Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > Đề Vật Lý THPT QG 2019 mã 219

Đề Vật Lý THPT QG 2019 mã 219

* Huỳnh Vĩnh Phát - 832 lượt tải

Chuyên mục: Đề thi THPT quốc gia chính thức môn Vật lý

Để download tài liệu Đề Vật Lý THPT QG 2019 mã 219 các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu Đề Vật Lý THPT QG 2019 mã 219 , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn

 File word
Đánh máy:
• Thầy Phùng Ân Hưng – TPHCM
• Thầy Hà Văn Thạnh – THPT Nguyễn Hữu Cầu – TPHCM
• Thầy Nguyễn Đình Tuân – Tỉnh...

 File word
Đánh máy:
• Thầy Phùng Ân Hưng – TPHCM
• Thầy Hà Văn Thạnh – THPT Nguyễn Hữu Cầu – TPHCM
• Thầy Nguyễn Đình Tuân – Tỉnh Đắk Lắk
• Điền Quang – Xứ Đàng Trong


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Luong tu thu vi
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
9 Đang tải...
Chia sẻ bởi: Huỳnh Vĩnh Phát
Ngày cập nhật: 04/07/2019
Tags:
Ngày chia sẻ:
Tác giả Huỳnh Vĩnh Phát
Phiên bản 1.0
Kích thước: 138.12 Kb
Kiểu file: docx
Hãy đăng kí hoặc đăng nhập để tham gia bình luận

  • Tài liệu Đề Vật Lý THPT QG 2019 mã 219 là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

DIEÃN ÑAØN THÖ VIEÄN VAÄT LYÙ

thuvienvatly.com/forums

ÑEÀ THI THPT QG 2019

MOÂN: VAÄT LYÙ – Maõ Ñeà: 219

Thôøi gian: 50 phuùt

Ngaøy: 25-6-2019

Ñaùnh maùy:

Ban Bieân Taäp

Dieãn Ñaøn Thö Vieän Vaät Lyù

Câu 1-TVVL: Tia X có bản chất là

A. dòng các electronB. sóng âm

C. dòng các pozitron D. sóng điện từ

Câu 2-TVVL: Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, bộ phận nào sau đây đặt ở máy thu thanh dùng để biến dao động điện thành dao động âm có cùng tần số?

A. Mạch tách sóng B. Anten thu

C. Mạch khuếch đại D. Loa

Câu 3-TVVL: Một vật dao động điều hòa với tần số góc ω. Chu kỳ dao động của vật được tính bằng công thức

A. T=2πωB. T=ω2πC. T=12πωD. T=2πω

Câu 4-TVVL: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k. Con lắc dao động điều hòa dọc theo trục Ox nằm ngang. Khi vật có li độ x thì lực đàn hồi của lò xo tác dụng vào nó là

A. -kx2B. -kx C. -12kxD. -12kx2

Câu 5-TVVL: Phản ứng hạt nhân nào sau đây là phản ứng phân hạch?

A. 84210Po⟶24He+82206PbB. 01n+92235U⟶3995Y+53138I+301n

C. 714N⟶10e+612CD. 612C⟶-10e+714N

Câu 6-TVVL: Một sóng cơ hình sin truyền dọc theo trục Ox. Quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kỳ bằng

A. hai lần bước sóng.B. ba lần bước sóng.

C. một bước sóng. D. nửa bước sóng.

Câu 7-TVVL: Đặc trưng nào sau đây là đặc trưng sinh lý của âm?

A. Mức cường độ âmB. Độ to của âm.

C. Đồ thị dao động âm. D. Tần số âm.

Câu 8-TVVL: Trong máy phát điện xoay chiều ba pha đang hoạt động bình thường. Các suất điện động cảm ứng trong ba cuộn dây của phần ứng từng đôi một lệch pha nhau

A. 2π5.B. π4.C. 2π3.D. π2.

Câu 9-TVVL: Số nuclon trong hạt nhân ZAX là

A. A.B. Z.C. A-Z.D. A+Z.

Câu 10-TVVL: Trong miền ánh sáng nhìn thấy, chiết suất của thủy tinh có giá trị nhỏ nhất đối với ánh sáng đơn sắc nào sau đây?

A. Ánh sáng tím. B. Ánh sáng lam.

C. Ánh sáng lục.D. Ánh sáng đỏ.

Câu 11-TVVL: Mối liên hệ giữa cường độ hiệu dụng I và cường độ cực đại I0 cùa dòng điện xoay chiều hình sin là:

A. I=I02B. I=2I0C. I=I02D. I=I02

Câu 12-TVVL: Tia laze được dùng:

A. như một dao mổ trong phẫu thuật mắt

B. để kiểm tra hành lý của khách đi máy bay.

C. trong chiếu điện, chụp điện.

D. đề tìm khuyết tật bên trong các vật đúc kim loại.

Câu 13-TVVL: Một tụ điện có điện dung 10μF. Khi tụ điện có hiệu điện thế là 20V thì điện tích của nó là:

A. 5.10-3CB. 5.10-7CC. 2.10-4C D. 2.10-2C

Câu 14-TVVL: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết điện trở và tổng trở của đoạn mạch có giá trị lần lượt là 50Ω và 502Ω. Hệ số công suất của đoạn mạch là:

A. 1B. 0,87C. 0,5D. 0,71

Câu 15-TVVL: Trong chân không, bức xạ có bước sóng nào sau đây là bức xạ hồng ngoại?

A. 850nmB. 700nmC. 500nmD. 350nm

Câu 16-TVVL: Một đoạn dây dẫn thẳng dài 20cm, được đặt trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là 0,04T. Biết đoạn dây dẫn vuông góc với các đường sức từ. Khi cho dòng điện không đổi có cường độ 5A chạy qua dây dẫn thì lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn là

A. 0,04NB. 0,004NC. 40ND. 0,4N

Câu 17-TVVL: Tại một nơi trên mặt đất có g=9,87ms2, một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ 2s. Chiều dài con lắc là

A. 50cmB. 100cmC. 40cmD. 25cm

Câu 18-TVVL: Xét nguyên tử hidro theo mẫu nguyên tử Bo, quỹ đạo dừng K của electron có bán kính là r0=5,3.10-11m. Quỹ đạo dừng N có bán kính là

A. 21,2.10-11m B. 132,5.10-11mC. 47,7.10-11m D. 84,8.10-11m

Câu 19-TVVL: Một sợi dây dài 48cm có hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng với hai bụng sóng. Sóng truyền trên dây có bước sóng là

A. 96cmB. 32cmC. 48cmD. 24cm

Câu 20-TVVL: Một sóng điện từ lan truyền trong chân không có bước sóng 6000m. Lấy c=3.108m/s. Biết trong sóng điện từ, thành phần điện trường tại một điểm biến thiên điều hòa với chu kỳ T. Giá trị của T là

A. 3.10-4sB. 4.10-5sC. 5.10-4sD. 2.10-5s

556401910350500

Câu 21-TVVL: Khảo sát thực nghiệm một máy biến áp có cuộn sơ cấp A và cuộn thứ cấp B. Cuộn A được nối với mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi. Cuộn B gồm các vòng dây quấn cùng chiều, một số điểm trên B được nối ra các chốt m, n, p, q (như hình bên). Số chỉ của vôn kế V có giá trị lớn nhất khi khóa K ở chốt nào sau đây?

A. Chốt m. B. Chốt p.

C. Chốt n. D. Chốt q.

Câu 22-TVVL: Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc 100π rad/s vafoo hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L =

H. Cảm kháng của cuộn cảm là

A. 20 Ω.B. 20

Ω. C. 10

Ω. D. 40 Ω.

Câu 23-TVVL: Năng lượng cần thiết để giải phóng một êlectron liên kết thành êlectron dẫn (năng lượng kích hoạt) của các chất PbS, Ge, Si, CdTe lần lượt là: 0,30 eV; 0,66 eV; 1,12 eV; 1,51 eV. Lấy 1 eV = 1,6.10-19 J. Khi chiếu bức xạ đơn sắc mà mỗi phôtôn mang năng lượng bằng 1,13.10-19 J vào các chất trên thì số chất mà hiện tượng quang điện trong không xảy ra là

A. 3.B. 2.C. 4. D. 1.

Câu 24-TVVL: Cho khối lượng của prôtôn, nơtron, hạt nhân

lần lượt là 1,0073 u; 1,0087 u; 6,0135 u. Độ hụt khối của

A. 0,0245 u.B. 0,0412 u.C. 0,0345 u.D. 0,0512 u.

Câu 25-TVVL: X là chất phóng xạ

. Ban đầu có một mẫu X nguyên chất. Sau 53,6 phút, số hạt

sinh ra gấp 3 lần số hạt nhân X còn lại trong mẫu. Chu kì bán rã của X bằng

A. 13,4 phút.B. 26,8 phút.C. 53,6 phút.D. 8,93 phút.

Câu 26-TVVL: Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm S1 và S2 có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng 1 cm. Trong vùng giao thoa, M là điểm cách S1 và S2 lần lượt là 8 cm và 12 cm. Giữa M và đường trung trực của đoạn S1S2 có số vân giao thoa cực tiểu là

A. 6.B. 3.C. 4. D. 5.

Câu 27-TVVL: Một nguồn điện một chiều có suất điện động 8 V và điện trở trong 1 Ω được nối với điện trở R = 7 Ω thành mạch điện kín. Bỏ qua điện trở của dây nối. Công suất tỏa nhiệt trên R là

A. 5 W.B. 1 W.C. 3 W.D. 7 W.

Câu 28-TVVL: Giới hạn quang điện của kim loại Na , Ca, Zn, Cu lần lượt là 0,5m ; 0,43m; 0,35m; 0,3m. Một nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc với công suất 0,3W. Trong mỗi phút, nguồn này phát ra 3,6.10+19 phôtôn. Lấy h = 6,625.10-34J.s, c = 3.108(m/s). Khi chiếu ánh sáng từ nguồn này vào bề mặt các kim loại trên thì số kim loại mà hiện tượng quang điện xảy ra là.

A. 1B. 4C. 2D. 3

Câu 29-TVVL: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Cường độ dòng điện trong mạch có phương trình i=50cos(4000t)(mA) (t tính bằng s). Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch là 40mA, điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn là.

A. 7,5.10-6C.B. 3,0.10-6C.C. 2,5.10-6C.D. 4,0.10-6C.

Câu 30-TVVL: Tiến hành thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng ( 380nm < < 760nm). Khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến man quan sát là 1m. Trên màn, hai điểm A và B là vị trí hai vân sáng đối xứng với nhau qua vân trung tâm, C cũng là vị trí vân sáng. Biết A,B,C cùng nằm trên một đường thẳng vuông góc với các vân giao thoa, AB=6mm và BC = 4mm. Giá trị cua bằng.

A. 400nmB. 600nmC. 500nmD. 700nm

Câu 31-TVVL: Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động cùng phương có phương trình lần lượt là x1 = 2

và x2 = A2cos(

(A2 > 0, t tính bằng s). Tại t = 0, gia tốc của vật có độ lớn là 300cm/s2. Biên độ dao động của vật là.

A. 4cm.B. 6

cmC. 4

cmD. 6cm.

Câu 32-TVVL: 55095695080

O

n0

O

n0

Một sợi quang hình trụ gồm phần lõi có chiết suất n = 1,58 và phần vỏ bọc có chiết suất n0 = 1,41. Trong không khí, một tia sáng tới mặt trước của sợi quang tại điểm O ( O nằm trên trục của sợi quang) với góc tới rồi khúc xạ vào phần lỗi( Như hình bên). Để tia sáng chỉ truyền đi trong phần lỗi thì giá trị lớn nhất của gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 490. B. 450.C. 380.D. 330.

480250513335Câu 33-TVVL: Một con lắc lò xo được treo vào một điểm cố định đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Hình bên là đồ thị biểu diện sự phụ thuộc lực đàn hồi F mà lò xo tác dụng lên vật nhỏ của con lắc theo thời gian t. Tại t = 0,15s, lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn là.

A. 1,29 N.B. 0,29 N

C. 0,59 N.D. 0,99 N.

Câu 34-TVVL: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt)(U0 không đổi, t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R = 40Ω và cuộn dây có điện trở thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây là Ud. Lần lượt thay R bằng cuộn cảm thuần L có độ tự cảm

, rồi thay L bằng tụ điện C có điện dung

thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây trong hai trường hợp đều bằng Ud. Hệ số công suất của cuộn dây bằng.

A. 0,752.B. 0,854.C. 0,496.D. 0,447

Câu 35-TVVL: Đặt điện áp

vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp, trong đó tụ điện có điện dung C thay đổi được. Biết giá trị của điện trở là

và cảm kháng của cuộn cảm là

. Khi C=C1 thì điện áp giữa hai đầu tụ điện là

. Khi C=3C1 thì biểu thức cường độ dòng điện trong đoạn mạch là

A. 23cos100πt+π6 (A).B. 23cos100πt-π6 (A).

C. 3cos100πt+π6 (A).D. 3cos100πt-π6 (A).

Câu 36-TVVL: Dùng hạt α có động năng K bắn vào hạt nhân 714N đứng yên gây ra phản ứng: 24He+714N⟶X+11H. Phản ứng này thu năng lượng 1,21MeV và không kèm theo bức xạ gamma. Lấy khối lượng các hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối của chúng. Hạt nhân X và hạt nhân 11H bay ra theo các hướng hợp với hướng chuyển động của hạt α các góc lần lượt là 200 và 700. Động năng của hạt nhân 11H là:

A. 1,75MeVB. 0,775 MeV.C. 3,89MeVD. 1,27MeV

Câu 37-TVVL: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng gồm hai thành phần đơn sắc có bước sóng λ1=533nm và λ2390nm<λ2<760nm. Trên màn quan sát thu được các vạch sáng là các vân sáng của hai bức xạ trên (hai vân sáng trùng nhau cũng là một vân sáng). Trên màn, xét 4 vạch sáng liên tiếp theo thứ tự M, N, P, Q. Khoảng cách giữa M và N, giữa N và P, giữa P và Q lần lượt là 2,0 mm; 4,5 mm; 4,5 mm. Giá trị của

gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 395 nm.B. 755 nm.C. 735 nm.D. 415 nm.

Câu 38-TVVL: Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm A và B có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng . Trên đoạn thẳng AB có 14 điểm cực đại giao thoa. C là điểm trên mặt chất lỏng mà ABC là tam giác đều. Trên đoạn thẳng AC có hai điểm cực đại giao thoa liên tiếp mà phần tử chất lỏng tại đó dao động cùng pha với nhau. Đoạn thẳng AB có độ dài gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 7,25 B. 6,90 C. 7,10D. 6,75

383476518478500

Câu 39-TVVL: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R và cuộn dây có điện trở mắc nối tiếp. Hình bên là đường cong biểu diễn mối liên hệ của điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây (ucd) và điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở R (uR). Độ lệch pha giữa ucd và uR có giá trị là

A. 0,93 rad. B. 1,19 rad

C. 0,72 rad. D. 0,58 rad.

Câu 40-TVVL: Hai con lắc đơn giống hệt nhau mà các vật nhỏ mang điện tích như nhau, được treo ở một nơi trên mặt đất. Trong mỗi vùng không gian chứa mỗi con lắc có một điện trường đều. Hai điện trường này có cùng cường độ nhưng các đường sức vuông góc với nhau. Giữ hai con lắc ở vị trí các dây treo có phương thẳng đứng rồi thả nhẹ thì chúng giao động điều hòa trong cùng một mặt phẳng với biên độ góc 80 và có chu kí tương ứng là T1 và T2= T1+0,3s. Giá trị của T2 là

A. 1,645 s.B. 2,274 s.

C. 1,974 s. D. 1,895 s.

***HẾT***

ĐÁNH MÁY:

Thầy Phùng Ân Hưng – TPHCM

Thầy Hà Văn Thạnh – THPT Nguyễn Hữu Cầu – TPHCM

Thầy Nguyễn Đình Tuân – Tỉnh Đắk Lắk

Điền Quang – Xứ Đàng Trong

Downlaod video thí nghiệm

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* GIAO THOA SÓNG CƠ
Ngày 18/09/2020
* Bài tập Hiệu điện thế - Công lực điện
Ngày 18/09/2020
* Bài toán Liên quan đến Cắt ghép Con lắc lò xo
Ngày 18/09/2020
* Tương tác tĩnh điện
Ngày 18/09/2020
* FULL TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 2. SÓNG CƠ & SÓNG ÂM
Ngày 15/09/2020
File mới upload

Ngày này hằng năm

* Full Đồ Thị Sóng Cơ 2019 - Chuẩn Kiến Thức Kỹ Năng
Ngày 28/09/2019
* Vấn Đề Then Chốt - Viết Phương Trình u Và i 2019 - Điện Xoay Chiều - - Đáp án chi Tiết
Ngày 29/09/2018
* Full Đồ Thị Sóng Cơ 2019 - Chuẩn Kiến Thức Kỹ Năng
Ngày 23/09/2019
* 250 bài dao động cơ hay và khó
Ngày 27/09/2013
* Template viết luận văn bằng LaTeX
Ngày 22/09/2016
File mới upload

Được tải nhiều nhất tháng trước

File icon Phần mềm công cụ toán học Mathtype 6.9 (có key full)
175,209 lượt tải - 2,561 trong tháng
File icon Full trắc nghiệm Công. Công suất. Động năng (có đáp án)
3,879 lượt tải - 1,736 trong tháng
File icon 94 câu trắc nghiệm - Từ trường - File word có lời giải chi tiết
8,014 lượt tải - 1,714 trong tháng
File icon FILE WORD. CẬP NHẬT CÁC DẠNG TOÁN MỚI NHẤT - Phân Dạng Chi Tiết - SÓNG ĐIỆN TỪ - VẬT LÝ 12. Chuẩn cấu trúc năm 2019
4,877 lượt tải - 1,407 trong tháng
File icon TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 11 (CẢ NĂM - FILE WORD)
5,250 lượt tải - 1,356 trong tháng
File download nhiều

Bình luận tài nguyên

Phiên bản mới nhất và hay nhất 2020

Kỹ thuật đa trục Chuyên sâu x,v, a Trong dao động điều hòa Lý thuyết và bài tập
User Trần Tuệ Gia 14 - 09

300 BÀI TẬP CON LẮC LÒ XO TRONG ĐỀ THI THỬ THPTQG 2020 (PHẦN 1)
User Trần Tuệ Gia 14 - 09

Free file word quý thầy cô tải về cho học sinh ôn thi

Free file word quý thầy cô tải về cho học sinh ôn thi


ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (28)