word.gif

Giáo án Vật lí 10 Chương 6

• 1,480 lượt tải về

• Tải lên bởi: thuy nhung

• Ngày tải lên: 23/11/2017

word.gif

Giáo án bài Giao thoa sóng

• 923 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đoàn Anh

• Ngày tải lên: 29/10/2012

word.gif

Giáo án Vật lí 11 CB

• 908 lượt tải về

• Tải lên bởi: Dao Ngoc Hao

• Ngày tải lên: 22/08/2010

word.gif

Giáo án VL10 - Ôn tập chương 1

• 1,370 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Ngoc Hai

• Ngày tải lên: 06/07/2018

word.gif

Giáo án vật lí 11

• 1,505 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyen vuong quoc truong tho

• Ngày tải lên: 30/10/2014

archive_rar.gif

Giáo án vật lí lớp 11 có phần ghi bảng riêng

• 3,743 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phạm Hồng Đăng

• Ngày tải lên: 01/01/2015

word.gif

Giáo án Vật lý 12 ban CB chương I 2015 - 2016

• 823 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Thi Ai Van

• Ngày tải lên: 24/11/2015

word.gif

Giáo án Vật lí 10CB 3 cột hoàn chỉnh

• 5,723 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Thi Dieu Hien

• Ngày tải lên: 26/03/2012

archive_rar.gif

Giáo án Vật lý 10NC HK1

• 995 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đoàn Quỳnh Nga

• Ngày tải lên: 23/07/2009

word.gif

Giáo án: Thế năng

• 1,237 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Thị Thuý Hiền

• Ngày tải lên: 15/04/2013

word.gif

Giáo án Lý 10CB Chương 1

• 1,036 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huynh Quoc Lam

• Ngày tải lên: 25/08/2014

archive_rar.gif

Giáo án Lý 12CB trọn bộ

• 3,774 lượt tải về

• Tải lên bởi: Dương Văn Đổng

• Ngày tải lên: 24/12/2011

word.gif

Giáo Án vật lý 10 chương trình chuẩn

• 1,290 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyễn bá thịnh

• Ngày tải lên: 26/04/2019

archive_rar.gif

Giáo án Lý 12 cũ

• 1,276 lượt tải về

• Tải lên bởi: Dương Văn Đổng

• Ngày tải lên: 12/04/2009

word.gif

Giáo án Lý 11CB-HKII-Đã giảm tải

• 3,245 lượt tải về

• Tải lên bởi: Dương Văn Đổng

• Ngày tải lên: 09/01/2013

word.gif

Giáo án bài CHẤT LỎNG HIỆN TƯỢNG CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG

• 1,342 lượt tải về

• Tải lên bởi: lanhoa

• Ngày tải lên: 18/01/2013

word.gif

Giáo án dạy chéo buổi khối 12 học kì 2

• 1,708 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyen thi my khanh

• Ngày tải lên: 26/03/2013

word.gif

Giáo án bài Gương cầu lồi (VL7)

• 1,495 lượt tải về

• Tải lên bởi: vu thi hang

• Ngày tải lên: 30/11/2010

word.gif

Giáo án chủ đề tự chọn lớp 10 (Đinh Anh Tuấn)

• 3,932 lượt tải về

• Tải lên bởi: DinhAnhTuan

• Ngày tải lên: 04/04/2009

word.gif

Giáo án: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác - lơ

• 706 lượt tải về

• Tải lên bởi: Đỗ Văn Thuần

• Ngày tải lên: 19/03/2015

word.gif

GIÁO ÁN VẬT LÝ 12

• 1,334 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Đăng Khoa

• Ngày tải lên: 16/09/2019

archive_rar.gif

Giáo án Công nghệ 8 (Lê Đức Tư)

• 2,082 lượt tải về

• Tải lên bởi: le duc tu

• Ngày tải lên: 15/07/2009

word.gif

Giáo án Vật Lý 12 - HKI - Chương trình chuẩn

• 1,946 lượt tải về

• Tải lên bởi: Dương Văn Đổng

• Ngày tải lên: 01/08/2013

word.gif

Giáo án Vật lí 10 CB

• 1,063 lượt tải về

• Tải lên bởi: TRẦN THI

• Ngày tải lên: 03/08/2009

word.gif

GIÁO ÁN LÝ 7

• 1,812 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Trung Hiếu

• Ngày tải lên: 26/12/2018

word.gif

Giáo án Lý 11CB - HKI - Đã giảm tải

• 1,372 lượt tải về

• Tải lên bởi: Dương Văn Đổng

• Ngày tải lên: 23/10/2012

word.gif

Giáo án 10-11-12 CB và NC theo định dạng 3 cột

• 14,962 lượt tải về

• Tải lên bởi: doanhk26aly

• Ngày tải lên: 17/02/2017

word.gif

Giáo án Vật lý 6

• 1,506 lượt tải về

• Tải lên bởi: Tran Huu Tuong

• Ngày tải lên: 25/07/2010

word.gif

[GA] BÀI TẬP KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

• 861 lượt tải về

• Tải lên bởi: LY THI YA

• Ngày tải lên: 06/03/2012

word.gif

Giáo án 10 cơ bản 2 cột

• 4,252 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lai Duc Quan

• Ngày tải lên: 24/10/2012

word.gif

Giáo án Vật lí 11CB cả năm

• 1,601 lượt tải về

• Tải lên bởi: hoang long

• Ngày tải lên: 07/09/2012

archive_rar.gif

Giáo án Vật lí 12 NC - Chương 1 (Võ Anh Tuấn)

• 1,804 lượt tải về

• Tải lên bởi: Vo Anh Tuan

• Ngày tải lên: 12/04/2009

word.gif

Giáo án Vật Lý 12 - HKII - Chương trình chuẩn

• 1,766 lượt tải về

• Tải lên bởi: Dương Văn Đổng

• Ngày tải lên: 02/09/2013

word.gif

Giáo án bài Kính hiển vi

• 1,048 lượt tải về

• Tải lên bởi: Vũ Đình Trường

• Ngày tải lên: 09/12/2011

archive_rar.gif

Giáo án lớp 10 CB (Bộ 1)

• 1,066 lượt tải về

• Tải lên bởi: nghethuat86

• Ngày tải lên: 12/11/2009

archive_rar.gif

GIÁO ÁN VẬT LÍ 11 NĂM 2014 ĐẦY ĐỦ

• 2,892 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Hồng Quảng

• Ngày tải lên: 15/05/2014

archive_rar.gif

Giáo án Tin học 9

• 1,723 lượt tải về

• Tải lên bởi: Thai Tung Khuong

• Ngày tải lên: 09/12/2009

archive_rar.gif

Giáo án HKI VL10

• 1,041 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lê Minh Bảo Quốc

• Ngày tải lên: 06/09/2012

word.gif

Giáo án 12NC - Chương 5 (Dương Văn Tính)

• 1,607 lượt tải về

• Tải lên bởi: Dương Văn Tính

• Ngày tải lên: 12/04/2009

archive_rar.gif

Giáo án Lý 12CB - Đã giảm tải

• 4,450 lượt tải về

• Tải lên bởi: Dương Văn Đổng

• Ngày tải lên: 02/10/2012

word.gif

Một số bìa giáo án đẹp

• 20,782 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyễn hoa

• Ngày tải lên: 03/09/2011

word.gif

Giáo án các tiết bài tập Vật lí 10

• 5,489 lượt tải về

• Tải lên bởi: huỳnh văn mẫn

• Ngày tải lên: 19/08/2010

archive_zip.gif

Giáo án Vật lý 10 - Ban Cơ bản (6)

• 2,681 lượt tải về

• Tải lên bởi: Le Minh Tan

• Ngày tải lên: 11/04/2009

word.gif

Giáo án Vật Lý 11 - HKI - Chương trình chuẩn

• 2,251 lượt tải về

• Tải lên bởi: Dương Văn Đổng

• Ngày tải lên: 01/08/2013

archive_rar.gif

Giáo án VL12 CB giảm tải (học kì 2)

• 1,545 lượt tải về

• Tải lên bởi: kphoahong

• Ngày tải lên: 08/03/2012

powerpoint.gif

no vi nhiet, bai giang, chat khi

• 1,125 lượt tải về

• Tải lên bởi: người đẹp

• Ngày tải lên: 06/04/2009

word.gif

Giáo án vật lý 11 CB

• 1,012 lượt tải về

• Tải lên bởi: Bùi anh Tuấn

• Ngày tải lên: 24/08/2009

word.gif

Giáo án Vật lí 10 nâng cao

• 2,166 lượt tải về

• Tải lên bởi: le huy tran

• Ngày tải lên: 25/10/2010

word.gif

Giáo án Vật Lý 12 Cơ Bản (đúng theo PPCT)

• 6,576 lượt tải về

• Tải lên bởi: do dang khoa

• Ngày tải lên: 04/09/2011

word.gif

Giáo án Vật Lí 11 (Chương trình chuẩn - Trọn bộ)

• 2,911 lượt tải về

• Tải lên bởi: Không nhớ tên

• Ngày tải lên: 18/08/2009

archive_rar.gif

Giáo án Vật lí 7

• 3,120 lượt tải về

• Tải lên bởi: le duc tu

• Ngày tải lên: 14/07/2009

word.gif

Giáo án Vật lí 10 Chương 5

• 1,879 lượt tải về

• Tải lên bởi: thuy nhung

• Ngày tải lên: 09/12/2017

word.gif

Giáo án thực tập: Định luật bảo toàn cơ năng

• 853 lượt tải về

• Tải lên bởi: lê thị kim linh

• Ngày tải lên: 06/03/2014

word.gif

Giáo án Vật lý 11 CB

• 1,218 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trầm Thái Vân

• Ngày tải lên: 13/08/2011

word.gif

Giáo án Vật lí 11

• 2,718 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lan Anh

• Ngày tải lên: 10/05/2016

archive_rar.gif

Giáo án Lý 12 CB HK II (Từ tiết 36 đến tiết 57) (Dương Văn Đổng)

• 1,139 lượt tải về

• Tải lên bởi: Dương Văn Đổng

• Ngày tải lên: 11/03/2009