Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > File word giải chi tiết đề minh họa năm 2018

File word giải chi tiết đề minh họa năm 2018

* BÙI TRẦN PHÚC THỊNH - 1,445 lượt tải

Chuyên mục: Ôn tập tổng hợp vật lý 12

Để download tài liệu File word giải chi tiết đề minh họa năm 2018 các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu File word giải chi tiết đề minh họa năm 2018 , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn

Cảm ơn Thầy Nguyễn Đình Tấn... 


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Luong tu thu vi
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
19 Đang tải...
Chia sẻ bởi: BÙI TRẦN PHÚC THỊNH
Ngày cập nhật: 11/03/2018
Tags: File word, giải chi tiết, đề minh họa, năm 2018
Ngày chia sẻ:
Tác giả BÙI TRẦN PHÚC THỊNH
Phiên bản 1.0
Kích thước: 67.47 Kb
Kiểu file: docx
Hãy đăng kí hoặc đăng nhập để tham gia bình luận

  • Tài liệu File word giải chi tiết đề minh họa năm 2018 là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ MINH HỌA MÔN VẬT LÍ 2018 CỦA BỘ GD&ĐTNguyễn Đình Tấn – Chuyên Võ Nguyên Giáp – Quảng Bình

Câu 1. A

Câu 2. C

Câu 3. C

Câu 4. C

Câu 5. D

Câu 6. D

Câu 7. D

Câu 8. D

Câu 9. B

Câu 10. B

Câu 11. A

Câu 12. C

Câu 13. C

Tần số góc

ω=km⇒k=mω2=0,1.202=40Nm

Câu 14. C

Khoảng cách gần nhau nhất giữa hai cực đại trên đoạn S1S2 bằng

λ2=62=3 cm

Câu 15. D

Hệ số công suất

cosφ=RZ=RR2+ZL2=RR2+R2=12=0,71

Câu 16. D

Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là khoảng vân

i=λDa=0,5.20,5=2 mm

Câu 17. D

Năng lượng kích hoạt tương tự công thoát của quag điện ngoài

A=hcλ0=6,625.10-34.3.1084,97.10-6.1,6.10-19=0,25 eV

Câu 18. D

Năng lượng liên kết riêng

Δmc2AX<Δmc2AY

Suy ra Y bền hơn X

Câu 19. B

Từ thông qua khung dây

Φ=BScosα=0,12.20.10-4.cos600=1,2.10-4 Wb

Câu 20. B

Tốc độ ánh sáng giảm n lần

v=cn=3.1081,33=2,26.108ms=2,26.105kms

Câu 21. C

Để có sóng dừng ổn định thì chiều dài sợi dây phải bằng

l=kλ2=kv2f hay k=2lfv

kmax=2lfmaxv=2.2.1920=3,8 và kmin=2lfminv=2,2

⇒k=3

Ba bó sóng thì có 4 nút kể cả hai đầu dây.

Câu 22. B

iπ20.10-6=2cos2.107.π20.10-6+π2=0

Khi đó

q=Q0=I0ω=22.107=10-7 C=0,1 μC

Câu 23. D

Trong ống Cu-lít-giơ thì

eU=12mvA2-12mvK2=201712mvK2⇒vK=2eU2017m=2.1,6.10-19.30002017.9,1.10-31=723 km/s

Câu 24. D

Lực điện đóng vai trò lực hướng tâm

ke2r2=mv2r⇒v=ke2mn2r0

s=vt=9.1091,62.10-389,1.10-31.32.5,3.10-11.10-8=7,29 mm

460347117272000Câu 25. A

Lực do q1, q2 tác dụng lần lượt là

F1=9.109.10-8.10-80,052=3,6.10-4N, F2=9.109.3.10-8.10-80,052=10,8.10-4N

cosα=2.52-822.5.5=-0,28

F=F12+F22-2F1F2.cosα=3,62+10,82+2.3,6.10,8.0,28.10-4=1,23.10-3N

46034711181100Câu 26. C

R3=R2⇒I=2IA=1,2 A

UAB = IAR3 = E –I(R1 + r) → r = 1 Ω

Câu 27. C

d+d'=90 cm hay d+fdd-f=90⇒d2-90d+90f=0

Hai vị trí thấu kính ứng với hai nghiệm d1, d2

+ Định lí Viet

d1+d2=90 cm

+ Bài ra

d1-d2=30 cm

Suy ra

d1=60 cm

Thay trở lại tính được f = 20 cm

Câu 28. C

Dòng điện qua ống

eq I = \f(E,R + r)

Cảm ứng từ trong ống

eq B = 4π.10-7\f(N,ℓ)I hay 2,51.10-2 = 4π.10-7\f(1000,0.1) \f(12,R + 1)

Bấm máy tính ta được R = 5 Ω

Câu 29. B

Khoảng cách giữa hai vật nhỏ

d=32+x1-x22=9+33cosωt-π22

dmax=9+332=6 cm

Câu 30. B

Lò xo nhẹ nên khi rơi nó không biến dạng, chọn O tại vị trí cân bằng của vật

ω=2km=250,1=5πrads, T=2πω=0,4 s

Khi t1 = 0,11 s

v1=gt1=1,1 m/sx1=mg2k=0,04 m

Khi t2 = 0,21 s (sau thời gian ∆t = 0,21 – 0,11 = 0,1 s = T/4) thì vận tốc và li độ v2 và x2 liên hệ với v1, x1 bằng hệ thức

v2ωA=x1A⇒v2=ωx1=5π.0,04=0,2πms=20π cm/s

Câu 31. A

Từ đồ thị ta thấy chu kì T = 0,8 s hay ω = 2π0,8=5π2, A1 = 3 cm, D2 chậm pha so với D1

Δφ=5π2.0,2=π2

Cơ năng của vật

W=12mω2A2=12ω2A12+A22

22,2.10-3=0,5.0,25π220,032+A22

⇒A2=0,0519 m=5,19 cm

Câu 32. D

Giả sử C thuộc cực đại bậc k thì

k=AC-BCλ=aλ2-1<2⇒aλ<22-1

Số cực đại trên AB

n=2aλ+1<42-1+1 hay n<10

Vậy nmax = 9

487426017081500Câu 33. D

C và B thuộc hai bó sóng cạnh nhau nên chúng dao động ngược pha nhau

AB=3λ4=30 cm⇒λ=40 cm, T=λv=0,8 s

Biên độ của B cực đại AB=Am

Biên độ của C

AC=Amcos2πλx-π2=Amcos2π40.5-π2=Am2

Δt=T4=15 s

Câu 34. D

Khi C = C0 thì mạch cộng hưởng (vì UC = UL) và ta suy ra U = UR = 40 Ω.

Và ta luôn có UR = UL

Sau khi giảm C thì UC = 60 – UL = 60 – UR, ta có

U2=UR2+UL-UC2

402=UR2+UR-60+UR2⇒UR=37,26 V hoặc UR=10,73 V

Với UR = 37,26 V thì UC = 60 – 37,26 = 22,74 V < UL loại (Vì C đã giảm nên ZC tăng và UC > UL)

Vậy lấy R = 10,73 V

48591982070100

Câu 35. D

Trong tam giác đồng dạng thì

ab=dc⇒ad=bc=a+bd+c=3040=34

a=34d=3440-c

UAB=a2+c2=91640-c2+c2=2516c2-45c+900

Để tính (UAB)min ta tính đạo hàm theo c

258c-45=0⇒c=14,4⇒a=19,2

UABmin=14,42+19,22=24 V

547601152832000Câu 36. C

H=1-PRU2cosφ=1-500000.20100002=90%

Câu 37. C

Từ đồ thị ta thấy I0mở = 4 A, I0đóng = 3 A, suy ra tổng trở tương ứng

Zmở=U04, Zđóng=U03

Hai dòng điện lệch pha nhau T/4 hay π/2 tức là các vectơ tổng trở tương ứng cũng vuông góc với nhau, ta vẽ được giản đồ vectơ như hình bên

Các tam giác đồng dạng cho ta

24Zmở=ZđóngZđóng2+Zmở2 hay24U04=U03U029+U0216

⇒U0=120 V

Câu 38. C

Ta giả sử tại M có vân sáng bậc k1 của λ1, k2 của λ2, k3 của 735 nm, k4 của 490 nm, ta có

+ Các số k1, k2, k3, k4 phải là các số nguyên liên tiếp nhau (chưa biết thứ tự) nên hiệu số giữa các số nguyên này không vượt quá 3

+ Phải thỏa mãn biểu thức

k1λ1=k2λ2=735k3=490k4

Ta suy ra

k3k4=23=46=69

- Nếu k3 = 2, k4 = 3 thì k1 = 4, k2 = 5

λ1=735.24=367,5 nm và λ2=735.25=294 nm<380 nm loại

- Nếu k3 = 4, k4 = 6 thì k1 = 5, k2 = 3 hoặc k2 = 7

λ1=735.45=588 nm và λ2=735.43=980 nm loại hoặc λ2=735.47=420 nm nhận

λ1+λ2=1008 nm

- Nếu k3 = 6, k4 = 9 cũng không có nghiệm đúng.

Câu 39. B

Tỉ số giữa số hạt nhân chất tạo thành Y và số hạt nhân chất phóng xạ X là

NYNX=eλt-1

Áp dụng cho 3 thời điểm

eλt1-1=2⇒eλt1=3

eλt2-1=3⇒eλt2=4

eλ2t1+3t3-1=eλt12.eλt23-1=32.43-1=575

Câu 40. B

Bảo toàn động lượng

Pα=PO⇒Pα2=PO2⇒mαKα=mOKO⇒KO=mαmOK=417K

Năng lượng của phản ứng

Q=mα+mN-mO-mXc2=-1,21 MeV

KO-Kα=Q hay 417-1K=Q⇒K=1,58 MeV

Extension Thuvienvatly.com cho Chrome

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* Aircraft design
Ngày 14/10/2019
* Fundamental of aerodynamics
Ngày 14/10/2019
* Chủ đề 02. Mạch điện xoay chiều có một phần tử - Đặng Việt Hùng
Ngày 14/10/2019
* Full Đồ Thị Sóng Cơ 2019 _ 2020 - Chuẩn Kiến Thức Kỹ Năng
Ngày 14/10/2019
* Full Dạng Giải Chi Tiết - ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM - VẬT LÝ 10. Chuẩn cấu trúc năm 2019-2020
Ngày 14/10/2019
File mới upload

Ngày này hằng năm

* FULL CỰC TRỊ LIÊN QUAN ĐẾN R THAY ĐỔI - GIẢI CHI TIẾT
Ngày 19/10/2018
* Chuyên đề sóng dừng. Phân loại các dạng bài tập có đáp án. Thầy Hoàng Sư Điểu. TP Huế
Ngày 17/10/2017
* FULL BÀI TẬP LỰC HẤP DẪN - LỰC ĐÀN HỒI
Ngày 22/10/2018
* FULL ĐỒ THỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU 2019 - GIẢI CHI TIẾT
Ngày 15/10/2018
* Phân Dạng Chi Tiết - TĨNH HỌC - VẬT LÝ 10. Chuẩn cấu trúc năm 2019
Ngày 15/10/2018
File mới upload

Được tải nhiều nhất tháng trước

File icon Đề THPT Chuyên Hà Tĩnh lần 5 năm 2016 (Có lời giải chi tiết)
3,401 lượt tải - 3,395 trong tháng
File icon ĐỀ THI THỬ THPTQG 2016 (SÁT CẤU TRÚC CỦA BỘ + ĐÁP ÁN)
2,100 lượt tải - 2,090 trong tháng
File icon Đề có cấu trúc 60%CB - 40%NC số 15 - có lời giải
2,333 lượt tải - 2,068 trong tháng
File icon THI THỬ THPT QUỐC GIA BÁM SÁT VỚI BỘ
1,895 lượt tải - 1,895 trong tháng
File icon ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA SÁT VỚI BỘ (CÓ ĐÁP ÁN)
1,879 lượt tải - 1,878 trong tháng
File download nhiều

ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (41)